6/16/2013

פרק פ''ו- Capítulo 86: ¿los dos ciegos o un ciego en Jerico? Bar-Timai y su desprecio al Talit

BS"D


פרק פ''ו
[29] המה נכנסים ביריחו ותלך אחריו חבורה אחת.
[30] והנה שני עורים יוצאים אצל הדרך. וישמעו קול ההמון וישאלוהו מה זה. ויאמר להם הנביא יש''ו מנזא''רית בא. אז צעקו לאמר בנ דוד חננן.
[31] והחבורה גערו בהם ואעפ''כ[1] הם היו צועקים ואומרים האדון בן דוד חננו.
[32] ויעמוד יש''ו ויקראם ויאמר מה תרצו להעשות לכם.[2]
[33] ויאמרו האדון שתפקחנה עינינו.
[34] ויחמול עליהם יש''ו ויגע בעיניהם ויאמר להם אמונתכם ריפא אתכם. ומיד ראו והודו לעל והלכו אחריו וכל העם הודו לאל על זה.

Capítulo 86
[29] Ellos entraron en Yerijo y otros los siguieron.
[30] Y he aquí dos ciegos salieron junto al camino. Y oyeron la voz de la multitud y preguntaron sobre que pasaba. Y les dijeron:
(Es) el profeta Yesh”u de Naza”rit que viene. Entonces se pusieron a gritar diciendo: ‘Ben David (Hijo de David) ten misericordia’.
[31] Y la cofradía (de pritzim –violadores-) los regañaron, sin embargo, ellos estaban gritando y decían: señor (adon) hijo de David perdónanos.
[32] Y se paró Yesh”u y los llamó y les dijo: ‘¿Qué es lo que quieren que les haga?’
[33] Y le dijeron: ‘Abre nuestros ojos’.
[34] Y Yesh”u les tuvo lastima y les tocó los ojos y les dijo: ‘Su fe los ha curado’. E inmediatamente vieron y agradecieron sobre esto y lo siguieron detrás de él. Y todo el pueblo agradeció a Di”s por eso.

Comentario.
I. ¿Dos o un ciego se encontró Yesh”u en Jericó?

Blind beggar
Tanto el cristianismo, como el “judaísmo” mesiánico creen que el “Nuevo Testamento” es producto de la inspiración divina (“Ruaj HaKodesh”), mientras que los natzratim (adventistas hebraizados) creen que tales libros son producto de una visión, tales grupos creen que por tal falacia sus textos no contienen errores; sin embargo ni entre los primeros seguidores del mamzer pudieron constatar asertivamente sobre lo que realmente sucedió con su maestro.

El texto de Shem-Tov el Evangelio Hebreo de Mateo, dice que fueron dos ciegos, mientras que el Evangelio de Lucas dice que tan solo fue un ciego, mientras que el Evangelio de Marcos afirma que tal ciego era una helenista llamado Bar-Timai (בַּרְטִימַי בֶּן־טִימַי- Τιμαίου Βαρτιμαῖος טימיאוס), tal como dicen sus libros “sagrados”:

Lucas (Peshita) 18:35.
Marcos (Peshita) 10:46.
[35] Aconteció que acercándose a Iriju (Jerico-אִירִיחוּ), un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
וכַד קַרִיב לאִירִיחוּ   סַמיָא חַד יָתֵב הוָא עַל יַד אוּרחָא וחָדַר .

