1/01/2012

Bamidbar / Números 21:8-9: El rey Jizkiyoh contra Yesh"u Nejashtan!

BS"D

La estatua de cobre de la serpiente en el Monte Nebo en Jordania.

El
Brit HaMetumtom (Nuevo Testamento) se lee lo siguiente en el Evangelio de Juan 3:14-15:
Códex Sinaiticus, Evangelio de Juan 3:14-15.
       και καθωϲ μωϋϲηϲ
ϋψωϲεν τον οφι
εν τη ερημω . ου
τωϲ ο ϋψωθηναι
δι τον υν του ανου·
ϊνα παϲ ο πιϲτευ
ων ειϲ αυτον · εχη
ζωην αιωνιον ·
ϊνα παϲ ο πιϲτευ
ων ειϲ αυτον · εχη
ζωην αιωνιον ·
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre; 15 para que todo aquel que cree en él, tenga vida eterna.
O si se prefiere la traducción del griego al hebreo de tal evangelio, como la hecha por Frantz Delitsh se lee:
וכאשר הגביה משה את-הנחש במדבר כן צריך בן-האדם להנשא: למען אשר לא יאבד כל-המאמין בו כי אם-יחיה חיי עולם:
‘Y en lo que concierne cuando Mosheh (Moíses) levanto la najash (serpiente) en el desierto, así es necesario [que] el Hijo del Hombre (ben–Adam) sea elevado’. Para que no se pierda todo aquel que crea en él, porque así tendrán vida eterna.
Evangelio de Juan 3:14.
Esta cita de Yojanan (Juan) también se relaciona con otra porción, de idéntico propósito, que encontramos en su capítulo 12, versículo 32:
רַבִּים הָאֹתוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה לְעֵינֵיהֶם וּבְכָל־זֹאת לֹא הֶאֱמִינוּ בּוֹ׃
Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo”.
Por medio de estas referencias se alude a la narración de Bamidbar 21:8-9 donde se relata que Mosheh, por orden de HaShem, construyó una serpiente de bronce, montada sobre una vara a manera de mástil para que todo aquel que la mirara quedase sano de la mordedura de serpientes en el desierto:
ח וַיֹּאמֶר ה אֶל-מֹשֶׁה עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל-נֵס וְהָיָה כָּל-הַנָּשׁוּךְ וְרָאָה אֹתוֹ וָחָי.  ט וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה נְחַשׁ נְחֹשֶׁת וַיְשִׂמֵהוּ עַל-הַנֵּס וְהָיָה אִם-נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת-אִישׁ וְהִבִּיט אֶל-נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת וָחָי.
El Etern-o dijo a Mosheh “Haz para ti una abrazadora y colócala sobre un poste. Y sucederá que todo el que haya sido mordido mirará la serpiente y vivirá”. Mosheh hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre el poste; y sucedía que si la serpiente mordía a un hombre, éste miraba fijamente a la serpiente de cobre y vivía.  
La explicación que da RaSh"I, sobre las palabras כל הנשוך TODO EL QUE HAYA SIDO MORDIDO, dice:
(במדבר רבה) אפי' כלב או חמור נושכו היה נזוק ומתנונה והולך אלא שנשיכת הנחש ממהרת להמית לכך נא' כאן וראה אותו ראיה בעלמא ובנשיכת הנחש נא' והביט והיה אם נשך הנחש את איש והביט וגו' שלא היה ממהר נשוך הנחש להתרפאות אלא א"כ מביט בו בכוונה ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים ואם לאו היו נמוקים (נ"א נזוקים)
