5/25/2019

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ-Carta a los Gálatas 5:13-14: EL culto orgiástico del Agape ¿Levítico 19:18 en Gálatas?ϋμειϲ γαρ επ ελευ
θερια εκληθητε
αδελφοι μονον
μη την ελευθερι
αν ειϲ αφορμην
τη ϲαρκι αλλα δια
τηϲ αγαπηϲ δου
λευεται αλληλοιϲ
אַנתּוּן דֵּין לחאִרוּתָא הו אֵתקרִיתּוּן אַחַי בַּלחוּד לָא תֵּהוֵא חאִרוּתכוּן לעֵלַת בֵּסרָא אֵלָא בּחוּבָּא הוַיתּוּן מֵשׁתַּעבּדִין חַד לחַד
5:13 ¡Porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad: solo usen no su libertad como una ocasión para la carne, sino que a través del amor se sirven unos a otros!
5:13b (versión de Marción: Porque habéis sido llamados a la libertad, hermanos; solo no la libertad por la urgencia de la carne [hacerse la circuncisión], sino el amor [para] servirnos unos a otros)
ο γαρ παϲ νομοϲ
εν ενι λογω πε
πληρωται εν τω
αγαπηϲειϲ τον
πληϲιον ϲου ωϲ
ϲεαυτον
כֻּלֵה גֵּיר נָמוּסָא בַּחדָא מֵלתָא מֵתמַלֵא בּהָי דּתַחֵב לקַרִיבָכ אַיכ נַפשָׁכ
5:14 Pues el pleno cumplimiento de la ley (nomos) entera está expresado en este único dicho: ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’.
5:14b (v.M: Porque toda la ley real en ti se cumple: ama a tu prójimo como a ti mismo.)
Comentario:
5:13...a través del amor se sirven unos a otros”: Este pasaje fue interpretado por los primeros seguidores de Pablo como una comida prohibida (simposio), ya sea un ágape cristiano o algún tipo de Bacanalia (culto orgiástico) o ambos porque la comida cristiana fácilmente podría ser mal interpretada como un culto misterioso y conspirador con ritos orgiásticos. (ver. Peter Schäfer, Jesus in the Talmud, Princeton University Press Princeton and Oxford, 2007, p.44)
Otro testimonio en el que los paulinos utilizaron las palabras de Pablo se encuentra también en Justin,o Diálogo con Trifo, 10:1:
“Amigos míos, ¿hay alguna acusación contra nosotros que no sea esta, de que no observamos la ley, ni circuncidamos la carne como lo hicieron nuestros antepasados, ni observamos el sábado como ustedes? ¿O también condenáis nuestras costumbres y morales? Esto es lo que digo, no sea que usted, también, crea que comemos carne humana y que, después de nuestros banquetes, apagamos las luces y nos entregamos a la sensualidad desenfrenada. ¿O solo nos condena por creer en tales doctrinas y por tener opiniones que usted considera falsas?”
(Cf. Tertuliano, Apología, 7 y 8).
Que la acusación de promiscuidad sexual como una característica prominente de los cristianos paulino / judeo-cristianos fue bien conocida también en la literatura rabínica se hace evidente a partir de una historia sobre R’ Yonatan, un amoraita de la primera generación, en el Midrash Kohelet Raba 1:25 sobre en Kohelet 1: 8 (1: 8 [4]), inmediatamente después de nuestra historia sobre R’ Eliezer (traducción según Visotzky, Fathers of the World, p. 80, que se basa en la edición crítica de Marc G. Hirshman; traducción de R’ Joshua Schreier de The Sefaria Midrash Rabbah) donde se lee:
רַבִּי יוֹנָתָן עָרַק חַד מִן תַּלְמִידוֹי לְגַבֵּיהוֹן, אֲזַל וְאַשְׁכְּחֵיהּ עֲבַד בֶּן אִפֶּטוּנִיּוּת, שְׁלַחוּן מִינַיָּא בַּתְרֵיהּ כָּךְ אָמְרִין לֵיהּ, וְלָא כָךְ כְּתִיב (משלי א, יד): גּוֹרָלְךָ תַּפִּיל בְּתוֹכֵנוּ כִּיס אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּנוּ, וַהֲוָה פָּרַח וְאִינוּן פָּרְחִין בַּתְרֵיהּ. אָמְרִין לֵיהּ רַבִּי אִיתָא גְּמוֹל חִסְדָּא לַהֲדָא כַּלְּתָא, הָלַךְ וּמְצָאָן עֲסוּקִים בְּרִיבָה אַחַת, אֲמַר לוֹן כֵּן אָרְחֵיהוֹן דִּיהוּדָאי עָבְדִין, אָמְרִין לֵיהּ וְלָא כֵן כְּתִיב בַּתּוֹרָה: גּוֹרָלְךָ תַּפִּיל בְּתוֹכֵנוּ כִּיס וגו', וַהֲוָה פָּרַח וְאִינוּן פָּרְחִין בַּתְרֵיהּ עַד דִּמְטָא לִתְרַע וּטְרַד בְּאַפֵּיהוֹן, אָמְרוּן רַבִּי יוֹנָתָן אֵזֵיל גְּלוֹג לְאִמָּךְ דְּלָא הֲפַכְתְּ וְלָא אִיסְתַּכַּלְתְּ בָּן, דְּאִלּוּ הֲפַכְתְּ וְאִיסְתַּכַּלְתְּ בָּן יוֹתֵר מִן מַה דַּהֲוֵינַן פָּרְחִין בַּתְרָךְ הֲוֵית פָּרִיחַ בַּתְרָן.


