8/12/2013

פרק ק' -Capítulo 100. ¿Yesh"u cómo profeta?

BS"D


פרק ק'        
[1] ויהי כאשר יצא יש''ו מן המקדש וכשהיה הולך נגשו תלמידיו להראותו בניני המקדש.
[2] ויאמר תראו כל אלה אמן אני אומר לכם שהכל יהרס ולא ישאר שם אבן על אבן.
[3] ובשבתו על הר הזתים נגד בית המקדש שאלו לו פיט''רוש ויחנן ואנדריאה מסתר מתי יהיה כל אלה ומה האות שיהיה כשיהיו כל אלה הענינים או כשיתחילו ומתי יהיה תכלית העולם וביאתך.
[4] ויען להם יש''ו השמרו פן יתעה אתכם איש
[5] שרבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח ויתעו אתכם.
[6] ואתם כאשר תשמעו המלחמות וחברת הצבאות השמרו פן תהבלו שכל זה עתיד לבא אבל עדין אין התכלית.
[7] ויקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה ויהיו מהומות רבות ורעב כבד ורעש במקומות.
[8] כל אלה תחלת המכאובות.
[9] אז יאסרו אתכם לצרות ויהרגו אתכם ותהיו לחרפה לכל העמים על שמי.
[10] ואז ירגזו רבים ויבגדו הם בהם ויתקצפו ביניהם.
[11] ויקומו נביאי השקר ויטעו את הרבים.
[12] וכאשר תרבה הרשעות תפוג אהבת רבים.
[13] ואשר יחכה עד התכלית יושע.
[14] ותדרש בשורה לעז אוו''נגילי[1] זאת בכל הארץ לעדות עלי על כל הגוים ואז תבא התכלית.
[15] זה אנטיק''ריסטוש[2] וזהו שקוץ שומם האמור על פי דניאל עומד במקום קדוש והקורא יבין.
[16] אז אשר ביודא[3] ינוסו להרים.
[17] ואשר על הבית לא ירד לקרות שום דבר מביתו.
[18] ואשר בשדה לא ישוב לקחת כתנתו.
[19] הוי להרות ולמניקות בימים ההם.
[20] התפללו לאל שלא תהיה מנוסתכם בסתו[4] ובשבת.
[21] שאז תהיה צרה גדולה אשר לא נהיתה מבראת העולם עד עתה וכמוה לא תהיה.
[22] ולולי היות הימים ההם מעטים לא יושיע כל בשר רק בעבור הנבחרים ימעטו הימים ההם.
[23] ובאותו הזמן אם יאמר איש לכם הנה המשיח או לשם לא תאמינו.
[24] שיקומו שמיחי שקרים ונבאי[5] השקר ויתנו אותות ומופתים גדולים בענין שאם יוכל להיות יבאו בטעות את הנבחרים.
[26][6] יאם יאמרו לכם הנו במדבר אל תצאו והנו בחדרים אל תאמינו.
[25] הנני אומרו לכם קודם היותו.
Capítulo 100.
[1] Y aconteció cuando Yesh”u salió del Mikdash (templo), y cuando él iba (caminando), se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del Mikdash.
[2] Y les dijo:
¿Ven todo esto? De cierto os digo, que todo será destruido y no se quedará allí piedra sobre piedra.
[3] Y se sentaron en el Har Hazetim (monte de los Olivos), contra (נגד) el Beit HaMikdash (templo), le preguntaron Pet”ros, Yojanan, y Andriayah en secreto:
¿Cuándo pasarán todas esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se llevarán a cabo, o cuando se empiezan y cuál será el propósito del mundo y de su venida?
[4] Y les respondió Yesh”u:
Miren para que nadie os debe lleve,
[5] Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mashiaj, y los voy a pasear conmigo.
[6] Y cuando oigan de guerras  y de una compañía de los ejércitos, tenga cuidado para que no sea alarmen (תבהלו), que todo esto va a ocurrir, pero no será [aún] el propósito.
[7] Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes tumultos, hambrunas graves, y terremotos en diferentes lugares.
[8] Todo esto es el comienzo del sufrimiento.
[9] Entonces los arrestaran por generar problemas y os matarán, estarán en desgracia (לחרפה) para todos los pueblos por mi nombre.
[10] Entonces muchos estarán furiosos, muchos se traicionaran con los demás y se atacaran entre sí.
[11] Y se levantaran profetas falsos (נביאי השקר) y engañaran a muchos.
[12] Y sucederá cuando haya mucha maldad, caducará el amor de muchos.
[13] Y quien espere hasta el fin, será salvo.
[14] Y será necesario [que esta] noticia, es decir, eva”ngeli (אוו״נגילי), será en toda la tierra como testimonio mío sobre todos los goim (gentiles) y entonces después viene el fin.
[15] Este AntiK”ristush (אנטיק״ריסטוש) y eso será la abominación desoladora (שיקוץ משומם) [7] de acuerdo con lo dicho por Daniel (9:27) que estará de pie en el lugar santo. El que lee entienda.
[16] Entonces los que están en Iudea huyan a los montes.
[17] Y el que es de la casa, no descienda (a tomar) cualquier cosa fuera de su casa.
[18] Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su camisa.
[19] ¡Ay de las que estén embarazadas y de la enfermería en esos días.
[20] Recen a Di”s que vuestra huida no sea en el día de shabat.
[21] Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde la creación del mundo hasta ahora, por lo que no será.
[22] Y si aquellos días eran pocos, ninguna carne se salvará; solo para los representantes (הנבחרים), esos días serán ligeros.
[23] En ese momento, si les dice un hombre: He aquí, aquí está el Mashiaj, no le crean.
[24] Porque se levantarán mesías falsos y profetas falsos, que darán grandes señales y maravillas, para si fuere posible venir a desviar a los representantes (הנבחרים).
[26] Y si les dicen: Se encuentra en el desierto; no se dejen y he aquí que él está en las habitaciones no les crean.
[25] He aquí, os lo digo antes que suceda.


