8/25/2013

פרק ק''ג-Capítulo 103: El Hijo de Hombre es Tito Flavio Vespasiano.

BS"D


פרק ק''ג
[42] אז אמר יש''ו לתלמידיו לזאת שמרו עמי שלא תדעו אזו שעה אדוניכם בא.
[43] זאת תדעו אם היה יודע איזו שעה הגנב בא ישמור ולא יעזוב לחבור[1] ביתו.
[44] כן אתם תהיו נכונים שלא תדעו איזו שעה בן אדם עתיד לבא.
[45] מה אתם חושבים מהעבד הנאמן והחכם ששם אותו אדוניו על טפיו לתת אכלם בעתו?
[46] אשרי העבד ההוא שתצווהו אדוניו בבואו עושה כן.
[47] אמן אני אומר לכם שעל טפיו ישימהו.
[48] ואם יהיה העבד ההוא רע ויאמר בלבו אדוני מתמהמה ובא
[49] ויתחיל להכות עבדו אדוניו ויאכל וישתה עם הזוללים
[50] ובא אדוניו ביום אשר לא יחכה ובעת אשר לא ידע.
[51] ויפרידהו וישים חלקו עם החנפים שם יהיה בכי וחרוק שינים.


Capítulo 103
[42] Entonces Yesh”u dijo a sus discípulos:
A esto, guardar conmigo pues no sabemos (תדעו) en qué hora su señor vendrá.
[43] A esto sabed, si ustedes supieran sobre qué hora el ladrón vendrá, procuraría y no saldría para unirse (por la causa) de su casa.
[44] Así ustedes estarán dispuestos, porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre vendrá en el futuro.
[45] ¿Qué piensan ustedes del siervo fiel y sabio, cuyo señor le coloca sobre sus hijos para dar(les) comida a su tiempo?
[46] Feliz aquel siervo que ejecuta cuando su señor venga a él, haga así.
[47] En verdad os digo que toda su bondad será aplicable a ellos.
[48] Y si aquel siervo dijere en su corazón perverso: Mi señor se ha retrasado en venir.
[49] y comienza a golpear a su siervo de su señor y a comer y beber con los glotones.
[50] Y llegó su señor en un día que no esperaba y en un tiempo que no sabía.
[51] Y los separará y procederá a tomarlos con los Janefim (paganos); allí será el lloro y el rechinar de dientes.


Comentario.
En este capítulo encontramos que el mismo Yesh”u no tenía certeza sobre su segunda venida, es por eso que dijo:
“A esto, guardar conmigo pues no sabemos (תדעו) en qué hora su señor vendrá.”
Incluso en manuscritos más antiguos que el Shem-Tov, tales como el encontrado por los profesores S.M Stern y Shlomo Pines z”l, el Talthbit 113, II 5-6, acentúa que ningún hombre sabe sobre la parusía de Yeshu, tal como se lee:
Y le preguntaron acerca de cuándo será la hora y dijo: “No sé si lo es, como tampoco lo sabe cualquier ser humano. Nadie lo sabe.”
سألوه عن عند الساعة هو وقال: "أنا لا أعرف متى هو، ولا أي إنسان. لا أحد يعرف أن
שהם שאלו אותו על כאשר השעה היא, והוא אמר, "אני לא יודע מתי זה, וגם לא כל אדם. אף אחד לא יודע זה
Ante las dudas que podría tener cualquier persona sobre la veracidad de tal “profecía”, Yesh”u procede a decir que tal advenimiento será comparable como un ladrón que entra a determinada casa a hurtar, para Yesh”u el ladrón es el Hijo del Hombre, y la casa es el Pueblo de Israel, quienes les advierte de que un día determinado el destino del Pueblo de Israel serán examinados y juzgados (Mateo Griego 13:40-43). Tal profecía se exhorta a "esta generación" (Mc 8:38-9:01; 13:24-27, 30)
“Ya sabes esto, si uno sabía a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no le permite (entrar) en su casa.”
Por otra parte, a lo largo de la ‘Guerra de los Judíos’, Flavio Josefo utiliza la palabra ‘ladrón’ para describir a los rebeldes:
Y ahora era que la multitud de los ladrones se extendió [del atrio interior del templo por los romanos,] y tenía mucha dificultad para entrar en el atrio exterior, y de allí a la ciudad, mientras que el resto de la población huyeron hacia el claustro de ese atrio exterior.
Καιομένου δὲ τοῦ ναοῦ τῶν μὲν προσπιπτόντων ἦν ἁρπαγή, φόνος δὲ τῶν καταλαμβανομένων μυρίος καὶ οὔτε ἡλικίας ἦν ἔλεος οὔτ᾽ ἐντροπὴ σεμνότητος, ἀλλὰ καὶ παιδία καὶ γέροντες καὶ βέβηλοι καὶ ἱερεῖς ὁμοίως ἀνῃροῦντο, καὶ πᾶν γένος ἐπεξῄει περισχὼν ὁ πόλεμος, ὁμοῦ τούς τε ἱκετεύοντας καὶ τοὺς ἀμυνομένους.