(Traducción: El R’ Yonatan, uno de sus estudiantes se fugó con ellos [con los judeo-cristianos]. Fue y lo encontró completamente depravado.  [El mismo se había convertido en un judeo-cristiano, y se había involucrado en el libertinaje sexual como lo habían hecho los otros herejes]. Enviaron herejes tras [Rabí Yonatan], y entonces le dijeron: ¿Pero no está escrito: “Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa” (Proverbios 1:14))? [Monedero” es un eufemismo para una prostituta.] Él [Rabino Yonatan] volaba y ellos volaban tras él. [Milagrosamente se alejó volando de ellos, y ellos volaron tras él para perseguirlo, usando magia negra. Apenas pudo escapar de ellos.] Le habían dicho: [Esto es lo que pasó antes de que escapara.] 'Rabino, venga a participar en los hechos de bondad amorosa (gemol jisdá) para una novia. Él fue y los encontró ocupados [sexualmente] con una mujer joven. Él les dijo: '¿Es así como actúan los judíos?' Ellos le dijeron: '¿Pero no está escrito en la Torá: “Echa tu suerte entre nosotros, [que todos tengamos una] bolsa”?' Volaba y ellos volaban tras él, hasta que llegaron a su puerta y les dio un portazo en la cara. Dijeron: 'Rabí Yonatan, ve y cuéntale con alegría a tu madre que no te volviste y no nos miraste, como si te hubieras dado la vuelta y nos hubieras mirado, más de lo que habríamos volado tras de ti, habrías volado detrás de nosotros.)


Los ritos orgiásticos hechos en las comunidades paulinas, gnósticas y judeo-cristianas son bien conocidos de fuentes paganas y cristianas.5:14: ‘...ama a tu prójimo como a ti mismo...
Senen Vidal en su libro ‘Las Cartas Originales de Pablo’ p. 108 explica que tal verso es una traducción cristiana helenística de Levítico 19:18 el cual dice ‘ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν’. Parece que Marción, a pesar de haber estudiado la Torah en griego, no eliminó tal referencia en la que presuntamente hace alusión la Torah, incluso él hace referencia que se trata de la ‘ley real’, tal expresión se encuentra de forma paralela en Platon, Minos, 317c; 2:566 con respecto a la enseñanza de Alejandro Magno de ‘amar a tu prójimo’, al final fue el mismo Platon quien plagio la sabiduría de los profetas así como de la Torah (ver. Yirmiyah”u HaNabí y el filosofo Platón) de igual manera, tal enseñanza fue desarrollada por Aristóteles, La Política, la sociedad griega, Libro I, Biblioteca de Helenicos bajo la expresión: Το δεύτερον από την περιφιλαυτίαν; con Plutarco, Pericles, 24:5; y en la Carta de Aristeas 2:22. Esto es un claro ejemplo de sincretismo religiosos en el que se combina la luz (la Torah) con la oscuridad (las enseñanzas de los griegos).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!