4/21/2013

פרק ע''ו-Capítulo 76. Yeshu se rebelo a pagar el impuesto del medio Shekel.

BS"D


Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 folio 150v

פרק ע''ו

[22] המה בגליל ויאמר יש''ו בן האדם ימסר ליד בני האדם.

[23] ויהרגוהו וביום השלישי יקום.

[24] ויבואו כפר נחום מרתה ויקרבוהו מקבלי המכם לפייט''רוס ויאמרו אליהם רביכם אינו נוהג ונותן מכס.

[25] ויאמרו כן. ויבואו בבית והקדים יש''ו לאמר אליו לפייט''רוס מה נראה לך פייט''רוס מלכי ארץ ממי לוקחים מכס מן בניהם או מן הנכרים.

[26] ויען אליו מן הנכרים. ויאמר להם יש''ו אם כן הבנים תפשים. ויאמר לא תהיו בעבר זה נבהלים

[27] ויאמר לפייט''רוס לך לים והשלך חכה ואותו דג שתקח ראשונה תמצא בפיו מטבע כסף ואותו תתן בעדינו.


Capítulo 76.

[22] Ellos estaban en Galil y dijo Yesh”u:  

El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres.

[23] Y lo matarán, y en el tercer día se levantará.

[24] Y llegaron a Kefar-Najum Martah [Ptolemaida], y los recaudadores de impuestos se acercaron a Pet”ros y le dijeron:

‘Su rabino no tiene la costumbre de pagar el impuesto.’

[25] Dijeron que sí. Y vino por delante de la casa Yesh”u y dijo a Pet”ros:

¿Qué te parece Petros, de los de los reyes de la tierra quien toma el impuesto, de sus hijos, o de los extranjeros?

[26] Y él le respondió: ‘De los extranjeros’. Y les dijo Yesh”u: ‘Sí así los hijos agarran’.  Y les dijo: ‘No se asusten por esto’.

[27] Y le dijo a Pet”ros:

‘Vaya al mar y echad el anzuelo, pesca con el, del primero que tomes encontrarás en su boca una moneda de plata. Eso lo darás por nosotros.


Comentario.


I. ¿La monarquía judía está exenta de pagar el Medio Shekel?

Encontramos nuevamente al bellaco de Yesh”u delinquiendo, así como persuadiendo a otros de quebrantar las mitzvot de la Torah.

Encontramos que en la Parashat Ki Tisa’, Sefer Shemot / Éxodo 30:11-16 se enseña, sobre el cumplimiento de la mitzvat-aseh (mandamiento positivo) del pago del medio Shekel, tal como se lee:


א וַיְדַבֵּר ה אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר.  יב כִּי תִשָּׂא אֶת-רֹאשׁ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה  בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא-יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם.  יג זֶה יִתְּנוּ כָּל-הָעֹבֵר עַל-הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ  עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוָה.  יד כֹּל הָעֹבֵר עַל-הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת ה .  טו הֶעָשִׁיר לֹא-יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לָתֵת אֶת-תְּרוּמַת ה  ְכַפֵּר עַל-נַפְשֹׁתֵיכֶם.  טז וְלָקַחְתָּ אֶת-כֶּסֶף הַכִּפֻּרִים מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל-עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי ה לְכַפֵּר עַל-נַפְשֹׁתֵיכֶם.

‘[11] El Etern-o habló a Mosheh, para decir: [12] “Cuando tomes el censo de los Benei Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Etern-o cuando se los cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. [13] Esto entregará todo el que pase entre los contados: un medio siclo (shekel) del siclo sagrado (shekel ha’kodesh) –el siclo es veinte guerá-, un medio siclo como porción separada para el Etern-o. [14] Todo el que pase entre los contados, de veinte años para arriba, entregará la porción separada al Etern-o. [15] El rico no aumentará ni el pobre disminuirá de un medio siclo al entregar la porción separada al Etern-o, para expiar por las almas de ustedes. [16] Tomarás la plata de las expiaciones (kesef hakipurim) de los Bene Israel y lo darás para la obra de la Tienda de la Cita (Ohel Moed); y para los Bene Israel será como remembranza delante del Etern-o a fin de expiar por las almas de ustedes.


Incluso el RaMBa”M, en Ya”d Jazakah, Hiljot Shekalim, cap 1:1 enfatiza:

א  מצות עשה מן התורה, ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה; אפילו עני המתפרנס מן הצדקה--חייב, ושואל מאחרים או מוכר כסות שעל כתפו, ונותן מחצית השקל כסף:  שנאמר "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט . . ." (שמות ל,טו).  ואינו נותנו בפעמים רבות, היום מעט ולמחר מעט, אלא נותנו כולו כאחת, פעם אחת.

