3/11/2013

Capítulo 69- פרק ס''ט: La egolatría de Yeshu y sus transgresiones según el Evangelio Hebreo de Mateo

BS"D

Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 folio 149r


[29] וכאשר הלך יש''ו משם הלך עבר הגליל להר. בעומדו שם
[30] ראה עם רב מביטים הרבה צולעים ומנוגעים ופסחים ורבים ורבים אחרים ויפלו לרגליו וירפאם.
[31] והעם היו תמהים איך האלמים היו מדברים והפסחים הולכים והעורים רואים וכלם משבחים לאל.
[32] אז אמר יש''ו לתלמידיו יש לי רחמנות[1] מהם[2] שהם מיחלים אותי זה שני ימים שעברו ואין להם מה שיאכלו. ואיני רוצה להוליכם בתענית יען לא יחלשו בדרך.
[33] ויענו לו תלמידיו ומאין אנו יכולים למצוא לחם במדבר הזה לשביע לעם.
[34] ויען יש''ו ויאמר להם כמה ככרים לחם לכם. ויענו שבעה ומעט דגים.
[35] ויצו וש''ו לעם לישב ע''ג העשבים.
[36] ולקח השבעה ככרות וישברם ונתנם לתלמידיו והם נתנו לעם.
[37] ויאכלו כולם וישבעו והותר שבעה סאים.
[38] והאוכלים היו במספר ארבעת אלפים אנשים לבד הנשים והטף.

Capítulo 69.
[29] Y como salió Yesh”u de allí, se trasladó a Galil(ea) a una montaña. Y estuvieron de pie allí,
[30] Vio a una gran multitud de [gente] que observaba, muchos cojos, y lesionados, lisiados y muchos, muchos otros. Y cayeron a sus pies y él los curó.
[31] Y el pueblo se preguntaba: ‘¿Cómo es que los mudos [ahora] hablan, y los cojos andan y los ciegos ven?’ Y todos ellos alababan a dios.
[32] Entonces Yesh”u dijo a sus discípulos:
‘Yo tengo compasión de ellos, ya que ellos me esperan, desde hace dos días anteriormente y no tienen que comer. Y yo no quiero llevarlos al ayuno, debido a que no se debiliten en el camino’.
[33] Y le respondieron sus discípulos:
‘¿Y dónde podremos extraer pan en este desierto para manifestárselo?’.
[34] Y consideró Yesh”u y les dijo:
¿Cuántos talentum de plata (kikarim) [3] tienen para [comprar] pan para ellos?
Y le respondieron: ‘Siete [talentum] y un poco de pescado’.
[35] Y decretó Yesh”u para el pueblo para que se sentaran en la superficie de las hierbas.
[36] Y tomó los siete talentum y los quebró y se los dio a sus discípulos, y [compraron pan y] ellos les dio al pueblo.
[37] Y comieron todos y se saciaron y permitió que se recolectarán siete medidas.
[38] Y los comieron en la contabilización fueron cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niño[s].  

Comentario.

La egolatría de Yeshu.

Ya hemos visto en reiteradas ocasiones que el supuesto milagro de la multiplicación de los panes fue una completa estafa (ver. Capítulo 65), por otra parte las traducciones del texto griego indican que la gente al ser presumiblemente curada ‘glorificaban al Di”s de Israel’ tal como se lee en el Codex Sinaiticus: και εδοξαζον τον θν ιϲλ (y glorificaron al Dios de Israel) sin embargo el texto hebreo dice: ‘משבחים לאל’, en ningún momento se añade la palabra Ἰσραήλ (Israel).

¿Por qué esto?

Siguiendo el texto hebreo de Shem Tob, indica en el pasuk 30 que la gentuza que se inclinó ante Yeshú (ויפלו לרגליו) y presumiblemente elogiaron (משבח) como un dios, el traductor griego añade las palabras ‘de Israel’, sin embargo el texto hebreo carece de tal palabra. Un dato interesante, es que el texto hebreo de Mateo utilise la expresión ‘משבחים לאל’ la cual encontramos en el Talmud Bavlí masejet Eruvin 19a:

ואילו מדת הקדוש ברוך הוא, אדם מתחייב הריגה למקום — הרי הוא שותק מרצונו, שנאמר: "לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישולם נדר" (תהילים סה, ב). ולא עוד אלא שמשבח את ה' על יסוריו,שנאמר "תהלה". ולא עוד אלא שדומה לו כאילו מקריב קרבן לכפר על חטאיו, שנאמר "ולך ישלם נדר".

