4/14/2013

פרק ע''ה-Capítulo 75 Yeshu el demonólogo y Apolonio de Tiana

BS"D

Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 folio 150vפרק ע''ה

[14] ויהי בבואו אל החבורות ויבא לפניו איש כורע ברכיו.

[15] ויאמר אדוני חנני והוסה על בני כי נבעת מרוח רעה וחולה מאד וחורק את שיניו ומקטף[1] בפיו ונופל מקומתו ארצה ונופל פעמים באש ופעמים במים.

[16] והביאותיו[2] לתלמידך ולא יוכלו לרפאתו.

[17] ויען יש''ו ויאמר דור רע אוי לכם אתם הכופרים עד מתי אהיה עמכם ועד מתי אשא טרחכם. הביאוהו

אלי.

[Inserción de Marcos 9:20–28]

[20] והביאוהו אליו ומיעד שיש''ו ראהו השטן מכניעו ומפילו לארץ והתחיל מתעפר ומתקצף.

[21] ויש''ו שאל לאבי הנער כמה זמן שהשטן לקחו. והאב השיבו מזמן פלוני והלאה.

[22] והרבה פעמים הפילו באש ובמים העניין יוכל השמידו. ואם אתה אדו’ בשום עניין תוכל לאוזרו עזרהו. וישא האיש חן בעיניו ונתמלא רחמים עליו.

[23] ואמר לו אם תוכל להאמין כל דבר תוכל להשלים לפי שלמאמין כל הדברים קלים.

[24] ומיד בכה בצעקה אבי הנער ואמר אדו’ אני מאמין אמנם עוזרני לפי אמונתי.

[25] וכאשר ראה יש''ו שהעם מתקבצים לזה ואמר לו חזק ואלם הנני מצוך שתצא מכאן והלאה לא תשוב כאן עוד.

[26] והשטן יצא צועק ומכאיב והנער נשאר כמת בעניין שרבים היו אומרים שהוא מת.

[27] ויש''ו לקחו והעמידו וקם

[28] וכאשר נכנס יש''ו לבית

[Reincorporación del Evangelio de Mateo]

[18] vacant

[19] אז קרבו התלמידים ליש''ו בסתר ויאמר אליו מדוע לא נוכל אנחנו להוציאו. (?)[3]

[20] ויאמר להם למיעוט אמונתכם. אמן אני אומר לכם אם יהיה בכם מן האמונה כגרגיר חרדל אם תאמינו להר הזה תאמרו סורו ויסור וכל דבר לא יבצר מכם.

[21] וזה המין מן השדים לא יצא כי אמ בתפלה וצום.Capítulo 75.

[14] Y aconteció que cuando se acercaron las Javurot (cofradías de violadores), un hombre se acercó a él, arrodillándose sobre sus rodillas.

[15] Y él dijo:

‘Mi señor, compadécete de mí, y ten piedad de mi hijo, porque es aterrorizado por un espíritu maligno y está muy enfermo, y él aprieta los dientes, y tomó su boca, se cae en el suelo de la tierra, y se cae a veces en el fuego y a veces en el agua’.

[16] Y no fueron capaces sus discípulos y no pudieron curarlo.

[17] Y respondió Yeshu, y dijo:

‘Oh generación malvada, heréticos’ ¿Hasta cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿y cuánto [tiempo más] tendré  [que soportar] sus molestias? Tráelo ante mí.

[Inserción de Marcos 9:20-28]

[Marcos 9:20]  Y lo trajeron ante él, y Yesh”u al verlo sometió a Satán, y se cayó en la tierra y empezó a rodar en el polvo y en furia.

[Marcos 2:21] Y Yesh”u preguntó al padre del joven:

¿Cuánto tiempo el Satán lo toma? Y el padre respondió que se trata en un cierto tiempo y así sucesivamente.

[Marcos 9:22] Y a menudo se le echa en el fuego y al agua para destruirlo. Y si tú, Seño’ (אדו’) no importando que usted pueda ayudarle de cualquier manera, esto le ayudaría. Y el hombre halló gracia ante sus ojos, y tuvo compasión de él.

[Marcos 9:23] Y le dijo:

Si puedes creer, cualquier cosa puede  completar de acuerdo de lo que crea, todas las cosas serán fáciles.

[Marcos 9:24] E inmediatamente el padre del muchacho gritó con voz de mando y dijo:

‘Seño’, yo creo, en verdad ayúdame según sea mi fe.

[Marcos 9:25] Y cuando Yesh”u vio que el pueblo se reunían juntos (él ordenó a Satán) y le dijo:

‘Fuerte y mudo [Satán], he aquí que yo te ordeno salir de aquí y así que no vuelvas más aquí.’

[Marcos 9:26] Y el Satán salió gritando y causando dolor y el joven quedó como muerto, así que muchos decían que había muerto.

[Marcos 9:27] Y Yesh”u lo agarro (de la mano), lo puso y se levantó.

[Marcos 9:28] Y aconteció que Yesh”u entró a la casa

       [Reincorporación del Evangelio de Mateo]

[18] vacant

[19] Entonces se aproximaron los discípulos a Yesh”u en secreto y le dijeron [tímidamente]: ¿por qué no pudimos expulsarlo?

[20] Y les dijo: A causa de la limitación de su fe. En verdad os digo, que si hay en ti fe, como el grano de mostaza, si usted cree, le diréis a este monte: Salta y saltará; ninguna cosa sería imposible para ustedes.

[21] Y esta especie de shedim (demonios) no salen, sino con rezo y ayuno.


Comentario.