Comentario.
En el libro de Devarim / Deuteronomio 18:15: no habla sobre el Mashiaj, sino sobre los futuros profetas que Di-s levantará, y eso queda bien claro cuando se lee desde el verso 15 hasta el 22, en donde se habla de cómo reconocer un profeta verdadero de uno falso. Todos los mefarshim que consulte dicen lo mismo, y explican el verso:  "Navi Mikirbeja Meajeja Kamoni...נָבִיא מִקִרְבְך מֵאַהֶיךָ כָמֹנּיָ" Kamoni (como yo, ¡Mosheh!), significa no que será con la grandeza de Moshe, sino que así como Moshe es Meajeja (de entre tus hermanos) así también serán los futuros profetas: de entre los hermanos judíos.
“Y no apareció ningún otro profeta en Israel como Mosheh, a quién el Etern-o había tratado cara a cara, y a quien el Eterno había mandado hacer tantas maravillas y prodigios en la tierra de Mitzraim (Egipto), al Paró (Faraón), a sus esclavos y a todo el país, y tantos milagros terribles, con poderosa mano, ante los ojos de todo Israel.”
י וְלֹא-קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה אֲשֶׁר יְדָעוֹ ה פָּנִים אֶל-פָּנִים.  יא לְכָל-הָאֹתֹת וְהַמּוֹפְתִים אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ ה לַעֲשׂוֹת בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם לְפַרְעֹה וּלְכָל-עֲבָדָיו וּלְכָל-אַרְצוֹ.  יב וּלְכֹל הַיָּד הַחֲזָקָה וּלְכֹל הַמּוֹרָא הַגָּדוֹל אֲשֶׁר עָשָׂה מֹשֶׁה לְעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל.
Devarim/Deut 34:10-12.


¿Fue Yeshu un profeta?


