11/29/2020

Romanos 3:20-23: ¿justificación por tener fe en un criminal?

BS"D

 


El apóstata de Pablo de Tarso, pretende revelarnos una gran y nueva “verdad” sobre la Doctrina de la justificación (δικαιοσις) ya que él escribe en su Carta a los Romanos 3:20-23:

ϲμοϲ τω θω διοτι 

εξ εργων νομου 

ου δικαιωθηϲε

ται παϲα ϲαρξ ενω

πιον αυτου 

δια γαρ νομου επι

γνωϲιϲ αμαρτιαϲ 

νυνει δε χωριϲ 

νομου δικαιοϲυ

νη θυ πεφανερω

ται μαρτυρουμε

νη ϋπο του νομου 

και των προφη

των 

δικαιοϲυνη δε 

θυ δια πιϲτεωϲ ιυ 

χυ ειϲ πανταϲ τουϲ 

πιϲτευονταϲ ου 

γαρ εϲτιν διαϲτο

λη παντεϲ γαρ η

μαρτον και ϋϲτε

ρουνται τηϲ δοξηϲ

(Traducción: 

[20] Porque por las obras de la ley (ergon nomos) ninguna carne será declarada justa delante de él; porque por la ley es el conocimiento (epignosis) del pecado.

[21] Pero ahora, sin la ley, la justificación (dikaiosyne) de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley [[Torah]] y los profetas:

[22] Yo digo la justicia de Dios (dikaiosynē de Theos) por la fe en IeshU XhrestUs (Jesús el bueno) para todos los que creen. Porque no hay diferencia;

[23] por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria (doxa) de Dios.)

-Codex Sinaiticus folio 262.

Los hebraistas evangélicos como Frantz Delitschz, Isaac Salkinson tradujeron las palabras ergon nomos (obras de la ley) como ‘מַּעֲשֵׂי הַתּוֹרָה-obras de la Torah’ (Delitzchz), o ‘בְּמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר צִוְּתָה הַתּוֹרָה-En las obras que ordena la Toráh’ (Salkinson), o ‘מַעֲשֵׂי הַתּוֹרָה-obras de la Torah’ (J. Atzmon) con lo cual esto ha sido arma para los mesiánicos para indicar que la comunidad judía está “perdida” a pesar de su observancia de la Torah. 

La verdad es que no es, ni ha sido jamás, el propósito de la Torah el proporcionar al hombre “justificación” (δικαιοϲυνην-יִצְדַּק). El propósito de la divina legislación, la Torah, es el establecimiento de una sociedad justa y moral en en este mundo real y material, en el Olam HaZeh. Las mitzvot (mandamientos) del Eterno registrados en ella son las pautas para la edificación de esta Realidad. ¡Las mitzvot u “obras” dan justicia, no justificación tal como se lee en la Torah, Devarim / Deuteronomio 6:25:

וּצְדָקָ֖ה תִּֽהְיֶה־לָּ֑נוּ כִּֽי־נִשְׁמֹ֨ר לַעֲשׂ֜וֹת אֶת־כָּל־הַמִּצְוָ֣ה הַזֹּ֗את לִפְנֵ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ כַּאֲשֶׁ֥ר צִוָּֽנוּ׃

(Traducción: “Y tendremos justicia (tzedakah) si observamos todos estos mandamientos (nishmor la’asot et-col-ha’miztvah) ante el Eterno nuestro Di’s, como Él nos ha ordenado.) 

-Traducción por Katznelsón, M. (1996) La Biblia hebreo-español, Versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelsón, Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel, Volumen I, p. 301.

¿Qué es justificación? Justificación significa: ¡ser mantenido de pie en una corte de ley; ser exonerado por un juez; ser declarar inocente por un jurado; que las afirmaciones de uno sean dadas por ciertas y ser declarado justo en un juicio! Incluso en el griego que escribe Pablo utiliza la palabra δικαιοσύνην cuyo significado en el idioma griego utilizado por Tucídides, en su libro La guerra del Peloponeso 2:41 significa ‘ser omitido de un castigo’.

Sin embargo, David HaMelej afirma n en el Salmo 143:2:

וְאַל־תָּב֣וֹא בְ֭מִשְׁפָּט אֶת־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֤י לֹֽא־יִצְדַּ֖ק לְפָנֶ֣יךָ כָל־חָֽי׃

(Traducción: “Y no entres en juicio con Tu siervo, porque ante Tu vista ningún hombre viviente puede justificarse’.)

-Traducción por Katznelsón, M. (1996) La Biblia hebreo-español, Versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelsón, Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel, Volumen II. p. 1081.

 

Esto es un hecho permanente de la vida, no un asunto a cambiar. Los hombres pueden afirmar que son 'justos', y arrojar dudas en relación a la justicia del Eterno. Ellos no resisten una oportunidad, porque la justicia del Eterno es la justicia absoluta, objetiva, considerando que la 'justicia' del hombre es una justicia subjetiva, aparente! Por consiguiente, ningún hombre puede ser jamás justificado ante el Eterno, el verdadero juez, la persona no puede ganar un argumento ante el Eterno. 