Las expulsiones de demonios, que son una subcategoría significativa de las curaciones, merecen un análisis más completo. Eran muy importantes en la agenda política de Yesh”u y también lo fueron en su trayectoria personal. El volumen total de las pruebas hace extremadamente probable que Yeshu tuviera realmente reputación de ser una gazer (demonólogo-גָזְר,). Voy a dar una lista completa de las historias de posesión demoníaca de los sinópticos:


Expulsiones de demonios realizadas por Yeshu

a) Mc l,23-28//Lc 4,31-37:  Yeshu cura a un hombre en la sinagoga

de Cafarnaúm

b) Mc l,32-34//Mt 8,16//Lc 4,41: sumario: expulsó muchos demonios

c)Mc 1,39 sumario (también en Mt y Le, pero no mencionan a los demonios)

d) Mc 3,11//Lc 6,18: sumario

e) Mc 3,20-30//Mt 12,22-37// Lc 11,14-23 y otros pasajes: controversia sobre Belzebú

f) Mc 5,l-20//Mt 8,28-34// Lc 8,26-39: endemoniado geraseno

g) Mc 7,24-30//Mt 15,21-28: mujer sirofenicia

h) Mc 9,25//Mt 17,18//Lc 9,42: niño epiléptico

i) Mt 4,24: sumario: "endemoniados", no en Marcos ni Lucas

j) Mt 9,32-34: mudo endemoniado.

k) Lc 8,2: Yeshu expulsó siete demonios de María Magdalena

l) Lc 13,32: di a Antipas "expulsó demonios".


Estos pasajes dan pie a numerosos comentarios. En primer lugar, estos pasajes indican que el signo de la posesión demoníaca era por lo general un comportamiento excesivamente excéntrico en Yeshu. Esto debido a que en la tradición judía carece del elemento del ‘demonólogo’ que al mismo tiempo sea un obrador de milagros. Por ejemplo, se atribuyen numerosos milagros a los profetas como Eliyah”u y Elísha, pero no contiene historias de expulsiones de demonios. Incluso entre los carismáticos (mekubalim) del siglo I de la Era Vulgar, como Joni HaMegel y  Janina ben Dosa, a pesar de ser realizadores de milagros, ninguno de ellos realizó exorcismos.  


El lector recordará que, cuando encontramos en los evangelios un motivo que guarda paralelo muy con un pasaje de la Biblia hebrea (Tana"j), siempre debemos preguntarnos si el pasaje más antiguo ha llevado o no a la creación del posterior. Yeshayah"u (35,5) predijo que los sordos oirían y los mudos hablarán. Sospechamos que Mateo creó historias sobre un hombre incapaz de hablar, así como de la curación de los leprosos, para hacer que Yeshu cumpliera esa predicción. La expulsión de demonios, sin embargo, no es un tema de la Biblia hebrea. Debe tener, por tanto, una fuente diferente, como veremos más adelante.


a) R’ Janina Ben Dosa.


R’ Janina ben Dosa, un sanador famoso, vivió en Galilea. La curación más famosa que se le atribuye fue la curación que hizo hacia el hijo de Raban Gamliel, estaba enfermo con fiebre. Éste mandó a dos de sus discípulos de Yerushalaim a Galilea para pedir a Janina que fuera a curar al muchacho. Janina, en vez de eso, subió al piso de arriba y oró. Bajó y les dijo a los discípulos que se fueran a casa, pues la fiebre había desaparecido. Los jóvenes preguntaron, quizás sarcásticamente: "¿Eres profeta?". Janina contestó: "No soy profeta, ni hijo de profeta, pero éste es el don con que he sido agraciado. Si mi oración fluye en mi boca, sé que [el enfermo] es socorrido; si no, sé que [la enfermedad] es fatal". Los discípulos anotaron el día y la hora de la oración de Janina, volvieron a Yerushalaim y descubrieron que desde esa hora el muchacho estaba curado, tal como se lee en el Talmud Bavli, Masejet Berajot 34b:

מַתְנִי׳ הַמִּתְפַּלֵּל וְטָעָה — סִימָן רַע לוֹ. וְאִם שְׁלִיחַ צִבּוּר הוּא — סִימָן רַע לְשׁוֹלְחָיו, מִפְּנֵי שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ. אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא שֶׁהָיָה מִתְפַּלֵּל עַל הַחוֹלִים, וְאוֹמֵר: ״זֶה חַי, וְזֶה מֵת״. אָמְרוּ לוֹ: מִנַּיִן אַתָּה יוֹדֵעַ? אָמַר לָהֶם: אִם שְׁגוּרָה תְּפִלָּתִי בְּפִי — יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְקוּבָּל. וְאִם לָאו — יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְטוֹרָף.

(Traducción: MISHNA: Al concluir su discusión sobre las halajot de la oración, la mishná analiza aspectos menos prácticos de la oración. El que ora y se da cuenta de que se equivocó en su oración, es de mal augurio para él; le indica que su oración no fue aceptada. Y si el que se equivocó es el líder de la oración comunitaria, es un mal augurio para quienes lo enviaron, porque el agente de una persona tiene un estatus legal equivalente al suyo. En una nota similar, dijeron sobre el rabino Janina ben Dosa que oraba por los enfermos e inmediatamente después de su oración decía: Éste se recuperará de su enfermedad y vivirá y éste morirá. Cuando le dijeron: ¿De dónde lo sabes? Él les dijo: Si mi oración es fluida en mi boca mientras la recito y no hay errores, sé que mi oración es aceptada. Y si no, sé que mi oración es rechazada.)


Mishnah, Berajot 5,5:

הַמִּתְפַּלֵּל וְטָעָה, סִימָן רַע לוֹ. וְאִם שְׁלִיחַ צִבּוּר הוּא, סִימָן רַע לְשׁוֹלְחָיו, מִפְּנֵי שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ. אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי חֲנִינָא בֶן דּוֹסָא, כְּשֶׁהָיָה מִתְפַּלֵּל עַל הַחוֹלִים וְאוֹמֵר, זֶה חַי וְזֶה מֵת. אָמְרוּ לוֹ, מִנַּיִן אַתָּה יוֹדֵעַ. אָמַר לָהֶם, אִם שְׁגוּרָה תְפִלָּתִי בְּפִי, יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְקֻבָּל. וְאִם לָאו, יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁהוּא מְטֹרָף:

(Traducción: Al concluir su discusión sobre las halajot de la oración, la mishná analiza aspectos menos prácticos de la oración. El que ora y se da cuenta de que se equivocó en su oración, es de mal augurio para él; le indica que su oración no fue aceptada. Y si el que se equivocó es el líder de la oración comunitaria, es un mal augurio para quienes lo enviaron, porque el agente de una persona tiene un estatus legal equivalente al suyo. En una nota similar, dijeron sobre el rabino Janina ben Dosa que oraba por los enfermos e inmediatamente después de su oración decía : Éste se recuperará de su enfermedad y vivirá y éste morirá. Cuando le dijeron: ¿De dónde lo sabes? Él les dijo: Si mi oración es fluida en mi boca mientras la recito y no hay errores, sé que mi oración es aceptada. Y si no, sé que mi oración es rechazada.)


b) Joni HaMegel.