Ordena la Torah:
“Y si dices en tu corazón: ¿cómo sabremos cuándo no es realmente la palabra de D-s?. Tendrás en consideración que cuando un profeta habla en el Nombre de D-s, si la cosa anunciada No sucede, ello significará que No es de D-s el que anunció sino el profeta por su propia cuenta. No le temerás”.
כא וְכִי תֹאמַר בִּלְבָבֶךָ  אֵיכָה נֵדַע אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה.  כב אֲשֶׁר יְדַבֵּר הַנָּבִיא בְּשֵׁם ה וְלֹא-יִהְיֶה הַדָּבָר וְלֹא יָבֹא הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה  בְּזָדוֹן דִּבְּרוֹ הַנָּבִיא לֹא תָגוּר מִמֶּנּוּ.

Parashat Shoftim / Deut. 18:21-22.


Veamos dos ejemplos de Yeshu a ver si cumple con los requerimientos de la Torah para ser llamado profeta:


1. "Piedra sobre piedra”:
Dicen los libros cristianos:
Y aconteció cuando Yesh”u salió del Mikdash (templo), y cuando él iba (caminando), se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del Mikdash. Y les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto os digo, que todo será destruido y no se quedará allí piedra sobre piedra.
[1] ויהי כאשר יצא יש''ו מן המקדש וכשהיה הולך נגשו תלמידיו להראותו בניני המקדש.
[2] ויאמר תראו כל אלה אמן אני אומר לכם שהכל יהרס ולא ישאר שם אבן על אבן.

-Mateo Hebreo 90: 1-2 (24:1-2)


Lo curioso es que Lucas recoge también la expresión de forma idéntica: "piedra sobre piedra" como escribe:
"y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra"

καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ• ἀνθ᾽ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου
ܘܢܸܣܚܦ݂ܘܿܢܸܟ݂ܝ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝܟ݁ܝ ܒ݁ܓ݂ܲܘܸܟ݂ܝ ܘܠܵܐ ܢܸܫܒ݁ܩܘܿܢ ܒܸ݁ܟ݂ܝ ܟܹ݁ܐܦ݂ ܥܲܠ ܟܹ݁ܐܦ݂ ܚܠܵܦ݂ ܕ݁ܠܵܐ ܝܼܕ݂ܲܥܬ݁ܝ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕ݁ܣܘܿܥܪܵܢܸܟ݂ܝ
Evangelio de Lucas 19:44.


Este hecho curioso nos dice que, más que sentido figurado, la expresión literal "piedra sobre piedra" se grabó en la memoria de ambos escritores y debió hacer parte de un discurso que los impactó.


REALIDAD: Lo que ocurrió en la historia fue lo contrario. Los romanos acostumbraban a arrasar completamente las ciudades hasta los cimientos para que no quedará piedra sobre piedra, e incluso araban el suelo para desacomodar las bases quemadas.


Es cierto que la ciudad de Jerusalem fue arrasada 40 años después por los romanos, pero si hablamos específicamente de los edificios del Templo, resulta que hoy vemos que se conservaron secciones enteras del complejo (arcos, escaleras, muros) porque las piedras con las que fueron construidas son gigantescas y los romanos no tuvieron la capacidad de desmontarlas con las máquinas y poleas con que usualmente desmontaban las ciudades conquistadas. Mira como ejemplo esta foto del muro sur:

El edificio central del templo fue destruido, pero aún están de pie los muros enteros y estructuras de los edificios la inmensa muralla sur que vemos en esta foto.


2."No gustarán la muerte”


También dicen los libros cristianos:
"de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el hijo del hombre viniendo en su reino".
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
-Mateo 16:28