Pero el atributo del Santo, Bendito sea Él, es que uno está voluntariamente silencioso cuando es condenado a muerte por el Omnipresente, como se dice: “Para ti el silencio es alabanza, Dios en Sión, y para ti el voto realizar” (Salmos 65: 2). Y, lo que es más, alaba a Di’s por sus sufrimientos, como se dice: “Alabanza”. Y lo que es más, le parece que estaba ofreciendo un sacrificio en expiación por su pecado, como se dice: “Y a ti se hará el voto”.

El Talmud explica que la persona que está condenada a muerte alaba (משבח) en silencio a Di’s por sus sufrimientos (משבח את ה' על יסוריו) para que esto le sirva como expiación por su pecado (לכפר על חטאיו), el texto de Shem Tob indica que la gentuza que se inclinó a Yeshú eran condenados a muerte que por ello se haga de la expresión: ‘וכלם משבחים לאל’.


Por otra parte, en ningún momento Yeshú evita que la gente se postre ante él, y así transgreda la prohibición contenida en la Parashat Yitro, Sefer Shemot / Éxodo 20:3-5 en la que se lee:

לֹֽ֣א יִהְיֶֽה־לְךָ֛֩ אֱלֹהִ֥֨ים אֲחֵרִ֖֜ים עַל־פָּנָֽ֗יַ לֹֽ֣א תַֽעֲשֶׂ֨ה־לְךָ֥֣ פֶ֣֙סֶל֙ ׀ וְכָל־תְּמוּנָ֡֔ה אֲשֶׁ֤֣ר בַּשָּׁמַ֣֙יִם֙ ׀ מִמַּ֡֔עַל וַֽאֲשֶׁ֥ר֩ בָּאָ֖֨רֶץ מִתַָּ֑֜חַת וַאֲשֶׁ֥֣ר בַּמַּ֖֣יִם ׀ מִתַּ֥֣חַת לָאָֽ֗רֶץ לֹֽא־תִשְׁתַּחְוֶ֥֣ה לָהֶ֖ם֮ וְלֹ֣א תָעָבְדֵ֑ם֒ כִּ֣י אָֽנֹכִ֞י יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ אֵ֣ל קַנָּ֔א פֹּ֠קֵד עֲוֺ֨ן אָבֹ֧ת עַל־בָּנִ֛ים עַל־שִׁלֵּשִׁ֥ים וְעַל־רִבֵּעִ֖ים לְשֹׂנְאָֽ֑י׃

[3] No tendrás otros dioses fuera de Mí. [4] No te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. [5] No te postrarás ante ellas ni las servirás, pues Yo, el Eterno, tu Di”s, soy Di”s celoso que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes Me aborrecen”.

Por el contrario, Yeshú se atreve a ponerse al grado del Di”s de Israel, mostrando su odio al Creador al declarar:

יש לי רחמנות מהם  שהם מיחלים אותי

‘Yo tengo compasión por ellos, ya que ellos esperan en mí…’

Yeshú utiliza la palabra: ‘רחמנות’, la cual proviene de la palabra ‘רחום’ (rajum-misericordioso), con la cual se identifica primordialmente al Di”s de Israel:

וַיַּעֲבֹר ה עַל-פָּנָיו וַיִּקְרָא ה ה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב-חֶסֶד וֶאֱמֶת.

“El Eterno pasó delante de él, y proclamó: “El Eterno, Di”s misericordioso y dispensador de gracia; tardo para la ira y abundante en bondad y veraz”

-Shemot / Éxodo 34:6


Esta sección de la Torah nos indica que la persona tendría que imitar a su Creador y adherirse a sus buenas virtudes para así ‘andar en Sus caminos’ (Devarim / Deut 28:9), esto lo podría haber enseñado Yeshú, sin embargo prefirió seguir su ego y se consideró como un “dios”.


Talentum: Los talentos de plata para comprar pan; sin ningún milagro.

En las versiones del texto griego y arameo omiten la palabra ‘ככרים’ (Kikarim o Talentum) [4] con lo que dan como hecho que Yeshu solo estaba solicitando los panes que tenían sus discípulos y así inventar otro “milagro”.