Antes de Yesh”u, a mediados del siglo I antes de la Era Vulgar, vivió el famoso Joni, el trazador de círculos". Joni fue especialmente conocido por rezar con éxito pidiendo la lluvia. En Erretz Israel suele padecer sequía, y las oraciones para obtener la lluvia eran una característica de la piedad común. Dichas oraciones iban a menudo acompañadas de ayunos, con los cuales se pretendía llamar la atención de Di-s sobre el sufrimiento humano y convencerle para que lo aliviara enviando la lluvia. Las oraciones y ayunos comunitarios a menudo eran eficaces; es decir, finalmente las lluvias llegaban. (ver. Mishnah Masejet Ta’anit 3:9) Aunque la colectividad entera rezaba y ayunaba, algunos individuos, como Joni, tenían un éxito especial cuando recurrían a Di”s. En una ocasión, Joni rezó para que lloviera, pero al principio sin resultado. Entonces trazó un círculo, se puso de pie dentro de él y oró:

ג,ד  [ח] על כל צרה שתבוא על הציבור--מתריעין עליהן, חוץ מרוב הגשמים.  מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שיירדו גשמים.  אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים, בשביל שלא יימוקו.  התפלל, ולא ירדו גשמים.  עג עוגה, ועמד בתוכה ואמר, רבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך; נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן, עד שתרחם על בניך.  התחילו הגשמים מנטפים; אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות.  ירדו בזעף; אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה.  ירדו כתקנן, עד שעלו ישראל מירושלים להר הבית מרוב הגשמים.  אמרו לו, כשם שהתפללת עליהן שיירדו, כך התפלל עליהן שילכו להן.  אמר להם, צאו וראו אם נמחת אבן הטועים.  שלח לו שמעון בן שטח ואמר לו, צריך אתה לינדות; אבל מה אעשה לך, שאתה מתחטא לפני המקום כבן שמתחטא לפני אביו, והוא עושה לו רצונו.  עליך הכתוב אומר, "ישמח אביך, ואימך; ותגל, יולדתך"


Por cualquier desgracia que quiera Dios que no afecte jamás a la comunidad, se suena con estrépito  el shofar, a excepción de la lluvia excesiva. Ocurrió una vez que dijeron a Joni HaMegel (el trazador de círculos), que orara para que descendiesen las lluvias. Les dijo que salieran y metieran dentro las estufas de Pesaj para que no se deshicieran. Oró, pero no descendieron las lluvias.  ¿Qué hizo? Trazó un círculo, se colocó en el centro y dijo: Señor del Universo, tus hijos se han dirigido a mí  por cuanto que yo soy como un hijo de tu casa ante Ti. Juro por tu gran Nombre que no me moveré de aquí en tanto que no desciendan las lluvias. Comenzaron entonces a desprenderse unas gotas. Exclamó: -No he pedido esto, sino la lluvia de las cisternas, de las fosas y de las grutas-. Comenzó a llover con furia. Exclamó: -No es esto lo que pedí sino lluvia de benevolencia, de bendición, de generosidad-. Descendieron las lluvias con moderación, (pero continuamente), de modo que los israelitas tuvieron que salir de Yerushalaim al monte del Templo a causa de la lluvia. Se acercaron y le dijeron: -Si tú no fueras Joni, te impondría una excomunión. Pero  ¿Qué puedo hacer yo contigo? Tú te comportas con Di-s como un inoportuno y Él cumple tu voluntad, como un niño que inoportuna a su padre y éste le satisface su deseo. De ti dice la Escritura: alégrense, pues, tu padre y tu madre y gócese la que te engendró.  (Mishlei 23,25)

-Mishnah Ta'anit 3:8


El comportamiento de Joni, que era tan impertinente que llegaba a ser casi blasfemo, fue perdonado a causa de su intimidad con Di-s.

También sabemos de Joni por Josefo. Según éste, Joni (Onías en griego) era muy conocido como el hombre que, en una sequía, había rezado para que lloviera y cuya oración había sido atendida por Di-s. Su reputación era tal que, durante el período de guerra civil entre Hircano II y Aristóbulo II, los partidarios de Hircano lo capturaron y le ordenaron que lanzara una maldición sobre Aristóbulo y su bando. Joni, en vez de eso, ofreció una oración pidiendo que no se diera tal maldición: "Oh Di”s, rey del universo, puesto que estos hombres que están a mi lado son tu pueblo y los sitiados son tus sacerdotes, te suplico que no les escuches contra esos hombres, ni hagas que ocurra lo que estos hombres te piden contra aquellos otros". Los seguidores de Hircano, escribe Josefo, apedrearon a Joni hasta la muerte (Antig. 14,22-24). Quienes contaban con la atención de Di”s no eran necesariamente populares.


Algunas figuras proféticas prometieron milagros, aunque no sabemos que los realizaran. No mucho después de la muerte del mamzer de Yeshu, a principios de los años cuarenta de la Era Vulgar, Teudas reunió seguidores en el desierto y les prometió que marcharían hasta el río Yarden y que las aguas se dividieron -lo que a él lo convertiría en una especie de segundo Mosheh-. Más tarde, un profeta de Egipto, conocido simplemente como "el Egipcio", prometió a sus seguidores que caminarían alrededor de la muralla de Yerushalaim y que ésta caería —lo que a él lo convertiría en un segundo Josué-.


Ninguno de los dos planes fue puesto a prueba, pues en ambas ocasiones los romanos mandaron tropas para detener a la multitud. Teudas y varios de sus seguidores resultaron muertos, lo mismo que muchos seguidores del Egipcio, aunque éste escapó. (ver. Antig. 20,97s, 167-172)


Conviene notar especialmente que algunos de los milagros analizados en esta sección no son curaciones, sino milagros "del ámbito de la naturaleza". Joni -como muchos otros- oró pidiendo lluvia, mientras que Teudas y el Egipcio prometieron acontecimientos sobrenaturales que afectaban al agua (el Yarden) o a la piedra (las murallas de Yerushalaim). Como Teudas y el Egipcio tuvieron seguidores, es evidente que la gente consideraba creíbles sus promesas. Al parecer, todos coincidían en que Joni podía rezar con éxito para obtener la lluvia. Podemos apreciar que en el contexto judío, no habían relatos de ‘hacedores de milagros que fueran exorcistas.


