5/01/2013

Yeshayah / Isaías 42:6

Los mesiánicos y cristianos dirán que en Isaías 42:6 enseña que el Mesías será una luz a los gentiles, su traducción:
“Yo el Señor, te he llamado en justicia; te he tomado de la mano y te he guardado; y  te he puesto para que seas alianza con (mi) pueblo, y luz de las naciones.”
J. Straubinger.
Además que creen que esto se cumplió esta profecía en la persona de Yeshu conforme a la versión aramea del Evangelio de Lucas 2:25-32, en la cual se anexaba la profecía de un tal Shamun- ܫܸܡܥܘܿܢ- שֵׁמעוּן (v. 25) tal como se lee ahí:
Khabouris CodexKhabouris_C - 123 
(Luke 2:16 - 2:33)
ܓ݁ܲܒ݂ܪܵܐ ܕܹ݁ܝܢ ܚܲܕ݂ ܐܝܼܬ݂ ܗ݈ܘܵܐ ܒ݁ܐܘܿܪܹܫܠܸܡ ܫܡܹܗ ܗܘܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܓ݂ܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟ݁ܐܝܼܢ ܗ݈ܘܵܐ ܘܙܲܕ݁ܝܼܩ ܘܲܡܣܲܟܹ݁ܐ ܗ݈ܘܵܐ ܠܒ݂ܘܿܝܵܐܹܗ ܕ݁ܐܝܼܣܪܵܝܼܠ ܘܪܘܿܚܵܐ ܕ݁ܩܘܿܕ݂ܫܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܗ݈ܘܵܬ݂ ܥܠܲܘܗ݈ܝ ܀גַּברָא דֵּין חַד אִית הוָא בֻּאורִשׁלֵם שׁמֵה הוָא שֵׁמעוּן וגַברָא הָנָא כּאִין הוָא וזַדִּיק וַמסַכֵּא הוָא לבוּיָאֵה דּאִיסרָיֵל ורוּחָא דּקוּדשָׁא אִית הוָת עלַוהיܘܲܐܡܝܼܪ ܗ݈ܘܵܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܪܘܿܚܵܐ ܕ݁ܩܘܿܕ݂ܫܵܐ ܕ݁ܠܵܐ ܢܸܚܙܹܐ ܡܲܘܬ݁ܵܐ ܥܕ݂ܲܡܵܐ ܕ݁ܢܸܚܙܹܐ ܠܲܡܫܝܼܚܹܗ ܕ݁ܡܵܪܝܵܐ וַאמִיר הוָא לֵה מֵן רוּחָא דּקוּדשָׁא דּלָא נֵחזֵא מַותָּא עדַמָא דּנֵחזֵא לַמשִׁיחֵה דּמָריָאܗܘܿ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬ݂ܵܐ ܗ݈ܘܵܐ ܒ݁ܪܘܿܚܵܐ ܠܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܘܟ݂ܲܕ݂ ܡܲܥܠܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܗܲܘܗ݈ܝ ܠܝܼܫܘܿܥ ܛܲܠܝܵܐ ܕ݁ܢܸܥܒ݁ܕ݂ܘܿܢ ܚܠܵܦ݂ܲܘܗ݈ܝ ܐܲܝܟ݁ܲܢܵܐ ܕ݁ܲܦ݂ܩܝܼܕ݂ ܒ݁ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܀הוּ הָנָא אֵתָא הוָא בּרוּחָא להַיכּלָא וכַד מַעלִין לֵה אַבָהַוהי ליֵשׁוּ טַליָא דּנֵעבּדוּן חלָפַוהי אַיכַּנָא דַּפקִיד בּנָמוּסָאܩܲܒ݁ܠܹܗ ܥܲܠ ܕ݁ܪܵܥܲܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܲܪܸܟ݂ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܸܐܡܲܪ ܀קַבּלֵה עַל דּרָעַוהי ובַרֵכ לַאלָהָא וֵאמַרܡܸܟ݁ܝܼܠ ܫܲܪܵܐ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܠܹܗ ܠܥܲܒ݂ܕ݁ܵܟ݂ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܟ݂ ܒ݁ܲܫܠܵܡܵܐ ܀מֵכִּיל שַׁרָא אַנתּ לֵה לעַבדָּכ מָרי אַיכ מֵלתָכ בַּשׁלָמָאܕ݁ܗܵܐ ܚܙܲܝ ܥܲܝܢܲܝ ܚܢܵܢܵܟ݂ ܀דּהָא חזַי עַינַי חנָנָכ .ܗܲܘ ܕ݁ܛܲܝܼܒ݂ܬ݁ ܒ݁ܦ݁ܲܪܨܘܿܦ݁ܵܐ ܕ݁ܟ݂ܼܠܗܹܝܢ ܐܸܡܘܵܬ݂ܵܐ ܀הַו דּטַיֵבתּ בּפַּרצוּפָּא דּכֻלהֵין אֵמוָתָאܢܘܿܗܪܵܐ ܠܓ݂ܸܠܝܵܢܵܐ ܕ݁ܥܲܡ݈ܡܹܐ ܘܫܘܿܒ݂ܚܵܐ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܐܝܼܣܪܵܝܼܠ ܀נוּהרָא לגֵליָנָא דּעַממֵא ושׁוּבחָא לעַמָכ אִיסרָיֵל
[25] Había un hombre en Urishlem (אורִשׁלֵם-Jerusalem) llamado Shamun, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y la Inspiración Divina (רוּחָא דּקוּדשָׁא) era sobre él. [26] Y le había sido revelado por la Inspiración Divina que no vería la muerte antes de haber visto al Mashiaj del Señ-r. [27] Y, movido por la inspiración, vino al Santuario (הַיכּלָא); y cuando los padres llevaron al niño Yeshu para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley (namusa-נָמוּסָא), [28] y él lo tomó con sus brazos, y alabó a Alaha’ (Di”s) y dijo: [29] ´Ahora, Señ-r, despides a tu siervo en paz, según tu palabra, [30] porque han visto mis ojos tu gracia (חנָנָכ-J´nánaj), [31] que preparaste a la faz de todos los pueblos (salvajes). [32] luz para revelarse a los pueblos, y para la gloria de tu pueblo Israel.