-Guerra de los Judíos, 6.271.


En tal contexto, Yesh”u considera que el Hijo del Hombre, es un ladrón, un rebelde, alguien quien no le importaba destruir a otros judíos con el fin de imponerse ante ellos, es por ello que Yesh”u procede a amenazarlos de que aquel que no crea en su “profecía” heredarán el lugar donde ‘hay lloro y rechino de dientes.’(שם יהיה בכי וחרוק שינים). Yesh”u hace tal advertencia, porque sabe que de no cumplirse en la generación que pronunció tal profecía (con una vigencia de cuarenta años) sería considerado como un falso profeta, tal como enseña la Torah:
Parasha Shoftim, Sefer Devarim / Deuteronomio 18:21-22
"Y si dices en tu corazón: ¿cómo sabremos cuándo no es realmente la palabra de D-s?. Tendrás en consideración que cuando un profeta habla en el Nombre de D-s, si la cosa anunciada No sucede, ello significará que No es de D-s el que anunció sino el profeta por su propia cuenta. No le temerás."
כא וְכִי תֹאמַר בִּלְבָבֶךָ  אֵיכָה נֵדַע אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה.  כב אֲשֶׁר יְדַבֵּר הַנָּבִיא בְּשֵׁם ה וְלֹא-יִהְיֶה הַדָּבָר וְלֹא יָבֹא הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה  בְּזָדוֹן דִּבְּרוֹ הַנָּבִיא לֹא תָגוּר מִמֶּנּוּ.
Han pasado más de 20 siglos y el adveniento de Yesh"u no se ha concretado tal como él se lo prometió a sus primeros discípulos y judíos a quienes amenazó de heredar el infierno si no creían en él como el Hijo del Hombre (ó el "Mesías"); Yesh"u no regresó durante la vida de sus primeros discípulos, lo que hace que el sea tipificado como un falso profeta ante lo que dice la Torah.
II. Parte: El Hijo del Hombre es Tito Flavio Vespasiano.
Cristianos modernos de diversas sectas dicen que esto podría pasar en cualquier momento, sin embargo los primeros Padres de la Iglesia como los primeros Eruditos Cristianos Protestantes, creen que el Hijo del Hombre ya vino y se ha revelado su verdadera identidad, no por medio de Yesh"u, pero si por medio de otro personaje cercano al cristianismo naciente.
Joseph Atwill, explica que Flavio Josefo, dice que la destrucción de Jerusalem fue hecha por Tito. Según fuentes antiguas, fue la propaganda anti-judía de Pablo de Tarso, quien condujo a Tito a destruir Jerusalem y el Beit HaMikdash (Templo), tal como se lee, en el documento Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 73a:


פאולוס שלל את תוקפם של חוקי התורה, שהיו לזרא לרומאים, והצהיר, בין היתר, כי מצוות המילה אינה חלה אלא על היהודים בלבד, וכי אכילת חזיר מותרת, לפי ששום דבר מן הדברים הנכנסים לאדם אינו אסור. בדומה לכך אף שלל את תוקפן של מצוות טומאה וטהרה. בהתאם לנוהג הרומי אסר ריבוי נשים וגירושין, ובכך רכש את לבן של הנשים. בקיצור, פאולוס לא התנגד לשום מנהג ממנהגי הרומאים ולשום אמונה מאמונותיהם, ואילו התורה היתה בעיניו תכלית הרע. פאולוס דיבר אל הרומאים על סיגופיו של ישו, על החסד שנח עליו ועל מעשים הנסים שעשה, וההמון האזין לו. ברם, אם מביאים בחשבון כי שלל את דתו של ישו ואימץ את הרומיות, מן ההכרח להגיע למסקנה, כי הנוצרים הפכו לרומאים (תרומו'), ואילו הרומאים לא נתנצרו כלל. בגלל התעמולה האנטי-יהודית של פאולוס עלו הרומאים על היהודים, בפיקודו של טיטוס, הרגו מהם רבים ונטלו עמם את אוצרותיהם.

