5/11/2019

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ-Carta a los Gálatas 3:15-18: La ignorancia de Pablo sobre Berreshit / Genesis 13:15


[en la versión antigua de Marción no existe del verso 15 al 26]

α τηϲ πιϲτεωϲ α
δελφοι κατα αν
θρωπον λεγω ο
μωϲ ανθρωπου
κεκυρωμενην
διαθηκην ουδιϲ
αθετι η επιδιαταϲ
אַחַי אַיכ דּבֵית בּנַינָשָׁא אָמַר אנָא דּדִיַתִקאִ דּבַרנָשָׁא דֵּאשׁתַּררַת אנָשׁ לָא מַסלֵא אַו משַׁחלֵפ בָּה מֵדֵּם
3:15  Hermanos, quiero aducir ahora un ejemplo de la práctica humana. Aunque es de un simple hombre, nadie puede invalidar o añadir nada a un testamento ya ratificado,


ϲεται τω δε αβρααμ
ερρεθηϲαν αι επαγ
γελιαι και τω ϲπερ
ματι αυτου ου λεγει
και τοιϲ ϲπερμαϲι
ωϲ επι πολλων
αλλ ωϲ εφ ενοϲ
και τω ϲπερματι
ϲου οϲ εϲτιν χϲ
לַאברָהָם דֵּין אֵתמלֵכ מוּלכָּנָא וַלזַרעֵה ולָא אֵמַר לֵה דַּלזַרעַיכּ אַיכ דַּלסַגִּיֵאא אֵלָא לזַרעָכ אַיכ דַּלחַד הַו דּאִיתַוהי משִׁיחָא
3:16 Ahora bien, a Abra’am fueron pronunciadas las promesas ya su descendencia. No dice: ‘Y a los descendientes’, como a muchos, sino a partir de uno: ‘Y a tu descendencia’, que es a XhrestoS (el bueno).


τουτο δε λεγω δι
αθηκην προκε
κυρωμενην ϋπο
του θυ ο μετα τε
τρακοϲια και τρια
κοντα ετη γεγο
νωϲ νομοϲ ου
κ ακυροι ειϲ το κα
ταργηϲαι την επαγ
הָדֵא דֵּין אָמַר אנָא דּדִיַתִקאִ דּמֵן קדִים אֵשׁתַּררַת מֵן אַלָהָא בַּמשִׁיחָא נָמוּסָא הוּ דַּהוָא מֵן בָּתַר אַרבַּע מָאא וַתלָתִין שׁנִין לָא מֵשׁכַּח דּנַסלֵיה וַנבַטֵל מוּלכָּנָא
3:17 Lo que quiero decir es esto: ese testamento ratificado anteriormente por Dios no lo puede invalidar la Torah, que llegó cuatrocientos treinta años más tarde, para anular así la promesa.


γελιαν ει γαρ εκ
νομου η κληρο
νομια ουκετι ε
ξ επαγγελιαϲ τω
δε αβρααμ δι επαγ
γελιαϲ κεχαριϲται
ο θϲ
אֵן דֵּין מֵן נָמוּסָא הי יָרתּוּתָא מֵכִּיל לָא הוָת מֵן מוּלכָּנָא לַאברָהָם דֵּין בּמוּלכָּנָא הו יַהב לֵה אַלָהָא
3:18  Porque si la herencia es de Torah, ya no es prometedora; pero Dios lo ha dado como un favor a Abra’am a través de la promesa.


Comentario:
3:15: ‘...un testamento ya ratificado...’: los cristianos interpretan esto como la "promesa" (introducida en v. 14) como el "testamento" (diatheke) inamovible, anterior a la Torah, con ello ya con el verso 3:16 utiliza las palabras ‘ϲπερματι αυτου’ (su descendencia) aludiendo a la traducción griega de la LXX de Berreshit / Génesis 12:7; 15:5; 17:8; 22:17, singular en hebreo. Para libro de Berreshit, la “semilla-לְזַ֨רְעֲךָ֔” es un sustantivo colectivo que se refiere al pueblo de Israel, tal como se expresa en el Talmud Bavli masejet Megilah 16a; Bava Batra 7b, 56a; Shabat 132a; Yevamot 42a, 64a; Talmud Yerushalmí Nedarim 12b. Pablo se equivoca al leer el sustantivo como un singular, refiriéndose a Yeshu HaMamzer ¿realmente era fariseo? Hemos visto que la enseñanza de Pablo se oponía a la enseñanza de los mismos rabinos. Es por ello que el Jajam Yitzjak Troki Z”L en su obra Jizuk Emunah capítulo 90 explica el error de Pablo así como su ignorancia en el idioma hebreo:
[En la Carta de Puil a los Galati / Gálatas] 3:16:
לאברהם נאמרו הבטחות ולזרעו ולא נאמר ולזרעיו אלא בלשון יחיר אשר הוא המשיח עכ"ל
A Avraham se dijeron las promesas y a sus descendientes: No se dice: ‘ולזרעיו’ (y para sus simientes), pero en la lengua (hebrea) esta en singular, porque se refiere al Mashiaj, etc.
También en esto se equivoca (el apóstata) pues dice que se erra porque se tiene la costumbre de que en el idioma sagrado las palabras על זרע ‘sobre la descendencia’ solo este en singular, y su equivocación está en que no pueden explicar en lo que quiere decir en la Torah, en Berreshit / Genesis 13:15:
כִּי אֶת-כָּל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֲךָ עַד-עוֹלָם.
“Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia, para siempre.”
E inmediatamente después de esta promesa, leemos:
וְשַׂמְתִּי אֶת-זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ  אֲשֶׁר אִם-יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת אֶת-עֲפַר הָאָרֶץ גַּם-זַרְעֲךָ יִמָּנֶה.
“Pondré a tu descendencia como el polvo de la tierra: que si pudiera un hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada.”
Esto se relaciona con el número de personas, y no a un solo individuo. Una vez más, nos encontramos en Berreshit 15:5:
וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט-נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם-תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ.
“Y lo sacó afuera, y dijo: “Observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas.” Y le dijo: “Así será tu descendencia.”
Ibid. el versículo 13:
וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי-גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה.
“Entonces dijo a Avram: ‘’Ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y los esclavizarán y afligirán [duramente] cuatrocientos años.”
Estos ejemplos pueden ser suficientes, pero otras similares se pueden encontrar en diversas partes de la Escritura. Estas anotaciones ofrecen abundantes pruebas de que la semilla  o descendencia, en la promesa dada a Avraham, se refiere a toda una nación.