El hecho es que el texto hebreo de Mateo emplea la palabra ‘ככרים’ cuya traducción al latín es Talentum, cuya traducción al griego es ‘τάλαντον’ y al español es ‘talento’, tal palabra es empleada en la literatura judía 18 ocasiones,[5] la cual hace alusión a ser un talento de plata (Kikarim Kesef) como se demuestra en Bet Melajim / 2 Reyes 5:23, o como se demuestra en 1 Crónicas 22:14. Probablemente el traductor del hebreo al griego confundió la palabra ככרים (kikarim -talentum) con la palabra כִּכְּרוֺת לֶחֶם (kikarot Lejem-tortas de pan) de 1 Shmuel / Samuel 10:3, Shoftim / Jueces 8:5, incluso en la traducción del griego al hebreo moderno de Frantz Delitshz traduce el verso 34 de Mateo 15:34 de la siguiente forma:

και λεγι αυτοιϲ ο ιϲ  ποϲουϲ αρτουϲ εχετε οι δε ειπαν επτα · και ολιγα ϊχθυδια

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם כַּמָּה כִכְּרוֹת לֶחֶם לָכֶם וַיֹּאמְרוּ שֶׁבַע וּמְעַט דָּגִים קְטַנִּים׃


Incluso en 1 Crónicas 16:3 la palabra Kikarot Lejem (tortas de pan) se emplea de la misma forma; es interesante que tanto José Álvarez (“Yosef Aharoni”) como Ariel Frias (Avdiel ben Oved) traten de traducir la palabra ‘ככרים’ (talentum de plata) como si fuera כִכְּרוֹת לֶחֶם (tortas de pan).


Como hemos visto, en el texto hebreo de Mateo, NO se emplea las palabras Kikarot Lejem (tortas de pan) sino que se implementa la palabra kikarim o talemtum, con lo cual se demuestra la incapacidad que tenía Yeshú de realizar milagros tal como sostiene el cristianismo o el “judaísmo” mesiánico.


Por último, en la versión de Shem-Tov del Evangelio de Mateo Hebreo, se aproxima más al relato del Toldot Yeshu en la cual se relata que Yeshú se vio en la necesidad de comprar pan por medio de dinero además que este tuvo vergüenza de hacer público tal acción, el texto dice:


וישאל יזו"ש ללחם ויען איש אחד מהם ויאמר אם תרקוד בפני אתן לך חמורי עם הלחם ועיר הזה וירקוד יזו"ש בפניו ויתן לו את החמור עם הלחם ועיר ויאמר יזו"ש עלי נאמר אז תשמח בתולה במחול כי אמי בתולה היתה בעת שנולדתי ועתה אני בשמחה במחול וברקידה ועתה יש לי חמור כי עלי נאמר עני ורוכב על החמור ויהי כאשר תם הלחם ויאמר יהודה אלך לעיר ואקנה לחם ואתם אל תלכו פן יכירו אתכם האנשים וירגמו אתכם וילך יהודה לישה ויקנה לחם ויביא את הלחם ליזו"ש ופיורוס

[16] Y pidió Yezu”sh pan y le respondió un hombre de ellos y le dijo: ‘Sí bailas delante de mí te daré mi burro con pan y esta ciudad’. [17] Y bailó Yizu”sh enfrente de él, quien le dio el burro con el pan y la ciudad. [18] Y dijo Yizu”sh: sobre mí se ha dicho: ‘entonces la virgen se alegrará en la danza...’ (Irmiya / Jeremías 31:13) y mi madre era una virgen, que en aquel tiempo me engendró y ahora yo me alegro en la danza, y baile. [19] Y ahora quiero para mí un asno, porque sobre mí se ha dicho: ‘pobre y monta sobre un asno’ (Zejaryah / Zacarías 9:9). [20] Y fue cuando termino [de comerse] el pan y le dijo a Yehudah: ‘Ve a  la ciudad y compra pan y ustedes no vayan a impedir que la gente los reconozcan, porque los apedrearían’. [21] Y fue Yehudah a amasar y a comprar pan a Yizu”sh y Petrus.

-Toldot Yeshu, versión Huldreich, capítulo 10:16-21


Yesh"u y sus discípulos violaron la prohibición de contar a los Hijos de Israel.

Por último Yeshu viola directamente la prohibición de contar directamente a los Hijos de Israel, en el texto hebreo de Mateo describe claramente tal transgresión:

והאוכלים היו במספר ארבעת אלפים אנשים לבד הנשים והטף

Y los comieron en la contabilización fueron cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niño[s].

Mientras que en la misma Torah, en la Parasha Ki-Tisá, Sefer Shemot / Éxodo 30:11 dice:

יא וַיְדַבֵּר ה אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר.  יב כִּי תִשָּׂא אֶת-רֹאשׁ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא-יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם

[11] El Etern-o habló a Mosheh, para decir: [12] "Cuando tomes el censo de los Hijos de Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Etern-o cuando se cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos.