“Es precepto positivo –mitzvat-aseh- de la Torah que cada persona de Israel contribuya con medio shekel por año. Esto rige incluso para el indigente que vive de caridad: debe pedir prestado a otros, o vender lo que lleva puesto, y contribuir con su medio shekel, pes está escrito: ‘El rico no dará más, ni el pobre menos que medio shekel’. No a de darlo en muchas veces, en poco hoy y un poco mañana, sino darlo todo entero de una vez.”

Incluso, en los días del nazareno, sabían cuánto tenían que pagar, es por eso que en la versión aramea de la peshita, haga la mención que los recolectores del impuesto pedían dos zuzin (זוּזִין), se sabe que un shekel completo equivale a cuatro zuz (ver comentario de Rash”i sobre Shemot 30:13), mientras que en la versión griega se trate de διδραχμα (dos didrajma), que era, según Flavio Josefo, lo que captaba cada varón judío en su tiempo:

τὸ τε δίδραχμον, ὃ τῷ θεῷ καταβάλλειν ἑκάτοις πάτριον

(El didracma, que es costumbre pagar a Dios.)

-Antigüedades de los Judíos 18: 9,1


Mientras que en 3, 8.2 explica:

ὁ δὲ σίκλος νόμισμα Ἑβραίων ὂν Ἀττικὰς δέχεται δραχμὰς τέσσαρας

(Y el siclo es una moneda de los hebreos que vale cuatro dracmas áticas.)


Mientras que en la Mishnah Masejet Shekalim, 1:3 se mencione que se obligaba a todo hombre judío, levita, laico, prosélito, siervo, esclavo liberado, pero no a mujeres, ni esclavos, ni menores:

א,ג  בחמישה עשר בו, שולחנות היו יושבין במדינה; בעשרים וחמישה בו, ישבו במקדש.  משישבו במקדש, התחילו למשכן.  את מי ממשכנין--לויים וישראל, גרים ועבדים משוחררין; אבל לא נשים, ולא עבדים, ולא קטנים.  כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו, אינו פוסק.  ואין ממשכנין את הכוהנים, מפני דרכי שלום.

´El 15 del mismo mes (Adar) se colocaban las mesas en el ámbito de las provincias; el 25 se colocaban en el Templo. Una vez que las habían colocado en el Templo (Mikdash) empezaban a embargar. ¿A quién se embargaba? A levitas, prosélitos, esclavos libertados; pero no a mujeres, esclavos o menores. Si el padre comenzó a pagar el shekel por el hijo menor, no puede interrumpir (en adelante el pago). A los cohanim (sacerdotes) no se les embargaba por el camino de la paz.´

El pago del medio shekel era para hacer frente a las necesidades culturales del Beit HaMikdash (Templo de Jerusalem) tal como se explica en Masejet Shekalim 4:1-4, con eso se tomaba para la compra de las ofrendas cotidianas (temidin shel kol-yom), las ofrendas adicionales (musafin), y todas las demás ofrendas públicas (korbanot haTzibur) con sus libaciones (nisjehem), como también la sal con la que se salan todos los sacrificios, y así mismo la leña, pues si no la traen como obsequio, sólo se la puede conseguir a cambio de dinero. (ver. Hiljot Shekalim, 4:1).

Pero todo eso, no le importó al criminal de Yesh”u, pues consideró que ellos no estaban obligados de pagar el medio shekel, bajo la falacia de: ‘El Mesías y sus discípulos son los hijos de Di-s y, por lo tanto, no necesitan pagar tributos’. (J. Klausner).

Lo más sorprendente, es que tal falacia aún hoy en día sea sostenida por los mesiánicos, quienes dicen que Yeshu no cumplió tal obligación, porque solo los hijos de los reyes están exentos de pagar, tal falacia no tiene justificación alguna y su razón de ser solo se encuentra en la megalomanía enfermiza y en la soberbia del criminal Yeshu.

Yeshu creía que por autodenominarse ser parte de la monarquía, eso le eximía de pagar el Medio Shekel, sin embargo la misma Torah dice:

‘Esto entregará TODO el que pase entre los contados: un medio siclo (shekel) del siclo sagrado (shekel ha’kodesh) –el siclo es veinte guerá-, un medio siclo como porción separada para el Eterno.’

En ningún momento se enseña que la monarquía, o el sacerdocio (o los levi’im) estén eximidos de tal obligación.


II. Los “hipócritas” recaudadores de  impuestos del Beit HaMikdosh, y la justificación de Yeshu del no pagar el medio shekel.