Muchos cristianos sostienen que los primeros seguidores de Yeshu interpretaban esta profecía como de cumplimiento inmediato, dentro del término de sus propias vidas. Luego dicen que, al ver que no sucedió así como esperaban, “comprendieron” que era una profecía de largo alcance, para un tiempo futuro. Dicho en otros términos habrían concluido que: no se cumplió como esperaban pero se cumpliría alguna vez. Por lo que los cristianos tratan de explicar cómo metafóricas las palabras de Yeshu/Jesús sobre que no gustarían muerte hasta verlo venir en su reino, pero los textos dejan muy poco a la metáfora y nos indica que en su época no lo comprendieron así, sino de forma literal. Pero esa interpretación es de muy frágil sustento. Se desmorona al quedar plenamente evidenciado que Yeshu hablaba a sus contemporáneos sobre un tiempo inmediato.
Cualquier individuo que lea la profecía, ya sea en Mateo Hebreo 90 (o en su versión  griega del capítulo 24), Marcos 13 o Lucas 21, concluirá, sin lugar a dudas, que Yesh”u le habla a sus discípulos sobre lo que sucederá en el fin y les asegura que ellos lo verán. Es constante la invocación a frases tales como: “cuando ustedes vean tal cosa...”, “cuando ustedes oigan tal otra...”, “los entregarán a ustedes...”, “miren que les aviso a ustedes para que se mantengan vigilantes...”, etc. No es extraño concluir que la profecía tendría un cumplimiento durante la vida de ellos. Y tanto lo permiten que hasta el final, en su libro de Apocalipsis se reconoce que al momento de su escritura Yeshu /Jesús aún no ha venido en su reino, sino que lo pone como una visión de futuro y hasta el final del libro dice: "he aquí vengo pronto", futuro inminente.


Por eso, en virtud de esa promesa de su retorno inmediato es que Pablo escribió:
"nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del señor..."
I Tes. 4:15.


Y es el mismo regreso inminente que esperaron todos los que creyeron en él -Yeshúa/Jesús- confiando en sus palabras, y por eso el mismo Pablo le decía a su gente que eran ellos los que iban a recibirlo:
"os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su hijo.... quien nos libra de la ira venidera"
I Tes. 1:9b-10.


Todos estos datos concuerdan: Yeshú/Jesús le prometió a su gente que volvería mientras muchos de ellos aún estuvieran vivos y toda la esperanza mesiánica y profética derivada de él dependió de esos cumplimientos.
Pero, ¿qué pasó?. Ya pasaron más de dos mil años, toda esa generación murió y Yeshu/Jesús no les cumplió.
Aún hoy los cristianos esperan el regreso de Yesh”u y esperan en eso con fuerza como último recurso porque saben que él no cumplió todo lo que se suponía que un Mesías debería hacer. Por otro lado, si se lee el versículo 3 de Marcos 13, que se supone el evangelio más antiguo y base de los de Mateo y Lucas, se puede observar una precisión sobre los presentes en esa reunión: “Estando él sentado en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte...”. Este fragmento nos muestra un hecho importante: sólo cuatro de sus discípulos habrían tenido acceso a la profecía, directamente por boca de Yesh”u.
Por lo expuesto, podemos concluir que la creencia de los primeros discípulos sobre el cumplimiento inmediato de la profecía no estaba basada, como en nuestro caso, por sólo lo escrito en los Evangelios. Al menos los más allegados de sus seguidores conversaron íntimamente con Yesh”u, cara a cara, pudiendo acceder a una información adicional vedada a otros.
Es imposible que no le hayan pedido que les confirmara si esta profecía se cumpliría durante la vida de ellos o no. Si con tanto interés, en su momento, algunos se acercaron para rogarle la seguridad de contar con lugares especiales en su reino (ver Marcos 10:35-37), cuanto más, ante la terrible ansiedad que despiertan los hechos profetizados, se habrán visto movidos a preguntarle sobre el tiempo de su cumplimiento.
Es evidente que el tiempo señalado fue su propio tiempo, hecho que se ve refrendado por la cita de dos eventos de la época (destrucción del templo y prédica a los no judíos), que veremos seguidamente. Cualquier análisis razonable no puede excluir este hecho irrefutable.
Sorprende la precisión que se manifiesta respecto a la destrucción total del Templo en Jerusalén. Lo mismo podría decirse sobre el hecho de anunciar que el mensaje sería predicado entre las naciones. Esto último no aparece a lo largo de los Evangelios como un interés manifiesto en Yesh”u, muy por el contrario como hemos visto. Más aún: era motivo de encendidas discusiones después de la muerte del maestro según puede leerse en el libro de los Hechos de los Apóstatas.