[46] Y llegaron hasta Iriju (Jerico- אִירִיחוּ). Y como Yeshu salió de Iriju, él con sus estudiantes y muchos hombres, un hombre ciego [llamado] Timai [quien es] Bartimai, estaba sentado a un lado del camino mendigando.
וֵאתַו לאִירִיחוּ וכַד נפַק יֵשׁוּ מֵן אִירִיחוּ הוּ ותַלמִידַוהי וכֵנשָׁא סַגִּיָאא טִימַי בַּר‌טִימַי סַמיָא יָתֵב הוָא עַל יַד אוּרחָא וחָדַר
Como podemos ver, ni entre los autores del N.T se ponen de acuerdo sobre los milagros hechos por el tal Yesh”u, lo que indica que tales libros NO son de ninguna manera inspirados por Di”s; tal vez sea porque tal evento fue una creación tardía, tal como se demuestra en el texto encontrado por el Profesor Shmuel Miklos Stern z”l (S. M. Stern) en Istanbul Turquía, así como fue analizado por el Pr. Shlomo Pines Z”L (שלמה פינס ז"ל; http://www.shlomopines.org.il/ ) quien fue profesor de la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel, tal documento se llama 'Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina' correspondiente a “Los procedimientos de la Academia de Israel de Ciencias y Humanidades II, No.13” con el título de: "היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש '' en el folio 67ª en el que se lee que los antiguos seguidores de Yesh”u no creyeron que su maestro obrara milagros sino que esta creencia vino mucho tiempo después, el texto dice lo siguiente:
أما بالنسبة للمعجزات والمعجزات التي كما يدعي المسيحيين (تم العمل) من قبله، كل هذا لا أصل له. هو نفسه لم يدعي (لعملوا) لهم. كما لا يوجد في وقته أو في الجيل الذي يليه أي تلميذ الذي ادعى (أن عيسى كان يعمل المعجزات). وقد ادعى هذا أولا فقط وقتا طويلا جدا بعد وفاته وبعد وفاة أخيه (مباشر) التوابع، وبالمثل المسيحيين قد ادعى أن اليهودي بول (عملت المعجزات وهذا) على الرغم من كونه معروفا لحيله (الحيل )، له الكذب ولؤم له؛ فعلوا الشيء نفسه بالنسبة لجورج والأب مارك، وأنها تفعل الشيء نفسه في جميع الأوقات فيما يتعلق رهبانهم والراهبات. كل هذا لا أصل له ".

באשר פלא וניסים אשר כפי שטוענים הנוצרים (הם עבדו) על ידו, כל זה הוא חסר בסיס.הוא עצמו לא טען (אל עבדו) אותם. אין גם בזמנו או בדור שבאה לאחר כל תלמיד שטען(שישו עבד ניסים). זה נטען לראשונה רק זמן רב לאחר מותו, לאחר מותו של תלמידיו(ישיר) שלו, באופן דומה הנוצרים טענו כי פול היהודי (עבד הנסים וזה), למרות היותו ידועעל הטריקים שלו, שלו משקר השפלות שלו הם עשו את אותו הדבר עבור ג'ורג' עבור מרקס אבא, והם עושים זאת כל הזמן ביחס שלהםנזירים ונזירות. כל זה הוא חסר בסיס
“En cuanto a los prodigios y milagros que, como la afirmación de los cristianos (se trabajó) por él, todo esto carece de fundamento. Él mismo no pretendía (que ha trabajado) en ellos. Tampoco hay en su tiempo ni en la generación que siguió a cualquier discípulo que dijo (que Yesh”u había hecho milagros). Esto fue anunciado inicialmente sólo por un tiempo muy largo después de su muerte y después de la muerte de sus discípulos (directos), del mismo modo que los cristianos han afirmado que el judío Pablo (ha obrado milagros y esto) a pesar de su ser conocido por sus trucos, su la mentira y la vileza. Ellos han hecho lo mismo para [san] George (Jorge) y para el padre Marks (Marcos), y ellos hacen lo mismo en todo momento con respecto a sus monjes y monjas. Todo esto carece de fundamento”.
Es interesante que tal texto (el cual es más antiguo que el Evangelio Hebreo de Mateo de Shem-Tov como entre otros) que la religión cristiana como lo es ahora fue fundada por Pablo quien enseñó la doctrina de la divinidad de Yesh”u así como presumiblemente a este se le adjudico haber obrado milagros como muestra de su mesianidad –como también se hace referencia en la obra medieval anti-cristiana del Toldot Yesh”u o Ma'ase Talui-
Con tal argumento histórico es suficiente para desacreditar que fuera:
a) Mesías.
b) Obrador de milagros.
c)  Judío piadoso.
d) Kabalista.
Y solo nos quedaría un megalómano con aspiraciones aristocráticas.