Ante esto nos quedan dos referencias en las que hablan sobre exorcistas de la época del Segundo Templo, es la de Apolonio de Tiana y la del Gazer de Qumrán.


c) Apolonio de Tiana.

El testimonio de Apolonio de Tiana (Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς-אפולוניוס איש טיאנה) tiene su contexto en el mundo griego, quien era un filósofo itinerante, reformador del culto y sanador. Filóstrato relata en su biografía de Apolonio que al gran sabio pagano se le consideraba “hijo de Zeus”. Apolonio de Tiana era otro que se hacía llamar “dios-hombre” itinerante que curaba enfermos, predecía el futuro y resucitaba muertos. Se decía que, aunque no estaba presente en el lugar donde ocurrió el milagro, había devuelto la vida a la hija de un cónsul romano exactamente de la misma manera que, según dicen, Yeshu devolvió la vida a la hija de Yair (Jairo), un jefe de sinagoga, sin visitada siquiera. Al igual que Yeshu, Apolonio exorcizaba los malos espíritus. Incluso cuenta que presenció un milagro parecido a la «alimentación de los cinco mil» por parte de Yeshu, proeza sobrenatural que Celso declara que es una «ilusión» que llevaron a cabo muchos hombres santos. Sin embargo, al igual que Yeshu, que afirma que un profeta nunca es bien recibido en su propia patria, los hombres divinos de las leyendas paganas suelen ser rechazados por sus compatriotas. Apolonio de Tiana escribe en una carta:

«¿Qué tiene de extraño que, mientras otros hombres me consideran igual a Dios, mi propia patria, hasta ahora, no me haga caso?» (Timothy Freke & Peter Gandy, Los misterios de Jesús, pp. 34, 43-43)


Existía la creencia general de que tenía el poder de curar, y especialmente de expulsar demonios. Una vez, estando Apolonio platicando sobre las libaciones ofrendas de vino derramado en honor de los dioses-, se atrajo las burlas de un joven, un "petimetre con tan mala reputación de libertino que su conducta había sido durante mucho tiempo el tema de burdas canciones callejeras". Cuando Apolonio instaba a que las libaciones se derramarán sobre el asa de la copa, por ser esa parte la que probablemente se ha destinado menos a un uso mortal, "el joven estalló en una fuerte y grosera carcajada que casi ahogó su voz". Apolonio se dio cuenta de que su comportamiento revelaba una posesión demoníaca:

ἐλελήθει δὲ ἄρα δαιμονῶν τὸ μειράκιον· ἐγέλα τε γὰρ ἐφʼ οἷς οὐδεὶς ἕτερος καὶ μετέβαλλεν ἐς τὸ κλάειν αἰτίαν οὐκ ἔχον, διελέγετό τε πρὸς ἑαυτὸν καὶ ᾖδε. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ τὴν νεότητα σκιρτῶσαν ᾤοντο ἐκφέρειν αὐτὸ ἐς ταῦτα, ὁ δʼ ὑπεκρίνετο ἄρα τῷ δαίμονι καὶ ἐδόκει παροινεῖν, ἃ ἐπαρῴνει τότε


(Traducción: “Y, de hecho, el joven estaba, sin saberlo, poseído por el daimonon (demonio), pues se reía de cosas de las que nadie se reía y luego rompía a llorar sin razón alguna y hablaba y cantaba para sí mismo. Ahora bien, la mayoría de la gente pensaba que era el humor turbulento del joven lo que le llevaba a tales excesos, pero en realidad era el portavoz de un demonio, aunque en esa ocasión sólo parecía darse a una extravagancia de borracho".”)

-Filóstrato, Vida de Apolonio, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 4:20.


Es decir, algunos de los espectadores adoptaron una opinión racionalista sobre el comportamiento del joven. La historia continúa: Apolonio se dirige al demonio como un amo a un siervo, le manda salir y mostrarlo con un signo. El demonio prometió tirar abajo una estatua y así lo hizo. El joven:

ἐπεὶ δὲ καὶ ὦτα ἐκέλευσε τῷ ποτηρίῳ ποιεῖσθαι καὶ σπένδειν κατὰ τὸ οὖς, ἀφʼ οὗ μέρους ἥκιστα πίνουσιν ἄνθρωποι, τὸ μειράκιον κατεσκέδασε τοῦ λόγου πλατύν τε καὶ ἀσελγῆ γέλωτα· ὁ δὲ ἀναβλέψας ἐς αὐτὸ οὐ σὺ ἔφη ταῦτα ὑβρίζεις, ἀλλʼ ὁ δαίμων, ὃς ἐλαύνει σε οὐκ εἰδότα. ἐλελήθει δὲ ἄρα δαιμονῶν τὸ μειράκιον· ἐγέλα τε γὰρ ἐφʼ οἷς οὐδεὶς ἕτερος καὶ μετέβαλλεν ἐς τὸ κλάειν αἰτίαν οὐκ ἔχον, διελέγετό τε πρὸς ἑαυτὸν καὶ ᾖδε. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ τὴν νεότητα σκιρτῶσαν ᾤοντο ἐκφέρειν αὐτὸ ἐς ταῦτα, ὁ δʼ ὑπεκρίνετο ἄρα τῷ δαίμονι καὶ ἐδόκει παροινεῖν, ἃ ἐπαρῴνει τότε, ὁρῶντός τε ἐς αὐτὸ τοῦ Ἀπολλωνίου, δεδοικότως τε καὶ ὀργίλως φωνὰς ἠφίει τὸ εἴδωλον, ὁπόσαι καομένων τε καὶ στρεβλουμένων εἰσίν, ἀφεξεσθαί τε τοῦ μειρακίου ὤμνυ καὶ μηδενὶ ἀνθρώπων ἐμπεσεῖσθαι. τὸ δὲ μειράκιον, ὥσπερ ἀφυπνίσαν τούς τε ὀφθαλμοὺς ἔτριψε καὶ πρὸς τὰς αὐγὰς τοῦ ἡλίου εἶδεν αἰδῶ τε ἐπεσπάσατο πάντων ἐς αὐτὸ ἐστραμμένων ἀσελγές τε οὐκέτι ἐφαίνετο, οὐδὲ ἄτακτον βλέπον, ἀλλʼ ἐπανῆλθεν ἐς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν μεῖον οὐδὲν ἢ εἰ φαρμακοποσίᾳ ἐκέχρητο, μεταβαλόν τε τῶν χλανιδίων καὶ λῃδίων καὶ τῆς ἄλλης συβάριδος ἐς ἔρωτα ἦλθεν αὐχμοῦ καὶ τρίβωνος καὶ ἐς τὰ τοῦ Ἀπολλωνίου ἤθη ἀπεδύσατο.