Ambas supuestas profecías pueden sorprender debido a que, como habrían sido dichas por el propio Yesh”u, esto implicaría adelantarse algunas décadas a la destrucción del Templo (imposible de imaginar para sus contemporáneos) y a la todavía no anunciada predicación evangélica a los no judíos.
Ante estas precisiones resulta necesario asegurarnos si no operó otro mecanismo más “humano” en la elaboración de esas visiones futuras.  


Sabemos que los tres evangelios llamados “sinópticos” (Mateo, Marcos y Lucas) recién habrían comenzado a tomar forma durante la segunda mitad del siglo I. Sabemos que el Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Sabemos que la predicación a los no judíos habría tomado carácter masivo a través del apóstata Pablo de Tars”u, pocos años después de la muerte de Yesh”u y que la mayoría de las cartas atribuidas a su persona, habrían sido escritas desde el año 50 en adelante.
Tomando lo precedente en cuenta, no es difícil imaginar la posibilidad de que se trate de un relato de hechos históricos observados o conocidos por sus autores, expuestos bajo la forma de una supuesta profecía, a la manera en que en el libro de Daniel, justamente citado en Mateo 24:15 también se redactan como profecías hechos contemporáneos al autor.
Con estas obligadas consideraciones en mente, podemos ver con facilidad que la profecía no se cumplió ni es tal. Si por esa circunstancia luego se le atribuyó el carácter de largo alcance, es algo que surge de su propia falibilidad y no de la veracidad de la misma. Es por ello que el mismo Di”s dijo:


"Y si dices en tu corazón: ¿cómo sabremos cuándo no es realmente la palabra de D-s?. Tendrás en consideración que cuando un profeta habla en el Nombre de D-s, si la cosa anunciada No sucede, ello significará que No es de D-s el que anunció sino el profeta por su propia cuenta. No le temerás"
כא וְכִי תֹאמַר בִּלְבָבֶךָ  אֵיכָה נֵדַע אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה.  כב אֲשֶׁר יְדַבֵּר הַנָּבִיא בְּשֵׁם ה וְלֹא-יִהְיֶה הַדָּבָר וְלֹא יָבֹא הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה  בְּזָדוֹן דִּבְּרוֹ הַנָּבִיא לֹא תָגוּר מִמֶּנּוּ.
-Parasha Shoftim / Deut. 18:21-22.
Hasta lo que hemos visto, son muchos los elementos que permiten concluir que Yeshu no fue el Mashiaj: Consejos contrarios a los dispuestos en el Tana”j (más específicamente en la Torah); Interpretación errónea de ciertos preceptos; Hechos milagrosos o extraordinarios (nacimiento, visita de reyes, matanza de niños, etc.) no anticipados como señales pese a su envergadura; Instauración de ritos terminantemente prohibidos por la Torah (ver sobre Mateo 26:26-29), aún en su forma meramente simbólica; Teórica resurrección (que tampoco es un requisito impuesto para el Mashiaj) sin cumplir los tres días y tres noches que supuestamente indicaría Yonah; etc...


Esta gama de pruebas dan suficientes elementos para demostrar que la supuesta profecía de Yeshu no es verdadera.

[1]  eujaggelion = Latin evangelium
[2]   ajntivcristo~
[3]  ¿Es este un error tipográfico para ביודה? ¿O la forma aramea (יְהֻודָא)?
[4] No traducido por Howard en la traducción al inglés. Tenga en cuenta que BEFH tiene ביום השבת.
[5]      Debiera ser  נביאי (?).
[6]          Versos 25 y 26 se cambian en el Shem Tov. Tenga en cuenta que en mss 13 de f 13 v. 25 falta.


[7] שִׁקּוּץ מְשׁמֵם (abominación desoladora): es un término que se encuentra en el Libro de Daniel en el Tana”j, en los capítulos 9:27; 11:31; 12:11, Y nuestros rabanim (rabinos) consideraron que tal expresión se refiere a la profanación del Beit Sheni (Segundo Templo) por la construcción de una estatua de Zeus en los recintos sagrados por Antíoco Epifanes IV.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!