Incluso si lo mordió un perro o un burro, (el afectado) sufría un daño y progresivamente se debilitaba, (ver. Midrash Rabah Bemidbar) sólo que la mordida de la serpiente mataba más rápido. Por ello es que este (versículo) se declara respecto a cualquier mordida que "deberá verlo -ve'raah-", lo cual implica que una mirada pasajera le era suficiente para curarse. Pero en el caso de la mordida causada por una serpiente se declara que "deberá mirar fijamente -ve'hibit-", en la frase: "...y sucederá que si la serpiente ha mordido a un hombre, deberá mirar fijamente a la serpiente de cobre,  entonces vivirá", ya que el que era mordido por una serpiente no sanaba rápidamente a menos que la mirara fijamente con concentración. (Talmud Yerushalmí, Rosh HaShanah 3:9) Y nuestros Maestros dijeron al respecto: ¿Pero acaso una serpiente puede provocar la muerte o la vida? (Berajot 33a) En dirección a la serpiente de cobre suspendida en el poste, y sometían sus corazones a su Padre celestial, entonces se curaban; pero si no, languidecían. (Rosh HaShanah 29a)
Con respecto a esto, sólo Di-s tiene el poder para dar la vida o la muerte, y Sus criaturas son sólo  los agentes que Él utiliza para cumplir Su Voluntad, tal como afirma el Talmud en Berajot 33a: "no es el onagro el que mata; es el pecado el que mata."
Por otra parte, la Mishnah en Masejet Rosh HaShanah 3:8 dice:
ג,ו  [ח] "והיה, כאשר ירים משה ידו--וגבר ישראל . . ." (שמות יז,יא), וכי ידיו של משה עושות מלחמה או ידיו שוברות מלחמה:  אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלן, ומכוונין את ליבם לאביהם שבשמיים--היו מתגברין; ואם לאו, היו נופלים.  כיוצא בדבר אתה אומר "ויאמר ה' אל משה, עשה לך שרף . . ." (במדבר כא,ח), וכי הנחש ממית ומחיה:  אלא כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלן, ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמיים--היו מתרפאין
‘Mientras Mosheh tenía alzada la mano llevaba Israel la ventaja y cuando la bajaba vencía Amalek’ (Shemot 17:11) Pero ¿pudieron las manos de Mosheh hacer la guerra o impedirla? Más bien es para enseñarte que siempre que Israel dirigía su mente hacia arriba y subyugaba su corazón a su Padre que está en los cielos, prevalecía; cuando no, caía. Del mismo [modo poder decir: Y de modo semejante dijo el Eterno a Mosheh]: hazte una serpiente de cobre y ponla sobre un poste , y cada vez que una serpiente mordió a un hombre, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Pero ¿hace morir una serpiente o hacer vivir? Más bien es para enseñarte que cuando Israel dirigía su mente hacía lo alto y sometía su corazón a su Padre que está en los cielos, era curado y, cuando no, se desvanecía…
Incluso, el Tafsir o la traducción árabe a la Torah, por Rav Sa'adia Gaon Al-Fayyumi (RaSa”G), indica que la serpiente / flama estaba plasmada en una bandera, la cual era un símbolo que recordará a los Banu Israi'l  regresar a la disciplina enseñada por Mosheh, es decir, a la Torah, tal como se lee:
פקאל
אללה
לה.
אצנע לך מחרקא.
וארפעה עלי' עלם. פכל מלסוע. ילתפת אליה תאיבא פיבקא.  פצנע מוסי ת'עבאנא מין נחאס. ורפעה אלי' עלם, פכאן אלי' אנסאן לד'גה תאיבא. אלתפת אליה תאיבא בקא חייא