(Traducción: “Cuando ordenó que se hiciera un agujero en la copa y se derramara libación por el oído, desde la parte por la que los hombres beben menos, el joven se echó a reír ruidosa y obscenamente. Pero él, mirándolo, dijo: "No eres tú quien me insulta, sino el demonio que te posee sin que lo sepas." Pues resultó que el joven estaba poseído por un demonio; de hecho, se reía de cosas que nadie más encontraba graciosas, y pasaba sin motivo de la risa al llanto, hablaba solo y cantaba. La multitud pensaba que era sólo la exuberancia de la juventud lo que lo llevaba a tales excesos, pero él, en realidad, estaba respondiendo al demonio y parecía estar en un estado de embriaguez, pronunciando palabras furiosas que son propias de los que están siendo quemados o torturados, y juraba que se abstendría del joven y no caería sobre ningún hombre. El joven, como si se despertara de un sueño, se frotó los ojos y vio a la luz del sol, y se apoderó de él la vergüenza al ver que todos lo miraban fijamente, y ya no parecía obsceno ni desordenado en su mirada, sino que volvió a su naturaleza normal, sin haber cambiado más que si hubiera tomado una poción, y, habiendo cambiado sus ropas finas y sus harapos y su lujo sibarítico, sintió deseo de la suciedad y el manto, y adoptó las costumbres de Apolonio.”.)

-Filóstrato, Vida de Apolonio 4:20.

Tras comparar el pasaje de la Vida de Apolonio 4:20 con el Evangelio Hebreo de Mateo, se pueden encontrar las siguientes similitudes:


 • En ambos pasajes se describe la situación de un joven o niño poseído por un demonio/espíritu maligno.

 • En el Evangelio Hebreo, el padre del niño lleva al muchacho a los discípulos de Yeshú, pero ellos no logran expulsar al demonio. De manera similar, en la Vida de Apolonio, parece que el joven tenía una influencia demoníaca que los presentes no podían controlar.

 • Tanto Yeshú en el Evangelio Hebreo como Apolonio en la Vida de Apolonio, se enfrentan directamente a la presencia demoníaca que afecta al joven.

 • En el Evangelio Hebreo, Yeshú reprende a la "generación incrédula" por su falta de fe. De manera similar, en la Vida de Apolonio, Apolonio parece atribuir el comportamiento extraño del joven a la influencia del demonio que lo domina.

 • Finalmente, en ambos pasajes, después de la intervención de la figura de autoridad (Yeshú, Apolonio), el joven es liberado de la posesión demoníaca y recupera la cordura.

Estas similitudes sugieren que tanto el autor de la Vida de Apolonio como el del Evangelio Hebreo de Mateo estaban abordando temas comunes relacionados con la expulsión de demonios y la restauración de personas poseídas, aunque con perspectivas y énfasis diferentes.


Ahora, al analizar el texto de la Vida de Apolonio con el texto griego del Evangelio de Mateo 17:14-20 y Marcos 9:20-28 existen similitudes a nivel filológico entre el pasaje de Vida de Apolonio 4:20:

Vocabulario y expresiones relacionadas con la posesión demoníaca:

 • Vida de Apolonio: "δαίμων", "δαιμονῶν"

 • Mateo y Marcos: "δαιμόνιον", "πνεῦμα ἀκάθαρτον"

Descripción del comportamiento extraño y descontrolado del joven/niño poseído:

 • Vida de Apolonio: "ἐγέλα", "μετέβαλλεν ἐς τὸ κλάειν", "διελέγετό τε πρὸς ἑαυτὸν καὶ ᾖδε"

 • Mateo y Marcos: "σεληνιάζεται", "πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ", "ἔρριπτεν αὐτὸν καὶ ἐκυλίετο ἀφρίζων"

Referencia a la impotencia de los discípulos/seguidores para expulsar al demonio:

 • Vida de Apolonio: no se menciona explícitamente, pero se sugiere la incapacidad de los presentes

 • Mateo y Marcos: "οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι"

Intervención de la figura de autoridad (Apolonio, Yeshu) para enfrentar al demonio:

 • Vida de Apolonio: "ὁ δὲ ἀναβλέψας ἐς αὐτὸ οὐ σὺ ἔφη ταῦτα ὑβρίζεις, ἀλλʼ ὁ δαίμων"

 • Mateo y Marcos: "ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς", "ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ"

Liberación del joven/niño de la posesión demoníaca:

 • Vida de Apolonio: "τὸ δὲ μειράκιον, ὥσπερ ἀφυπνίσαν [...] ἐπανῆλθεν ἐς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν"

 • Mateo y Marcos: "ἐθεραπεύθη ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης", "ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός"

Estas similitudes a nivel del vocabulario y las descripciones sugieren que los autores de estos textos podrían estar haciendo uso de un repertorio común de motivos y elementos narrativos relacionados con la posesión demoníaca y su superación.

Los evangelistas Mateo y Marcos se inspiraron en el texto de Vida de Apolonio para vincular sus relatos a Yeshú, por ejemplo, la escena de Apolonio exorcizando a un joven poseído por un demonio tiene similitudes con los pasajes de Mateo y Marcos sobre Yeshú exorcizando a un joven poseído. Ambos involucran un personaje principal (Apolonio/Yeshú) confrontando a un individuo poseído y logrando liberarlo del espíritu maligno.


En el texto de Vida de Apolonio, el joven poseído muestra síntomas como reírse sin razón, cambiar de estado de ánimo repentinamente y hablar solo. Estos comportamientos también se reflejan en la descripción del joven poseído en los evangelios de Mateo y Marcos.