II. La expulsión del Talit y la idolatría de Bar-Timí.
En el Evangelio de Marcos, menciona el nombre de Τιμαίου / Τίμαιος quien hace referencia al filósofo griego Timeo, descrito por Platón en el 'Dialogo de Timeo’  lo que podría ser un personaje ficticio, sin embargo a pesar de esto los mesiánicos dicen que en Marcos 10:50, que Bar-Timai o Timeos arrojo su Talit (ἱμάτιον-טלית)  para seguir a Yesh”u, tal como dice su libro:

Traducción
Original Griego
‘Pero él [Bar-Timeo] expulso (ἀποβαλὼν לגרש) su manto (ἱμάτιον-טלית), y saltó y siguió a Yesh”u.’
ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν

Esto implica una cosa muy sencilla, Yesh”u aprobó que este hombre desdeñara la mitzva (precepto) que ordena la Torah sobre el ponerse Talit ó franjas a prendas de cuatro bordes como recordatorio de todos los mandamientos del Etern-o:
לז וַיֹּאמֶר יי אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר.  לח דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל-כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ עַל-צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת.  לט וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת-כָּל-מִצְו‍ֹת יי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא-תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר-אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם.  מ לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת-כָּל-מִצְו‍ֹתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם. מא אֲנִי יי אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי יי אֱלֹהֵיכֶם.

Avraham Avinu 
con Talit,
Sinagoga Dura Europos
“[37] Habló el Etern-o a Mosheh, diciendo: [38] Habla a los Benei Israel (Hijos de Israel), y les dirás que se hagan flecos (tzitzit) en los bordes de sus mantos, por todas sus generaciones, y se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste (tejelet). [39] Y los tzitzit os servirán para recordar, al verlos, TODOS LOS MANDAMIENTOS del Etern-o para cumplirlos y no os desviéis de ellos siguiendo vuestro corazón y a vuestros ojos, caminos usuales de vuestras idolatrías. [40] Os acordaréis así de cumplir Mis mandatos para ser santos ante vuestro Di”s. [41] (Lo ordeno) Yo, el Etern-o, vuestro Di”s, que os libró de la tierra de Mitzraim (Egipto) para ser vuestro Di”s. Yo, el Etern-o, vuestro Di”s.
-Parashat Koraj, Sefer Bamidbar, Perek 15, pesukim 37-41 (Números 15:37-41)

Orante,
Catacumba de Priscila
Roma III
El Talit, es una prenda de cuatro bordes con los tzitzit requeridos por el precepto, se convirtió en la prenda tradicional que usan los hombres devotos en el judaísmo. Yesh”u prefirió que tal hombre aboliera esta mitzva con el fin de ir a idolatrar a Yesh”u; tanto la aprobación de Yesh”u como la conducta de tal hombre no son precisamente las características que tendría que poseer un Mashiaj quien tendría que hacer que los demás se esforzaran a cumplir las mitzvot de la Torah, tal como enseño el RaMBa”M (Maimónides):

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו אין הדבר כך שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעונות כיון שנהרג נודע להם שאינו ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן וכל המוסיף או גורע או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה ודאי בַּדַּאי רשע ואפיקורוס:
“No vayas a pensar que el Rey Mashiaj ha de obrar milagros y portentos, y de crear cosas nuevas en el mundo, o resucitar a los muertos, u otras cosas similares. No es así. Rabí Akiva fue uno de los grandes sabios de la Mishnah; él fue hombre de confianza de Bar-Kuziva (Bar Kojba), el rey, y sostenía que él era el Rey Mashiaj, y así lo creía él y todos los sabios de su generación, hasta que, desdichadamente, fue muerto. Cuando lo mataron, los sabios comprendieron que no había sido el Mashiaj, pero (para creer en él) no le habían pedido ninguna señal ni milagro. Esencialmente, las cosas son así: Las leyes (ikare Hadebarim) y estatutos de esta Torah son invariables para siempre jamás; no se les debe añadir ni quitar nada. Todo el que añade o quita es porque interpreta mal la Torah y saca las mitzvot de su recto sentido literal, es decir que es un impostor (בַּדַּאי), un malvado (rasha´) y un apostata (apikuros).”
-RaMBa”M, Ya”d Jazaka (Mishneh Torah), Hiljot Melajim, Perek 11,3.

En tal caso Yesh”u de Natzrat no se le perfila como un Rey Mashiaj, pero si se perfila bajo el rol de un impostor (bada'), un malvado (rasha´) y un apostata (apikoros).


[1] ¿Qué es esto? Tenga en cuenta las variantes en el aparato de Howard.
[2] Sin signo de interrogación en hebreo; hay uno en inglés

1 comentario:

  1. Si el yeshu solo transverso la Torá es triste ver qué las personas sigan creyendo en su nuevo testamento cuando la base fundamental de todo es solo la Torá.

    ResponderEliminar

Tu opinión es importante para nosotros!