12/17/2013

ספר אבן בוחן / Libro Evan Bohan Prefacio

BS"D

ספר אבן בוחן

אמר שם טוב בר יצחק (בן אבן) בן שפרוט, מעיר תטילה (תטולה). בראותי הצעיר (עד כאן) בחכמה ובשנים צרת (צרות) הזמן. ושבעונותינו רבו ביננו מאנשי בריתנו אשר יצאו מכללינו רודפים אחרינו (ביננו מאנשי...אחרינו). להתחנן בעיני (לעינו) הנוצרים להתוכח עמנו. ושולאים לנו מתוכו פשטי הכתובים והגדות (ההגדול), מהם לקיום דתם ואמונתם. ומהם מתוך דברי כבושים. להבאישנו בעיני הנוצרים אדוננו. והם לנו לפח ולמוקש גם יש עמנו רבים מחכמי הנוצרים רוצים להתוכח עמנו. ובעומותינו שרבו לסיבית צרות הגלות ומקריו, אנו הולכים ודלים ותורה משתכחת מישראל. ואין אנו יכולים להשיב להם
כדת וכהלכה לסבת טרדותינו, בעסקי מחייתינו אנחנו נשינו וטפינו ועולים (ועולי) המסים עלינו. לכן שמתי פני כחלמיש (ישעיה) ואדע (ואדש) כי לא אבוש לחבר ספר "נתן אמרי שפר (בראשית מט, כא) בשאלות הנשאלות מעת הנוצרים לנו, ותשובותינו עליהם. וגם ראיתי להעתיק ולכתוב הנה ספרי (ספר) האונגיוש (האונגילי; האנגילו) שלהם. שלהם. להשיב מתוכם עליהם.

Libro Even Bojan
Dice Shem Tov Bar Yitzjak (Di-s le redima y le guarde) ben Shaprut de la Ciudad de Tudela, de poca sabiduría y corta edad: ‘Viendo la miseria de los tiempos y que por nuestros numerosos pecados aumentan los hombres de nuestra Alianza que abandonan nuestra fe  y, para complacer a los cristianos, nos persiguen mediante disputas contra nosotros, y nos plantean dudas  sacadas de la Biblia y de la Hagadah, bien sea para afirmar la fe cristiana, bien sea para ridiculizarnos con reprensiones ante los cristianos, nuestros reyes.  Con todo ello se han vuelto una red y una trampa para nosotros. Porque también hay muchos sabios cristianos deseosos de entrar en disputa con nosotros, con el resultado de que, por nuestros pecados acrecentados a causa del exilio y sus consecuencias, nos debilitamos muchísimo; [con todo ello] la Torah se va olvidando en Israel y no sabemos responderles como conviene, al agobiarnos por las preocupaciones cotidianas, el sustento de nuestras esposas e hijos y el gravamen de los impuestos que pende sobre nosotros. Por todo ello, “he puesto mis rostro como pedernal” (Yeshayah 50:7) y no me he de avergonzar de redactar un libro que “transmita palabras hermosas” (Berreshit 49:21), sobre las dudas que nos dirigen los cristianos y las respuestas que hemos de darles. Así mismo he visto [conveniente] traducir y copiar los libros del “Evangelio” de ellos para responderles.


Even Bojan, Mss. Marx 15 del JTS; Cfr. Ms. Neophyti y el de la Universidad de Cambridge.
[1]  אמר * המעתיק N2
[2]  בן אבן F1
[3]  תטולה C2
[4]  עד כאן N1
[5]  צרות C2
[6]  ביננו מאנשי...אחרינו C2
[7]  לעיני
[8]  הגדות C2
[9]  להבאשינו C2
[10]  ישעיה נ.ז
[11]  ואדש C2
[12]  בראשית מט.כא
[13]  ספרי / דפר C2 N2
[14]  האונגילילי N2  האנגילו C2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!