La reacción de Apolonio ante la posesión del joven, con una mirada severa y una afirmación de que es el demonio el que está actuando, no el joven, guarda semejanza con la respuesta de Yeshú en los pasajes de Mateo y Marcos. Tanto Apolonio como Yeshú son retratados como figuras de autoridad capaces de exorcizar a los espíritus malignos y restaurar la salud y la normalidad en los individuos poseídos.d) El Gazer de Qumran.

La última de las referencias con las que contamos en el contexto judío, es la encontrada en Qumran. El fragmento a discutir es la ‘Oración de Nabonido’ [תפילת נבונאיד]. En la que algunos “rabinos” mesiánicos consideran que es una alusión indirecta a Yesh”u quien cura a uno de los esenios.

Sin embargo el texto es anacrónico a la época en la que vivió el nazareno, y peor aún el gezer- גזר no es precisamente un hacedor de milagros como piensan. Aunque el nombre de Daniel no aparece en las partes del documento que han sobrevivido, no puede haber duda al respecto. La composición se inspira en la historia de Nabucodonosor que aparece en Daniel 4.

El texto dice lo siguiente:

מלי צלתא די צלי נבני מלך א[רעא די ב]בל מלכא [רבא כדי הוא כתיש]

בשחנא באישא בפתגם א[להא עלי]א בתימן [ בשחנא בישא]

כתיש הוית שנין שבע ומן [אנשא] שוי א[נה וצלית לאלהא עליא]

וחטאי שבק לה גזר והוא [גבר] יהודי מ[ן בני גלותא ואמר לי]

החוי וכתב למעבד יקר ור[בות הד]ר לשם א[להא עליא וכן כתבת]

כתיש הוית בשחנא ב[אישא] בתימן [ומן אנשא שוי אנה]

שנין שבע מצלא הוי[ת לכל] אלהי כספא ודהבא [נחשא ופרזלא]

אעא אבנא חספא מן די [הוית סב]ר די אלהין ה[מון]

“Frag 1-3. [1] Palabra de oración que rezó Nabonido, rey del pa[ís de Bab]el, [gran] rey, [cuando fue afligido] [2] por una inflamación maligna, por decreto del Di[os Altí]sino, en Teiman. [Yo Nabonido.] fui afligido [por una inflamación maligna] [3] durante siete años, y fui relegado lejos [de los hombres hasta que recé al Di-s Altisimo] [4] y mi pecado lo perdono un gezer. Era un [hombre] judío de [los desterrados, el cual me dijo:] [5] Proclama por escrito para que se dé gloria, exal[tación y honor] al nombre del Di[os Altisimo. Y yo escribí así: Cuando] [6] fui afligido por una inflamación ma[ligna y permanecí] en Teiman [por decreto del Di-s Altisimo, y yo] [7] recé durante siete años [ante todos] los dioses de plata y oro, [de bronce y de hierro] [8] de madera, de piedra y  de arcilla, porque [yo pensaba] que eran dioses […]”

4Q Oración de Nabonido (4QprNab).

3. כתיש הוית שנין שבע ומן [אנשא] שוי א[נה וצלית לאלהא עליא]

4. וחטאי שבק לה גזר והוא [גבר] יהודי מ[ן בני גלותא ואמר לי]

5. החוי וכתב למעבד יקר ור[בות הד]ר לשם א[להא עליא וכן כתבת]

“Me vi afligido por una úlcera maligna durante siete

años... y un gazer [גזר]perdonó mis pecados. Era un

judío de los [hijos de Yehudah y dijo:] «Anota esto

por escrito para [glorificar y exaltar] el nombre

del [Dios el Altísimo]»”

En este texto, se implementa la palabra gezer, aplicada aquí al judío que curó al rey y perdonó sus pecados, e incluso aparece cuatro veces en el Libro de Daniel

2:27:

עָנֵה דָנִיֵּאל קֳדָם מַלְכָּא וְאָמַר  רָזָא דִּי-מַלְכָּא שָׁאֵל לָא חַכִּימִין אָשְׁפִין חַרְטֻמִּין גָּזְרִין יָכְלִין לְהַחֲוָיָה לְמַלְכָּא.

(Traducción: Daniel respondió al rey y le dijo: "El secreto que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, nigromantes, o demonólogos puede decir el rey.)

RaSh”I explica:

גזרין. שם מין בעל כישוף:

(demonólogos Aram. גָזְרִין, el nombre de un tipo de gobernante sobre los demonios.)

Daniel 4:4:


בֵּאדַיִן עללין (עָלִּין) חַרְטֻמַּיָּא אָשְׁפַיָּא כשדיא (כַּשְׂדָּאֵי) וְגָזְרַיָּא וְחֶלְמָא אָמַר אֲנָה קֳדָמֵיהוֹן וּפִשְׁרֵהּ לָא-מְהוֹדְעִין לִי.

(Traducción: A continuación, los nigromantes, astrólogos, Caldeos, y los demonólogos entró, y le conté mi sueño a ellos, pero no me dijeron su significado.)

En la traducción al hebreo del R’ Adin Steinsaltz sobre Daniel 4:4 dice lo siguiente:

[ואז – אולי בעוד לילה, נכנסו החרטומים, האשפים, הכשדיים והגוזרים, סוגים שונים של אסטרולוגים וקובעי עתידות, ואת החלום אמרתי אני לפניהם, ואולם את פתרונו לא הודיעו לי.] במקרה זה זכר נבוכדנצר את חלומו, אבל שוב לא נמצא לו פתרון.