Por otra parte, es interesante ver que en la versión aramea de Mateo, se denomine a los Levi’im[1] Gabái Majatzit HaShekel (levitas recaudadores del medio shekel-גַּבָּאֵי מַחֲצִית הַשָׁקֶל), bajo el peyorativo de (ܢܣܒ-נָסבִּ) cuya palabra no solo connota al ‘recolector’ sino que tiene la intención de ofender a los levitas bajo el nombre hipócrita(s). Yeshu o los redactores del N.T, estaban considerando a los levi’im (levitas), bajo el peyorativo de nasbin (ܢܵܣܒ݁ܝܼܢ נָסבִּין) No es de sorprender las palabras grotescas que implementa el N.T sobre aquello que tenga que ver con la Torah y el judaísmo.


Según Charles R. Gianotti, en ‘The New Testament and the Mishnah’ argumenta que Yesh”u haya tratado de justificar su transgresión de no pagar el medio shekel, por medio de la fórmula de consagración que se utilizaba en la Escuela de Shamay para los tópicos referentes al voto del nazir (nazarieato), la cual aparece en la Mishnah Masejet Nazir 5:2:

דינר זהב שיעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש, ועלה של כסף--בית שמאי אומרין, הקדש; בית הלל אומרין, אינו הקדש.  חבית של יין שתעלה בידי ראשונה, הרי היא הקדש, ועלת של שמן--בית שמאי אומרין, הקדש; בית הלל אומרין, אינו הקדש.

[si uno dice]: ‘el primer denario que venga a mis manos será consagrado.’ Y le viene uno de plata, según la Escuela de Shamay es cosa consagrada; pero, según la Escuela de Hilel, no es consagrada…”

Según esta visión, Yesh”u decía que sí Pedro llegase a encontrar una moneda de plata en el hocico de un pez, tal moneda quedaría consagrada y por lo tanto pagaría el medio shekel, sin embargo el texto de Shem-Tov enfatiza que no solo intentaría pagar el Medio Shekel de Yesh”u, sino que también sería de los demás seguidores de Yesh”u:

ואותו תתן בעדינו

Es obvio que ningún pez tendría la capacidad de albergar en su hocico 26 zuzim, ó 6 shekalim y 2 zuzim de plata (102 kilogramos de plata) para que cada uno pagara su medio shekel y así cumplieran esta obligación estipulada por la Torah, el tributo de Mosheh (masat Mosheh) siervo del Etern-o, y de la congregación de Israel, para el Ohel Ha’Edut -Tabernáculo de Reunión’- (2 Crónicas 24:6).


Para Yesh”u le fue más sencillo utilizar una sentencia de consagración aunada con mucha verborragia para así deslindarse el pagar el Medio Shekel, nuevamente comprobamos que a Yeshu no le interesó cumplir ninguna mitzvah. ¿Tal comportamiento sería el adecuado que debería llevar un “presunto” Mashiaj? Es obvio que no, más bien los intereses de Yeshu se centraban en el control político bajo una agenda judeofobica.


III. Yeshu es peor que los emperadores romanos.

La obligación de satisfacer el pago del medio Shekel cesó con la destrucción del Beit HaMikdash (Templo de Jerusalém). Sin embargo, por orden del emperador Vespasiano, la costumbre se impuso como ley de estado, únicamente que ahora la recaudación fue destinada para el templo pagano de Júpiter capitolino de Roma y constituyó el llamado 'Fiscus Iudaicus'. (Bellum Judaicum 7, 6.6).


Sin embargo en tiempos (años 132-136 de la Era Vulgar) el emperador Adriano parece que hubo un intento por parte del gobierno romano de reconstruir el Beit HaMikdash (Templo de Jerusalem) y con este fin se dispuso de nuevo que entrará en vigor la recaudación del Medio Shekel, tal como se muestra en el Midrash Raba Berreshit 64, 8:

"אדרינוס אמר לו לרבי יהושוע בן חנניה: כמה קשה לצאן שרועה בין שבעים זאבים. אמר לו: כמה עז השומר שמצילה מכולם"

Adrianus le dijo a Rabí Yehoshua ben Janania: ¿Qué tan difícil es para las ovejas que pasta entre setenta lobos. Él le dijo: ¿Qué tan fuerte es la guardia que custodia y salva a todos ellos.

Pero estas esperanzas se desvanecieron. El emperador cambió su posición y decidió no reconstruir  a Jerusalén, en su lugar decidió construir la ciudad como helenística pagana, llamada Aelia Capitolina , y se le prohibió la entrada de los judíos de sus puertas, tal como lo describe el historiador romano Dión Casio:

[1] ἐς δὲ τὰ Ἱεροσόλυμα πόλιν αὐτοῦ ἀντὶ τῆς κατασκαφείσης οἰκίσαντος, ἣν καὶ Αἰλίαν Καπιτωλῖναν ὠνόμασε, καὶ ἐς τὸν τοῦ ναοῦ τοῦ θεοῦ τόπον ναὸν τῷ Διὶ ἕτερον ἀντεγείραντος πόλεμος ” [2] οὔτε μικρὸς οὔτ᾽ ὀλιγοχρόνιος ἐκινήθη. Ἰουδαῖοι γὰρ δεινόν τι ποιούμενοι τὸ ἀλλοφύλους τινὰς ἐς τὴν πόλιν σφῶν οἰκισθῆναι καὶ τὸ ἱερὰ ἀλλότρια ἐν αὐτῇ ἱδρυθῆναι, παρόντος μὲν ἔν τε τῇ Αἰγύπτῳ καὶ αὖθις ἐν τῇ Συρίᾳ τοῦ Ἁδριανοῦ ἡσύχαζον, πλὴν καθ᾽ ὅσον τὰ ὅπλα τὰ ἐπιταχθέντα σφίσιν ἧττον ἐπιτήδεια ἐξεπίτηδες κατεσκεύασαν ὡς ἀποδοκιμασθεῖσιν αὐτοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων χρήσασθαι, ἐπεὶ δὲ πόρρω ἐγένετο, φανερῶς ἀπέστησαν. ”


(Traducción: “Pero cuando él (Adriano) fundó su propia ciudad en Jerusalén (Ierosoluma’), en lugar de la que había sido destruida, a la que también llamó Aelia Capitolina, y levantó otro templo a Zeus en el lugar del templo del Di-s, se suscitó una guerra que no fue ni pequeña ni breve. Pues los judíos, considerando algo terrible que algunos extranjeros se asentaran en su ciudad y que templos extraños fueran erigidos en ella, mientras Adriano estaba presente tanto en Egipto como después en Siria, permanecieron en calma, excepto en la medida en que fabricaron de manera intencional armas menos apropiadas que las que se les habían ordenado, como si hubiesen sido rechazadas por ellos, pero cuando él se alejó, se rebelaron abiertamente.”)

Dión Casio, Historiae Romanae LXIX 12:1,2.


Con tal acción, los cristianos veían una disminución de prestigio del judaísmo y por otra parte se ensalzaba el prestigio del cristianismo. Los antiguos cristianos veían esto, como parte de la "profecía" de Yesh"u:

απεκριθη ο ιϲ  και ειπεν αυτοιϲ λυϲατε τον ναον τουτον και εν τριϲιν ημεραιϲ εγερω αυτον

ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן סתוּרו הַיכּלָא הָנָא ולַתלָתָא יַומִין אֵנָא מקִים אנָא לֵה

Y respondió Yeshu y les dijo: Destruid este Haikla' (ܗܝܟܠ-הַיכּלָא), y en tres días lo levantaré.

-Juan 2:19, Codex Sinaiticus folio 248a.


Posteriormente uno de los Padres de la Iglesia como Eusebio, explica que bajo estas condiciones se multiplicaron y florecieron la comunidad de los cristianos en Jerusalén, llevando el estandarte de una nueva religión la cual es la larga herencia larga del final de la época romana. Esta comunidad comenzó como una secta de judío-cristiana y más tarde como una comunidad de extranjeros - no circuncidados influenciados por los cristiano-paulinos o gnósticos.

Yeshu no solo hizo todo lo posible por destruir al judaísmo, a los judíos (física y espiritualmente), sino que también promovió la desobediencia a la Torah, la rebeldía contra Di"s, fomento el no pagar el Medio-Shekel, el cual servía para el sustento del mismo Beit-HaMikdash, sin embargo también propuso la destrucción de este, y que en su lugar fuera erigido otro, claro, él no lo construyó, pero sus herederos del siglo II por medio del emperador Adriano llevaron a cabo el sueño cristiano: Una Jerusalem Paganizada.

__________________________________


[1]  וַיִּקְרָ֣א הַמֶּלֶךְ֮ לִֽיהוֹיָדָ֣ע הָרֹאשׁ֒ וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ מַדּ֙וּעַ֙ לֹֽא־דָרַ֣שְׁתָּ עַל־הַלְוִיִּ֔ם לְהָבִ֞יא מִֽיהוּדָ֣ה וּמִֽירוּשָׁלִַ֗ם אֶת־מַשְׂאַת֙ מֹשֶׁ֣ה עֶֽבֶד־יְהוָ֔ה וְהַקָּהָ֖ל לְיִשְׂרָאֵ֑ל לְאֹ֖הֶל הָעֵדֽוּת

El rey llamó al jefe Joiada y le dijo: “¿Por qué no has visto que los levitas trajeran el impuesto impuesto por Moisés, el siervo del Eterno, y la congregación de Israel de Judá y Jerusalén a la Tienda del Pacto? ? ”

-Divre HaYamim Bet / 2 Crónicas 24:6


El Mapa Madaba es la representación del sexto siglo de la ciudad de Jerusalén, tiene el Cardo Maximus , la calle principal de la ciudad, a partir de la puerta norte, la actual Puerta de Damasco , y que atraviesa la ciudad, en una línea recta de norte a sur a Nea Iglesia 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!