Rash"i explica que cuando se desee tomar -es decir, hacer- la cuenta del número de los Hijos Israel para saber cuántos son, no los cuentes por cabeza directamente (directamente). En vez de ello, que cada uno entregue un medio siclo [shekel] de plata y luego cuenta los ciclos; de ese modo sabrán su número total. Por otra parte la Torah específica 'para que no haya plaga en ellos', Rash"i explica que si los contaba directamente habrá plaga. Pues el mal de ojo ejerce un poder negativo sobre lo que es contado, y si los contaba podría sobrevenir sobre ellos la plaga, como hallamos que ocurrió durante los días del rey David (Shmuel Bet / 2 Samuel 24: 1-10) allí se relata que el rey David ordenó hacer el censo de todos los israelitas e inmediatamente después se avecino una plaga de la cual murieron setenta mil personas.


En cuanto a Yeshu, se dice en reiteradas ocasiones que él / o sus discípulos censaron a los judíos (extraviados) que los seguían, en tal caso Yesh"u comete otra transgresión, así como propicia indirectamente que sobre esta gente existiera plaga (negef) o mal de ojo (ain hara) de tal mala suerte que esta gente fuera dependiente de la charlatanería y el engaño que Yeshu les vendía como salud y prosperidad a cambio que estos satisficieran sus más ruines deseos ególatras de poder.[1]          Esto es רַחֲמָנוּת, “ compasión.”
[2]             מהם? Es de esperar que עליהם o algo?

[3]             כִּכָּר, un Kikar, es un peso denominado en latín bajo el nombre de talentum su equivalencia es de 56.6 libras o 25.5 kilogramos.
Carmell Aryeh, סייעתא לגמרא-Apoyo para el estudio del Talmud, Editorial Jerusalem de México, México, p. 102.

Según la tabla de equivalencias mostrada en la imagen, 1 kikar equivale aproximadamente a 56.2 libras o 25.5 kilogramos. Dado que se menciona que 7 kikarim, para convertirlo a dólares estadounidenses actuales, necesitaría realizar los siguientes cálculos:

1 kikar = 25.5 kg
7 kikarim = 7 * 25.5 kg = 178.5 kg

Tomando el precio actual del kilogramo de plata cercano a $700 USD:
178.5 kg de plata * $700 USD/kg = $124,950 USD
Por lo tanto, 7 kikarim o talentum de plata equivaldrían aproximadamente a $124,950 dólares estadounidenses según los precios actuales de la plata.

[4] En el arameo de la Peshita dice: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܟ݁ܡܵܐ ܠܲܚܡܝܼܢ ܐܝܼܬ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܘܩܲܠܝܼܠ ܢܘܿܢܹܐ ܕ݁ܲܩܕ݁ܩܹܐ (אָמַר להוּן יֵשׁוּע כּמָא לַחמִין אִית לכוּן אָמרִין לֵה שַׁבעָא וקַלִיל נוּנֵא דַּקדּקֵא) y en griego: και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε οι δε ειπαν επτα και ολιγα ιχθυδια.
Mientras que en el texto hebreo dice:
ויען יש''ו ויאמר להם כמה ככרים לחם לכם. ויענו שבעה ומעט דגים.
"Y respondió Yeshú y les dijo: '¿Cuántos kikarim/talentum de plata para pan tenéis?' Y respondieron: 'Siete y un poco de pescado'."
Aquí, en lugar de preguntar por panes (לחמים), Yeshú pregunta por la cantidad de kikarim o talentum de plata (ככרים) que tienen para comprar pan.

Esta diferencia significativa en el texto hebreo sugiere que no se trataba de multiplicar mágicamente panes existentes, sino de utilizar monedas de plata (talentos), cerca de $124,950 dólares estadounidenses para comprar pan, descartando así el supuesto "milagro" de la multiplicación narrado en otros textos.

[5] ככרים, en 2 de Reyes 5:23;  1 Crónicas 22:14; 29:7; Edras 8:26;  En la Tosefta, masejet Yadaim 1:9; Talmud Yerushalmí  Peah 21a; Ma’aser Shení 8b, Yoma 40a, Ta’anit 16a, Nedarim 6a-b, Gitin 45b, Shevuot 17b; Talmud Babli Masejet Arijin 17ª, Sanhedrin 197b, Sotah 47ª.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!