(Y entonces, tal vez en otra noche, entraron los magos, los encantadores, los caldeos y los demonólogos, diferentes tipos de astrólogos y profetas del futuro, y yo les conté el sueño, pero no me dieron su interpretación.] En este caso, Nabucodonosor recordaba su sueño, pero nuevamente no se encontró su interpretación)

y Daniel 5:7-11:

ז קָרֵא מַלְכָּא בְּחַיִל לְהֶעָלָה לְאָשְׁפַיָּא כשדיא (כַּשְׂדָּאֵי) וְגָזְרַיָּא עָנֵה מַלְכָּא וְאָמַר לְחַכִּימֵי בָבֶל דִּי כָל-אֱנָשׁ דִּי-יִקְרֵה כְּתָבָה דְנָה וּפִשְׁרֵהּ יְחַוִּנַּנִי אַרְגְּוָנָא יִלְבַּשׁ והמנוכא (וְהַמְנִיכָא) דִי-דַהֲבָא עַל-צַוְּארֵהּ וְתַלְתִּי בְמַלְכוּתָא יִשְׁלַט.  {ס} ח אֱדַיִן עללין (עָלִּין) כֹּל חַכִּימֵי מַלְכָּא וְלָא-כָהֲלִין כְּתָבָא לְמִקְרֵא ופשרא (וּפִשְׁרֵהּ) לְהוֹדָעָה לְמַלְכָּא.  ט אֱדַיִן מַלְכָּא בֵלְשַׁאצַּר שַׂגִּיא מִתְבָּהַל וְזִיוֹהִי שָׁנַיִן עֲלוֹהִי וְרַבְרְבָנוֹהִי מִשְׁתַּבְּשִׁין.  י מַלְכְּתָא לָקֳבֵל מִלֵּי מַלְכָּא וְרַבְרְבָנוֹהִי לְבֵית מִשְׁתְּיָא עללת (עַלַּת) עֲנָת מַלְכְּתָא וַאֲמֶרֶת מַלְכָּא לְעָלְמִין חֱיִי אַל-יְבַהֲלוּךְ רַעְיוֹנָךְ וזיויך (וְזִיוָךְ) אַל-יִשְׁתַּנּוֹ.  יא אִיתַי גְּבַר בְּמַלְכוּתָךְ דִּי רוּחַ אֱלָהִין קַדִּישִׁין בֵּהּ וּבְיוֹמֵי אֲבוּךְ נַהִירוּ וְשָׂכְלְתָנוּ וְחָכְמָה כְּחָכְמַת-אֱלָהִין הִשְׁתְּכַחַת בֵּהּ וּמַלְכָּא נְבֻכַדְנֶצַּר אֲבוּךְ רַב חַרְטֻמִּין אָשְׁפִין כַּשְׂדָּאִין גָּזְרִין הֲקִימֵהּ   אֲבוּךְ מַלְכָּא

(Traducción: 7 El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos; y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. 8 Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. 9 Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. 10 La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y dijo: Rey, vive para siempre; no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. 11 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, encantadores, caldeos y demonólogos.)


Esta palabra se liga normalmente a nombres que aluden a magos y astrólogos, suele traducirse en el sentido de: 'demonólogos’ quienes están conectados con al servicio del Sitra Ajra (lado oscuro-סיטרא אחרא), en este contexto a Yeshu se le puede contextualizar como un demonólogo quien esté a la par de los astrólogos, nigromantes, y de igual manera al demonólogo griego de Apolonio de Tiana.


Conclusión.

Al leer la versión hebrea del Evangelio de Mateo, nos encontramos que existe un añadido del Evangelio de Marcos (9:20-28), con el fin de acentuar más la cualidad excéntrica de Yeshu como exorcista, lo cual corrobora   la tesis de E.P Sanders sobre la leyenda de los exorcismos hechos por Yeshu,  fue una composición tardía, tal como dice:

“Este análisis, que lleva a la conclusión de que los primeros cristianos crearon en ocasiones pasajes sobre expulsiones de demonios… "

SANDERS, La Figura Histórica de Yeshu, Agora, Navarra, 2000, p. 175.

Incluso, en el texto encontrado por S.M Stern z"l, y analizado por el Prof. Shlomoh Pines z"l, el Tathbit, dice en cuanto a tal fabricación:

قَالُوا : « وَقَدْ خَاصَمَهُ الْيَهُودُ ثَلاثَ سِنِينَ ، وَرَفَعُوهُ إلى الملوك فَمَا حَصَلَ عَلَيْهِ إِقْرَارُ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهُ الْمَسِيحُ وَلَا أَنَّهُ نَبِيُّ ، وَلَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ولله وَلَا عَدُوهُ . وَالآيَاتُ وَالْمُعْجِزَاتُ الَّتِي تَدْعِيهَا النَّصَارَى لَهُ لَا أَصْلَ لَهَا ، مَا ادَّعَاهَا هُوَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي زَمَانِهِ ، وَلَا فِي الْقُرْنِ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، وَإِنَّمَا أُدْعِيَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيْهِ وَمُضِيَ أَصْحَابِهِ بِالْأَزْمَانِ وَالْأَحْقَابِ : الله كَمَا ادْعَتِ النَّصَارَى ذَلِكَ لِيُولُ الْيَهُودِي ، وَهُوَ مَعْرُوفُ الْحَالِ فِي الْخَيْلِ وَالْكِذَّبِ وَالسُّقُوطِ : ا وكما ادْعُوا ذَلِكَ الجُوَرُ جِسَ وَلَ يا مَوْقُسَ ، وَكَمَا يَدْعُونَهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ لِرُهْبَائِهِمْ وَرَوَاهِبِهِمْ ، وَكُلَّهُ لَا أَصْلُ لَهُ . )

וַיֹּאמְרוּ: "וְהַיְּהוּדִים רָבוּ אִתּוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וְהֶעֱלוּהוּ אֶל-הַמְּלָכִים, וְלֹא הִצְלִיחוּ לְהַפְרִיחַ מִמֶּנּוּ הוֹדָאָה כִּי נִטַּל לְהָיוֹת הַמָּשִׁיחַ וְלֹא נָבִיא, וְלֹא הֵעִיד עָלָיו אַף אוֹיְבוֹ בָּזֶה.  וְהָאוֹתוֹת וְהַנִּפְלָאוֹת אֲשֶׁר הַנּוֹצְרִים מַטִּילִים עָלָיו - אֵין לָהֶם שֹׁרֶשׁ, לֹא הוּא נָטַל אוֹתָם, וְלֹא אַחַד מֵחֲבֵרָיו בִּימָיו, וְלֹא בַּדּוֹר הַבָּא אַחֲרֵיהֶם. אַךְ זֹאת הוּטַל עָלָיו אַחַר הָלִכְתּוֹ וַהֲלִיכַת חֲבֵרָיו בִּימִים וָעִתִּים. כְּמוֹ שֶׁהַנּוֹצְרִים טָעֲנוּ כָּךְ לְפוֹלוס הַיְּהוּדִי, הַנּוֹדָע בְּתַחְבּוּלוֹתָיו וּשְׁקָרָיו וּנְפִילוֹתָיו. וּכְמוֹ שֶׁטָּעֲנוּ זֹאת לְגֹרְגִיס וּלְמַרְקוּס, וּכְפִי שֶׁהֵם טוֹעֲנִים בְּכָל דּוֹר לִנְזִירֵיהֶם וּלְנְזִירוֹתֵיהֶם - וְהַכֹּל בְּלִי שֹׁרֶשׁ".