وَقَالَ: «هَذَا إِنَّمَا تحرمه الوراء ، وَالتَّوراة شركها . وَإِذَا وُضِعَ عَنِ النَّاسِ شَرَاعُ التَّوْرَاةِ، فَقَدْ كَمَلَ بِرُ اللَّهِ ، وَتَمَّ فَضْلُهُ». فَاخْتَلَعَ بُولُصُ مِنْ دِيَانَاتِ المسيح، وَصَارَ إِلَى دِيَانَاتِ الروم.  فَإِذَا تَبيَّنت الأمرَ، وَجَدْتَ النَّصَارَى تَرَوَّمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى دِيَانَاتِ الرُّومِ ، وَلَمْ تَحِدِ الرُّومَ تَنصَّرُوا . ثُمَّ قَبلَ بَعْضُ الملوكِ سِعَايَاتِ بُولُصَ بِالْيَهُودِ ، وَأَخَذَ بِرَأيهِ فِيهِمْ . فَصَارَ إِلَيْهِمْ وَقَتَلَ مِنْهُمُ الْقَتْلَ الْعَظِيمَ ، وَأَخَذَ أَمْوَاهُم وَاسْتَصْفَاهُمْ ، وَعَادَ مِنْ عِندِهِمْ بِالرَّغَائِبِ . ( فَقَامَتْ سُوقُ بُولُصَ فِيهِمْ ، وَازْدَادُوا لَهُ حُبًّا . ( وَهَذَا الْمَلِكُ الَّذِي غَذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ طِطُس.

(Traducción: Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moisés) las cuales eran repugnantes a los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca de la limpieza ritual. Pero él estuvo de acuerdo con el usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, considerando que la Torah él lo describió para ser totalmente malo.)

Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno debe venir a la conclusión que el Natzrut (נצרות) o nazarenismo se volvió Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف اللاتينية), considerando que los romanos no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Bait Al-Maqdish – בית המקדש).)

פינס, ש. (1969). היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש. דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ב, חוברת 13. (עבודה מקורית שפורסמה בשנת 1969). דף 189.

Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:157-163. p.103.

Este texto trae relatos de Pablo, a través del cual se describe cómo los cristianos cambiaron la secta herética originada por Yesh”u, en el cristianismo romanizado de Pablo de Tarso. En el corazón de estos mitos se encuentra Pablo, quien es un kafre par excellence. Pablo no sólo rechaza la religión de Yesh”u, sino que la cambia para sus propios fines. Pablo llegó a comprender el mensaje apóstata de Yesh”u, sin embargo, no se convierte a la modalidad de su herejía. En cambio, Pablo decide infiltrarse en la comunidad de los discípulos de Yeshu (תלמידיו של יהושע מנצרת) y pervirtió su secta apóstata, quien decide influenciar sobre la monarquía romana y así llevar a Tito a destruir la ciudad de Jerusalem y el Beit HaMikdash (Templo). Pablo comprendía la creencia de la venida del Hijo del Hombre, tal como lo manifiesta en 1 Tesalonicenses 4:15-17. Sin embargo hemos mencionado que Yesh”u jamás hizo su advenimiento como un rey poderoso como se describe en los evangelios bajo la figura del Hijo del Hombre, con lo cual se concluía que Yesh”u era un falso profeta.