فقال
الله
له.
اصنع لك محرقا. وارفعه علي' علم. فكل ملسوع. يلتفت اليه تايبا فيبقا.  فصنع موسي ثعبانا مين نحاس. ورفعه الي' علم، فكان الي' انسان لذجه تايبا. التفت اليه تايبا بقا حييا
Y Allah (Di-s) le dijo: Podéis hacer un [estandarte que contenga un] fuego, [para] levantar [como] bandera. Cada que piquen, cuando den la vuelta sobre la disciplina [que os enseñe en la Torah],  entonces hará Musa’ (Mosheh) una serpiente de latón. Y levantó la bandera, que era para los hombres para [recordarles la] disciplina (تايبا- תאיבא), resulto que volvieron a la disciplina (تايبا); por lo que se mantuvieron vivos.  
La interpretación judía entiende que no era la serpiente la que salvaba, curaba o hacía vivir como un objeto fetichista, la interpretación judía a este pasaje de la Torah centra la el ganarse la vida en la fidelidad al Creador o en la adherencia a la disciplina establecida en la Torah.

Sin embargo, la interpretación herética de Yesh”u difiere notablemente de la visión judía; para el cristianismo si es Yesh"u, como la serpiente motivo fetichista a rendir culto, el supuesto paralelismo que actuaría como especie de imagen primitiva de lo que Di-s haría a través de Yesh”u al ser crucificado: Elevarlo sobre un mástil para que todo aquel que lo vea se salve o también resucitarle, esta enseñanza se podría adaptar perfectamente a la postura herética del loco de Nathan de Gaza que el Mashiaj sería 'la serpiente sagrada' ("הנחש המקודש"), porque encontró que la palabra Mashiaj (משיח) cuyo valor numérico es de 358, el mismo valor tiene la palabra najash (serpiente-נחש).

Incluso en el Nuevo Testamento, Edición Pastoral Católica, se puede leer lo siguiente bajo el título Yesh”u revela el plan de su dios:

“En este plan había un punto difícil de aceptar: el Hijo del Hombre debía morir en la cruz y resucitar (ser levantado en alto significa tanto lo uno como lo otro). Jesús recuerda lo de la serpiente en el desierto. Este episodio de la Biblia... figuraba de antemano la suerte de Jesús”.
Deberíamos preguntarnos, dándole valor de verdad a la interpretación cristiana de la ‘serpiente sagrada’ aplicada a la persona de Yesh”u, qué significa entonces el caso del relato del libro de Melajim Bet o 2 Reyes. Allí se cuenta que lo que hizo el rey Jizkiyoh ben-Ajaz, rey de Yehudah sobre el asunto de la serpiente de bronce:
הוּא הֵסִיר אֶת-הַבָּמוֹת וְשִׁבַּר אֶת-הַמַּצֵּבֹת וְכָרַת אֶת-הָאֲשֵׁרָה וְכִתַּת נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר-עָשָׂה מֹשֶׁה כִּי עַד-הַיָּמִים הָהֵמָּה הָיוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מְקַטְּרִים לוֹ וַיִּקְרָא-לוֹ נְחֻשְׁתָּן
“... hizo lo recto ante los ojos de HaShem” (18:3), fue el que “abolió los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de Asherah e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Mosheh, porque hasta aquellos días los hijos de Israel estaban quemando incienso a él, y él lo llamó Nejushtan.”
-2 Reyes 18:4.
Rash”i explica:
ויקרא לו נחשתן - לשון בזיון, כלומר מה צורך בזה, אינו אלא נחש נחושת y la llamó Nejushtan: se llamó así de forma peyorativa,  para que dejaran de adorarla, es como si dijera, "¿Por qué es necesario? No es más que una serpiente de cobre".
Como en los días del rey Jizkiyahu, se había desvirtuado el significado de aquella figura (el recordar que Di's estaba sobre ellos), lamentablemente en los días de Ajaz (Acaz) comenzaron a adorarla, por ello Jizkiyahu se vio obligado a destrozarla, para salvar al pueblo de Israel de un pecado mayor.
¿Esto podría interpretarse como una anticipación sobre la futura aparición de alguien que destruiría algunas falsedades mentirosamente apoyadas en el Tana”j?
Es obvio que la interpretación de Yesh"u y de Natan de Gaza son forzadas. De la misma forma también lo es la del levantamiento de la serpiente que se menciona en el Evangelio de Yojanan, el cual trata de hacer a Yesh"u en un nuevo Nejushtan, para que los Bene Israel  le pongan incienso a este Mesías falso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!