[458] Dijeron: “Los judíos lucharon contra él durante tres años. Luego lo entregaron a los reyes, pero no hay ninguna afirmación de que él afirmara que era el Mashiaj (al-Masij) o que era un profeta. Ni sus fieles compañeros ni sus enemigos dieron testimonio de ello”. [459] Las señales y milagros que los cristianos reclaman para él no tienen fundamento. No los reclamó, ni ninguno de sus compañeros de su época, ni nadie de la generación que le siguió. [460] Esto solo se afirmó acerca de las edades y eras después de que él (ba‘d... al- azmān wa’-aķqāb) y sus discípulos fallecieron, [461] como con lo que afirman sobre Pablo el judío (Buls al-yahudí), que es famoso por sus complots (hiyal), mentiras (ķadhb) y bajezas (sugūf). [462] Esto también es como lo que afirmaron con respecto a Jorge (Jurij’s) y el padre Marcos (Aba’ Mark’s) y lo que afirman en todas las épocas para sus monjes y monjas. Todo esto es infundado.

Cf. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. 2:258-265, folio 67a.

Incluso, el testimonio temprano que nos trae Abd Al-Jabbar AlJammani, sobre una antigua escritura cristiana en la cual ellos (los cristianos, nazarenos) afirmaban lo siguiente:

فَإِنْ قَالَتِ النَّصَارَى : « نَحْنُ أَوَّلُنَا الْمَسِيحُ وَهُوَ سَلَفُنَا ، وَأَنتُمْ تُقِرُّونَ أَنَّ مَعَهُ آيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ ، فَكَيْفَ قُلْتُمْ إِنَّ أَوَّلَنَا مِثْلُ آخِرِنَا ؟ » ا قِيلَ لَهُمْ [غير صالحة]؟ 

אִם הַנּוֹצְרִים אוֹמְרִים, "הַמָּשִׁיחַ הוּא הָרִאשׁוֹן שֶׁלָּנוּ. הוּא הָאָבוֹת שֶׁלָּנוּ, וְאַתֶּם מוֹדִים שֶׁהָיוּ לוֹ אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים. אֵיךְ אָמַרְתֶּם אוֹדוֹת תְּחִלָּתֵנוּ, כְּמוֹ סוֹפֵנוּ, שֶׁהִיא [לֹא כָשֵׁר]?"

Los cristianos dicen: “Él es nuestro antepasado y de acuerdo en que él no tenía señales y milagros. Entonces, ¿cómo puedes decir sobre quién es nuestro origen, como nuestra conclusión, [inválida]?”

-Cf. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. 3:488. p.137.


En este contexto, la fabricación de Mateo pareciera que quisiera dar la impresión que trato de forzar las palabras de Yeshayahu HaNabi (35:5), tal como se puede presenciar en las escrituras cristianas (y claro también en el texto de Shem-Tov), el cual Mateo creó una correspondencia añadida entre la profecía y las obras de Yeshu. En 11,5, Mateo cita la respuesta de Yeshu a Yojanan HaMatvil: "Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia". Esto depende de Is 35:5, y Mateo probablemente estaba interesado en manipular todos los puntos del texto probatorio de la Escritura. Ya tenía historias de la curación de un leproso (8,1-4), de la curación de un cojo (9,1-8) y de la resurrección de un muerto (9,18-26), y tan sólo necesitaba las curaciones de un ciego y un mudo. Al parecer, quería poner ejemplos de ambas en esta sección de su evangelio, capítulos 8-9. Puede que también quisiera redondear el número de curaciones llegando hasta diez. Fuera cual fuera la razón por la que lo hizo, fue él probablemente quien escribió los dos últimos milagros de esta sección. La curación de un ciego la toma de un pasaje que viene más tarde (Mc 10,46 // Mt 20,29-34), creando por tanto una duplicación; compuso el presente pasaje (el endemoniado mudo) haciendo uso de motivos estereotipados. El mudo quedó curado mediante la expulsión de un demonio (un motivo común); la multitud exclamó: "Jamás se vio cosa igual en Israel" (cfr. 8,10: "Jamás he encontrado en Israel una fe tan grande"); y los perushim dicen que "expulsa los demonios con el poder del príncipe de los demonios" (tomado de 12,24, donde esta acusación sigue a la curación de un endemoniado ciego y mudo).

La presente historia demuestra, pues, que se podían crear nuevas historias de milagros a partir de otras. También vemos, sin embargo, una falta de auténtica capacidad creativa. Para componer sus dos milagros nuevos, Mateo simplemente saqueó otros. Al parecer, disponía de un pequeño depósito de historias tradicionales de curación y, cuando necesitaba nuevas, echaba mano de él, en vez de ofrecer relatos completamente nuevos.


Por último, Mateo pareciera que trata de simpatizar más con un público más helenizado, y es por eso que hace sobre Yeshu en una especie de exorcista como Apolonio de Tiana, pero bajo una versión “judía”, y en ningún momento tuvo la precaución recurrir al material arameo del libro de Daniel y sus anexos (de Qumran) y así de ver las implicaciones que podrían tener hacia los espectadores judíos de la época, quien podrían haberlo asociado con un gazer (demonólogo) quien estuviera al servicio del Sitra Ajra, del lado de la Tumma, de la negatividad.


Tales elementos distan mucho de las cualidades que debe poseer un Mashiaj.[1] Tenga en cuenta que mss ABDEFG tiene esta lectura, mientras que C tiene ומקטף.

[2] ¡Este es otro error! Nota mss ADEF tiene והבאתיו.

[3] No hay interrogante ni en hebreo ni en inglés aquí.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!