Según Joseph Atwill, en su libro 'Caesar's Messiah', explica por esto Flavio Josefo hace mención de un falso profeta (נביא שקר-ψευδοπροφήτης) quien nos recuerda las palabras de Yesh”u sobre el advenimiento del Hijo del Hombre, así como el no creer en las palabras de los falsos profetas todo esto se tendría que cumplir durante la vida de sus primeros discípulos; Josefo explica que tal falso profeta había hecho un anuncio público en la ciudad ese mismo día en años anteriores, en que Di-s les daría milagros y señales de su liberación, y que no deberían recibir señales milagrosas de su liberación de otros profetas,  tal como dice en Guerra de los Judíos 6.281-285:
[281] Ῥωμαῖοι δὲ μάταιον τὴν ἐπὶ τοῖς πέριξ φειδὼ κρίναντες τοῦ ναοῦ φλεγομένου πάντα συνεπίμπρασαν, τά τε λείψανα τῶν στοῶν καὶ τὰς πύλας πλὴν δύο, τῆς μὲν ἐκ τῶν ἀνατολικῶν τῆς δὲ μεσημβρινῆς: καὶ ταύτας ὕστερον κατέσκαψαν. [282] ἔκαιον δὲ καὶ τὰ γαζοφυλάκια, ἐν οἷς ἄπειρον μὲν χρημάτων πλῆθος ἄπειροι δ᾽ ἐσθῆτες καὶ ἄλλα κειμήλια, συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, πᾶς ὁ Ἰουδαίων σεσώρευτο πλοῦτος, ἀνεσκευασμένων ἐκεῖ τοὺς οἴκους τῶν εὐπόρων. [283] ἧκον δὲ καὶ ἐπὶ τὴν λοιπὴν στοὰν τοῦ ἔξωθεν ἱεροῦ: καταφεύγει δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ δήμου γύναια καὶ παιδία καὶ σύμμικτος ὄχλος εἰς ἑξακισχιλίους. [284] πρὶν δὲ Καίσαρα κρῖναί τι περὶ αὐτῶν ἢ κελεῦσαι τοὺς ἡγεμόνας, φερόμενοι τοῖς θυμοῖς οἱ στρατιῶται τὴν στοὰν ὑφάπτουσι, καὶ συνέβη τοὺς μὲν ῥιπτοῦντας αὑτοὺς ἐκ τῆς φλογὸς διαφθαρῆναι, τοὺς δὲ ἐν αὐτῇ: περιεσώθη δὲ ἐκ τοσούτων οὐδείς. [285] τούτοις αἴτιος τῆς ἀπωλείας ψευδοπροφήτης τις κατέστη κατ᾽ ἐκείνην κηρύξας τὴν ἡμέραν τοῖς ἐπὶ τῆς πόλεως, ὡς ὁ θεὸς ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἀναβῆναι κελεύει δεξομένους τὰ σημεῖα τῆς σωτ. (Los romanos juzgando vanamente querer conservar los edificios que alrededor del templo estaban, ardiendo el templo (ναοῦ-כנסיית), pusieron fuego a todo juntamente y a cuanto quedaba aún de los portales y puertas, excepto una que había por la parte de este, y otra en sur, las cuales después del todo derribaron y destruyeron. Dieron fuego también a las arcas donde estaba el tesoro, llamadas con propio nombre Gazofilacio, las cuales estaban llenas de dinero, de ropas y de muchos otros bienes; y concluyendo con esto brevemente, estaban dentro de ellas todos los bienes y riquezas de los judíos: porque todos los ricos habían vaciado sus casas en ellas y habían recogido allí sus tesoros. Vinieron también contra un solo portal que quedaba entero fuera del templo, adonde se habían recogido todas las mujeres y los muchachos y otra muchedumbre a la revuelta, hasta seis mil personas. Pero antes que (Καίσαρα) Tito determinase algo sobre las cosas que convenían hacerse de esa gente y antes de mandar algo a sus capitanes, los soldados que ardían con la ira grande que tenían, pusiéronle fuego. De aquí sucedió que los unos murieron queriendo echarse de allí abajo y otros fueron con el fuego quemadose, de manera que de número tan grande ninguno se libró con la vida. Un falso profeta (נביא שקר-ψευδοπροφήτης) fue el motivo de la destrucción de esta gente, que había hecho un anuncio público en la ciudad ese mismo día, [quién les dijo] que Di-s les ordenó que recibieran en el Templo (בית המקדש), y que no deberían recibir señales milagrosas de su liberación (τῆς σωτηρίας-גאולה). Había entonces un gran número de falsos profetas (δῆμον προφῆται) sobornados