3:17: “...la Torah, que llegó cuatrocientos treinta años más tarde, para anular así la promesa…” La referencia que utiliza Pablo es Shemot / Éxodo 12:40 donde se lee:
וּמוֹשַׁב֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר יָשְׁב֖וּ בְּמִצְרָ֑יִם שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָֽה׃
La permanencia de los hijos de Israel en Mitzraim había durado cuatrocientos treinta años.
Sin embargo esto no se trata de una “promesa”, ya que el mismo texto de Berreshit 15:13 explica que se trata de una profecía de Di’s a Avraham en el que sus descendientes servirán y serán oprimidos ya que encontramos tres grupos separados de números para el fin del exilio y la posterior salida de Egipto. Son 400 años, 430 años o 210 años. Los 400 años se calculan desde el momento en que los descendientes de Avraham se convirtieron en extraños y experimentaron varios problemas dentro de la tierra de Canaán o fuera de ella. Este fue el cumplimiento de la profecía en Génesis 15,13 : "Los servirán o incluso los oprimirán durante 400 años". Estos 400 años incluyen tanto períodos de ser extraños como períodos de ser esclavos. (ver. Talmud Bavli Megilah 9a;  Comentario de Ibn Pakuda, RaSh”I, Sforno, Rabeinnu Jananel sobre Shemot 12:40, Seder Olam), es por ello que en Pirkei DeRabbi Eliezer 48:3 se lea:
אמר ר' אלעזר בן ערך, לא אמר לו הב"ה לאברהם אלא משעה שהיה לו זרע, שנ' כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וכתי' כי ביצחק יקרא לך זרע ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה אמ' לו והרי כתו' ומושב בני ישראל ארבע מאות ושלשים שנה שישבו ישראל במצרים חמש שנים קודם שבא יעקב אבינו למצרים נולדו לו ליוסף שני שבטים מנשה ואפרים והם מישראל וירדו במצרים הרי מאתים וחמש עשרה שנה ימים ולילות ארבע מאות ושלשים שדלג הב"ה הקץ בזכות אבות שלשה שהם עמודי עולם ובזכות אמהות שהם גבעות עולם ועליהם הכתוב אומ' קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות.

Rabí Elazar ben 'Araj, les dijo: El Santo, bendito sea Él, le dijo esto a Avraham solo en la hora en que tenía la semilla, como se dice: "Tu simiente será un extranjero en una tierra que es no de ellos "(Berreshit 15:13). Desde el momento en que Yitzjak nació hasta que Israel salió de Egipto 400 años (transcurrido). (Raban Yojanan ben Zakai) le dijo: "En verdad, está escrito:" Ahora la estadía de los hijos de Israel, que residieron en Egipto, fue de cuatrocientos treinta años "( Ex. 12:40). Él le respondió, diciendo: 210 años residió Israel en Egipto, y cinco años antes de que Ya’acov viniera a Mitzraim, nacieron a Yosef (los padres de) dos tribus, Manasés y Efraín, y pertenecían a los israelitas. He aquí, (tenemos) 215 años de días y noches, (esto es igual a) 430 años; por el Santo, bendito sea, redujo el tiempo por el mérito de los patriarcas, porque son las montañas del mundo, y por el mérito de las madres, porque son las colinas del mundo y, en relación con ellos, la Escritura dice: "La voz de mi amado! He aquí, él viene, saltando sobre las montañas, saltando las colinas" (Cant. 2: 8).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!