Uno puede engañarse en creer que un criminal ensangrentado y agonizante salvador dios - hombre 'justifica' a uno, según palabras de Pablo de Tarso en  Romanos 5:9:

πολλω ουν μαλλο 

δικαιωθεντεϲ ε 

νυν εν τω αιμα

τι αυτου ϲωθηϲο

μεθα δι αυτου α

πο τηϲ οργηϲ

(Traducción: Mucho más, entonces, siendo ahora justificados en su sangre (נִצְדַּקְנוּ בְּדָמוֹ), por él seremos salvos de la ira.)

-Codex Sinaiticus folio 262b.

 

Pero tal creencia no ayudará ni un poco. Esta teología artificial es tan sólo palabras, sin contenido real. Pablo miente flagrantemente cuando dice (v. 21-22) que su errónea creencia esta “testificada en los profetas y en la Torah” (μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν) en el que se ordena tener fe en Yeshu y así alcanzar la justificación ante el Creador. Tal creencia no existe en el TaNa"j (Biblia Hebrea), incluso tales creencias solo se tienen entre los escritos del mismo Pablo de Tarso (Romanos 4:5; 2 Timoteo 3:15; Gálatas 3:28; Colosenses 3:11).


Es por ello, que el hombre nunca puede ser justificado ante el Eterno, pero sus pecados pueden ser perdonados por el Eterno, si él se arrepiente, tal como enseña el profeta Yejezkel / Ezekiel 18:27 y 33:14-15:

וּבְשׁ֣וּב רָשָׁ֗ע מֵֽרִשְׁעָתוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וַיַּ֥עַשׂ מִשְׁפָּ֖ט וּצְדָקָ֑ה ה֖וּא אֶת־נַפְשׁ֥וֹ יְחַיֶּֽה׃

‘Así mismo cuando el malvado (rasha’) se volviere de su maldad cometida e hiciere lo que es lícito y correcto (va’yaas mishpat u’tzedakah) salvará su alma.’

וּבְאָמְרִ֥י לָֽרָשָׁ֖ע מ֣וֹת תָּמ֑וּת וְשָׁב֙ מֵֽחַטָּאת֔וֹ וְעָשָׂ֥ה מִשְׁפָּ֖ט וּצְדָקָֽה׃ חֲבֹ֨ל יָשִׁ֤יב רָשָׁע֙ גְּזֵלָ֣ה יְשַׁלֵּ֔ם בְּחֻקּ֤וֹת הַֽחַיִּים֙ הָלַ֔ךְ לְבִלְתִּ֖י עֲשׂ֣וֹת עָ֑וֶל חָי֥וֹ יִֽחְיֶ֖ה לֹ֥א יָמֽוּת׃

‘Asimismo, cuando Yo dijere al impío (rasha’): “De seguro morirás”, si se volviere de su pecado e hiciere lo que es bueno y correcto (ve’asah mishpat u’tzedakah); si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado, y anduviere en los preceptos de la vida (be’jukot hajaim), no cometiendo ninguna impiedad, de seguro ha de vivir, no morirá’.

-Traducción por Katznelsón, M. (1996) La Biblia hebreo-español, Versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés Katznelsón, Editorial Sinai, Tel-Aviv, Israel, Volumen II. p. 862; 888.

 

El Eterno proporciona perdón por medio de su misericordia (Tehilim 145:9) a cambio de arrepentimiento sincero. Pero el perdón no es justificación (δικαιοϲυνην-יִצְדַּק).

No permitas las fuerzas de decepción cristiana cuya obsesión se centra en un sacrificio sangriento de un criminal [Yeshu] te confundan empleando mal los términos y falsificando el verdadero mensaje de la verdadera de la Torah y de los profetas de Israel. 

טוֹב־יְיָ לַכֹּ֑ל וְ֝רַחֲמָ֗יו עַל־כָּל־מַעֲשָֽׂיו׃

‘El Eterno es bueno para todos y Sus misericordias (rajamav) están sobre todas Sus creaciones.’

-Tehilim 145:9.

Incluso la cólera divina procede de la Misericordia (Rajmamim) de Di’s al respecto de la cólera, ya que cada ser posee una realidad propia de la que solicita la actualización por parte de Di’s. Por esta razón, Su Misericordia se extiende a todos los seres, incluso hasta los malvados para que puedan rectificar de su mal camino (ver. T.B. Avodah Zarah 4b; Bava Metzia 85a; Berajot 7a; y Sanhedrin 39b). Por la Misericordia que Él concede a cada ser, Él acoge su deseo de ser dotado de realidad y Él da la existencia. Por esta razón decimos que la Misericordia de Di’s se extiende a todas las cosas, en la Realidad de la Existencia y en «poder rector». Incluso, la Misericordia consiste en la existenciación de un modo general. Él ha hecho existir los sufrimientos por Su Misericordia hacia los sufrimientos, con el objetivo que su creación se auto-rectifique por medio del arrepentimiento sincero y en la acción del llevar el sendero que Di’s ordenó en Su Torah.

1 comentario:

  1. Muchas Gracias por está información,y es impresionante ver cómo usan tanta palabrería para confundir a las personas cuando la Bendita Tora nos habla tan hermoso y sencillo. Que HaShem permita que está información llegue a esas personas y que puedan ver lo que ustedes les quieren aclarar.

    ResponderEliminar

Tu opinión es importante para nosotros!