por los tiranos para imponer a las personas, que denunciaron esto a ellos, que deben esperar a que la liberación de Dios, y esto era con el fin de evitar que abandonar, y para que la ser impulsado por encima del miedo y el cuidado por tales esperanzas. Ahora un hombre que está en la adversidad no cumple fácilmente con tales promesas, porque cuando un seductor cómo le hace creer que él se libró de las miserias que le oprimen, entonces el que es paciente está lleno de esperanzas de tales su liberación.)
El pasaje de Flavio Josefo, nos recuerda las instrucciones que dio Yesh”u sobre el no creer en los falsos profetas, tal como vimos en el Capítulo 100 del Evangelio Hebreo de Shem-Tov;     Josefo dice claramente que bajo la instrucción de Tito se emprendió a destruir, robar y quemar el Beit HaMikdash, lo cual tiene relación con las palabras de Yesh”u:
“A esto sabed, si ustedes supieran sobre qué hora el ladrón vendrá, procurarían y no saldrían para unirse (por la causa) de su Casa.”
Tal Hijo del Hombre, quien para Yesh”u es ladrón, no es otro más que el mismo Tito. Después de todo, Yesh”u no se estaba describiendo así mismo, incluso Yesh”u dice que tal personaje también es su señor:
לזאת שמרו עמי שלא תדעו אזו שעה אדוניכם בא
“A esto, guardar conmigo pues no sabemos (תדעו) en qué hora su señor vendrá”.
En ningún momento habla en primera persona, se refiere en 3ra persona, se refiere sin lugar a dudas al futuro emperador romano, a Tito. Incluso Yesh”u describió la ruta que el Hijo del Hombre (Tito) tomaría:
כמו שהברק יוצא במזרח ונראה במערב כן תהיה ביאתו שלבן האדם
“Como un relámpago que sale del oriente y se ve en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.”
-Capítulo 101: 27
Este fue el sentido de la marcha del ejército romano, ya que entrado en Judea en el oriente (Jerusalem) y llevado a su conquista hacia al occidente (Roma). Los Primeros Padres de la Iglesia eran conscientes de la relación entre las declaraciones de Yesh”u en Mateo 24, y la Guerra de los Judíos. Agustín de Hipona, por ejemplo, entiende que Yesh”u había afirmado que las profecías de Daniel "se cumplieron" en el primer siglo. En el paso siguiente, se dio cuenta de que Agustín es claro qué período “profecías” de Yesh”u se refiere a la destrucción 70 de la Era Vulgar en Jerusalén. A Yesh”u no le interesa descontextualizar el libro de Daniel (7:13), y Yesh”u cree que será el presagio de la destrucción del Beit HaMikdash (Templo de Jerusalem), así como lo ajusta para la llegada de un emperador romano, tal como él enseña:
ואז יראה האות שלבן האדם בשמים ויבכו כל משפחות האדמה ויראו את בן האדם בעבי השמים בחיל רב ובצורה נוראה.
“Y acontecerá que verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos y todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre en las profundidades de los cielos, con fuerza y con gran forma terrible.”
-Capítulo 101: 30
Con Flavio Josefo, leemos un signo real en las nubes prediciendo la inminente destrucción de Yerushalaim:
Guerra de los Judíos 6.288
…antes, el sol poniente, carros y tropas de soldados en sus armaduras fueron vistos corriendo por entre las nubes, y los alrededores de las ciudades….
Τὸν γοῦν ἄθλιον δῆμον οἱ μὲν ἀπατεῶνες καὶ καταψευδόμενοι τοῦ θεοῦ τηνικαῦτα παρέπειθον, τοῖς δ᾽ ἐναργέσι καὶ προσημαίνουσι τὴν μέλλουσαν ἐρημίαν τέρασιν οὔτε προσεῖχον οὔτ᾽ ἐπίστευον, ἀλλ᾽ ὡς ἐμβεβροντημένοι καὶ μήτε ὄμματα μήτε ψυχὴν ἔχοντες τῶν τοῦ θεοῦ κηρυγμάτων παρήκουσαν,


Dado por Josefo, mientras que Yesh”u indica que se trata de una ‘señal del Hijo del Hombre’, lo que apunta que se trate de que el Hijo del Hombre = Tito. Esto sería un problema para el mismo cristianismo. Si se acepta, tal como hicieron los primeros eruditos cristianos, que ‘la señal del Hijo del Hombre en los cielos’ aconteció con las señales del ejército de Tito, que da Josefo, entonces es difícil negar que Yesh”u se estaba refiriendo a Tito, y no al Mesías o así mismo. Incluso cuando Yesh”u dice: ‘Y cuando oigan de guerras  y de una compañía de los ejércitos’ son sinónimos de los líderes de los ejércitos.


Este paralelismo es tan clara como cualquiera de los otros paralelos entre los signos que Yesh”u prevea en Mateo 23 y 24, y las señales de que Josefo da en la Guerra de la Judíos, y tratar de excluirlo constituiría un alegato especial. Es interesante el hecho de que en el Arco de Tito en Roma, hay un relieve que representa tanto consecratio de Tito y su conquista de Jerusalén, que demuestra que se está llevando hacia las nubes en un águila.
Otros estudiosos han notado la relación entre Yesh”u y Tito que muestra Josefo sobre ‘los carros y tropas’. El teólogo Reland del siglo XVIII escribió sobre esta muestra en particular que:
. . . muchos de ellos aquí buscar un misterio, como si el significado fuera, que el Hijo de Dios ha venido ahora para vengarse de los pecados de la nación judía. . .
. . . many will here look for a mystery, as though the meaning were, that the Son of God came now to take vengeance on the sins of the Jewish nation . . .
Lo de Reland fue simplemente una obviedad. Las aspiraciones de Yesh”u por destruir a Judea por mano de los romanos, pareciera que él había planeado que alguien que dirigiera del ejército romano ejecutara tal acción. Esto porque Tito era el jefe del ejército que destruyó Yerushalaim, cuyo paralelo con ‘la señal del Hijo del Hombre’ que dice Yesh”u es sumamente claro. Yeshu dijo claramente que tales eventos no pasaran de la generación de sus primeros discípulos, tal como se lee en el Capítulo 101:34 de Shem-Tov:
אמן אני אומר לכם שלא יעבור זה הדור עד שכל אלו הדברים יהיו עשוים
[34] De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que se hayan hecho todas estas cosas.
Por lo tanto, la generación de Yesh”u solo se puede referir a un tiempo de duración de 40 años, justamente cuando el pueblo judío se rebeló a Roma. Por lo tanto, todas las profecías de Yesh”u estaban previendo los acontecimientos de la guerra que se avecinaba. La siguiente cita subraya esta idea:
       “En lo que el lugar esté el cuerpo allí se unen las águilas.”
Capítulo 101:28
Dado que el águila era el símbolo del ejército romano, la idea detrás de este pasaje también parece clara. Numerosos estudiosos han entendido el pasaje indica que Yesh”u está previendo la reunión del ejército romano sobre los cadáveres en medio del Beit HaMikdash -Templo de Jerusalem- destruido. Como Albert Barnes escribió en su Comentario a Mateo en 1832:


Este versículo está relacionado con el anterior por la palabra "porque", dando a entender que se trata de una razón de lo que se dice allí que el Hijo del Hombre, sin duda, viene a destruir la ciudad, y que iba a venir pronto. El significado es que él vendría, por medio de los ejércitos romanos, ya que sin duda, tan de repente y tan inesperadamente como bandadas de buitres y águilas, aunque no han sido visto antes, ve a su presa a gran distancia y de repente se reúnen en multitudes a su alrededor ... Así es su visión como acertadamente para representar a los ejércitos romanos, aunque a una distancia inmensa, espiando, por así decirlo, Jerusalén, un cadáver putrefacto, y acelerando en multitudes para destruirlo.
This verse is connected with the preceding by the word "for," implying that this is a reason for what is said there— that the Son of Man would certainly come to destroy the
city, and that he would come suddenly. The meaning is that he would come, by means of the Roman armies, as certainly, as suddenly, and as unexpectedly as whole flocks of vultures and eagles, though unseen before, see their prey at a great distance and suddenly gather in multitudes around it... So keen is their vision as aptly to represent the Roman armies, though at an immense distance, spying, as it were, Jerusalem, a putrid carcass, and hastening in multitudes to destroy it.
Podemos proseguir a seguir buscando tales comparaciones, pero evidentemente, ambas pistas nos dan sobre la verdadera identidad del Hijo del Hombre-Tito Flavius.
¿Qué hay de Daniel 9:26-27?
Los mesiánicos y cristianos siempre aluden al capítulo 9 del libro de Daniel haciendo referencia que Yeshu HaMamzer cumplió tal “profecía(s)”. Nos ha llamado la atención el pasuk 26 de tal capítulo, el texto dice:
וְאַחֲרֵ֤י הַשָּׁבֻעִים֙ שִׁשִּׁ֣ים וּשְׁנַ֔יִם יִכָּרֵ֥ת מָשִׁ֖יחַ וְאֵ֣ין ל֑וֹ וְהָעִ֨יר וְהַקֹּ֜דֶשׁ יַ֠שְׁחִית עַ֣ם נָגִ֤יד הַבָּא֙ וְקִצּ֣וֹ בַשֶּׁ֔טֶף וְעַד֙ קֵ֣ץ מִלְחָמָ֔ה נֶחֱרֶ֖צֶת שֹׁמֵמֽוֹת
La traducción que hace el Rabí Shraga Silverstein z”l de tal pasuk es:
Y después de los sesenta y dos sietes, el ungido [(Agripas, rey de Judá, que reinó en el momento de la destrucción)] será cortado y no será. Y la ciudad y el Templo serán destruidos por la gente [es decir, las legiones] del príncipe [(Titus)] que viene [contra ellos]. Y su fin [será] ser barrido [(por el Mesías)], y hasta el final de la guerra [(de Gog y Magog, la ciudad será una trinchera de desolación)].
La expresión ‘נָגִ֤יד הַבָּא֙’ (el príncipe que viene) se refiere al tirano Tito que viene contra el pueblo judío. Ya en el pasuk 27 se lee:
וְהִגְבִּ֥יר בְּרִ֛ית לָרַבִּ֖ים שָׁב֣וּעַ אֶחָ֑ד וַחֲצִ֨י הַשָּׁב֜וּעַ יַשְׁבִּ֣ית ׀ זֶ֣בַח וּמִנְחָ֗ה וְעַ֨ל כְּנַ֤ף שִׁקּוּצִים֙ מְשֹׁמֵ֔ם וְעַד־כָּלָה֙ וְנֶ֣חֱרָצָ֔ה תִּתַּ֖ךְ עַל־שֹׁמֵֽם
Y él [(Titus)] forjará un pacto [de paz] con los jefes [de Israel por un período de siete años]; pero en la mitad de esos siete abolirá el sacrificio y la ofrenda de vegetal [a saber. 8:25]. Y en la cima de las abominaciones, [él colocará] "al asolador [ofensa" (idolatría, a saber, 8:13)]. Y esto, [(el dominio de la abominación, durará)] hasta [los días del Mesías, cuando] la destrucción completa descenderá sobre "el pueblo asolado" [es decir, sobre la idolatría y sus adoradores].
El Mashiaj al que se refiere el pasuk 26 es el rey Agripa (אגריפס מלך יהודה) mientras que el nagid (príncipe) es el mismo Tito (טיטוס) tal como explica RaSh”I, como R’ Yosef Ibn Yahya, así como en el libro de Metzudat Tzión, y Metzudat David. Pareciera ser que Yeshu al decir ‘בן אדם עתיד לבא’ (‘el Hijo del Hombre que vendrá en el futuro’) no se refiere siquiera a él, sino que es un refrito de lo que dijo Daniel (9:26) con la expresión ‘נָגִ֤יד הַבָּא֙’ (príncipe [(Titus)] que viene [contra ellos]) haciendo alusión a Tito. Ya la expresión מְשֹׁמֵ֔ם(desolador) hace alusión a la idolatría [que impusieron los romanos] que durará hasta los días que llegue el verdadero Mashiaj. Aquella meshomem (desolación) que pusieron los romanos se perpetuó en el culto idolátrico hacía Yeshu HaArur.
[1]          Tenga en cuenta que ABEFG tiene לחתור, que Howard acepta por su traducción al inglés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!