La Contestación.
El texto original dice:

“Yo el Eterno te he llamado en justicia, y te he tomado de la mano, y te he guardado, y te he llamado en justicia, y te he tomado de la mano, y te he guardado, y te he puesto por Pacto del pueblo (Librit am l’or goyim), por luz a las naciones.”
La misión del Siervo del Eterno, tiene un ámbito universal (naciones, tierra, islas; no se menciona a Israel) y un contenido: el mishpat- מִשְׁפָּט (verso 4), que se puede traducir como por «derecho-דִינָא». Tiene en resumen dos líneas principales: una piensa que la misión del Siervo consiste en traer a los hombres el conocimiento de Di-s (interpretación dogmática) y otra cree que esta misión consiste en implantar una forma recta de conducta (interpretación ética). 
Pacto del pueblo: el Mesías no son unas personas, no es un pueblo, Yeshu no es un “pueblo del pacto” incluso, los cristianos normalmente no creen que Yeshu fuera criado en el pacto, y ellos no se consideran bajo el pacto de la Torah (Gálatas 3: 24) por el contrario afirman que es una maldición (Gal 3:13), dicen que la Torah no mejoró en nada (Hebreos 7: 19), y dicen –junto con el cafre de Pablo de Tarso- que está vinculada con el pueblo judío como malvados, (1 Timoteo 1:8).
-No fue guardado, pues antes de morir gritó:
ܘܒ݂ܲܬ݂ܫܲܥ ܫܵܥܝܼܢ ܩܥܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒ݁ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܸܐܡܲܪ ܐܝܼܠ ܐܝܼܠ ܠܡܵܢܵܐ ܫܒ݂ܲܩܬ݁ܵܢܝ ܕ݁ܐܝܼܬ݂ܹܝܗ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܠܵܗܝ ܠܡܵܢܵܐ ܫܒ݂ܲܩܬ݁ܵܢܝ ܀
ובַתשַׁע שָׁעִין קעָא יֵשׁוּ בּקָלָא רָמָא וֵאמַר אִיל אִיל למָנָא שׁבַקתָּני דּאִיתֵיה אַלָהי אַלָהי למָנָא שׁבַקתָּני
“Y confesó Yeshu con gran voz, y dijo: Il, Il L’mana’ Shbaktoni, que quiere decir: Alahi, Alahi, L’mana’ Shbaktoni (Mi Di-s, mi Di-s. ¿Por qué me has desamparado?
Peshita de Marcos 15:34
Nuevamente contradijo la profecía de Yeshayah"u.
-Tampoco cumplió lo dicho por Yeshayah"u: “haya puesto justicia en la tierra”.  En cambio, Yeshu se negó a juzgar:
ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܹ݁ܝܢ ܐ݈ܢܵܫ ܡܼܢ ܗܲܘ ܟܸ݁ܢܫܵܐ ܡܲܠܦ݂ܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܵܐܚܝ ܦ݁ܵܠܸܓ݂ ܥܲܡܝ ܝܵܪܬ݁ܘܿܬ݂ܵܐ ܀
ܝܼܫܘܿܥ ܕܹ݁ܝܢ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܓ݁ܲܒ݂ܪܵܐ ܡܲܢܘܿ ܐܲܩܝܼܡܲܢܝ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ ܕ݁ܲܝܵܢܵܐ ܘܲܡܦ݂ܲܠܓ݂ܵܢܵܐ ܀
אֵמַר לֵה דֵּין אנָשׁ מֵן הַו כֵּנשָׁא מַלפָנָא אֵמַר לָאחי פָּלֵג עַמי יָרתּוּתָא
יֵשׁוּ דֵּין אֵמַר לֵה גַּברָא מַנוּ אַקִימַני עלַיכּוּן דַּיָנָא וַמפַלגָנָא
“Le dijo uno de la multitud: Maestro (malfana-מַלפָנָא), dí a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Yeshu le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez (dayana'דַּיָנָא ) o partidor?”
Peshita de Lucas 12:13-14.
Yeshu no tuvo gobierno, por el contrario fue perseguido por sus enemigos (los romanos) y se escondía de ellos, finalmente cayó en sus manos (como dicen los evangelios) y no tuvo la fuerza de salvarse a si mismo, entonces cómo hemos de pensar que pueda salvar a todo Israel. Además incluso después de su muerte tampoco tuvo poder, ya que el imperio de Roma no se originó para él; antes que comenzaran a creer en él el imperio de Roma controlaba la mayoría del mundo, por el contrario después de haber recibido la fe paulina (cristiana) perdieron mucho su control. Incluso hoy en día, los siervos de Mohamed haShakran (Mahoma) tienen mucho más poder que los cristianos.
El profeta escribe que en la época mesiánica no será necesario que una persona le enseñe a otra el conocimiento sobre Dios, ya que todos lo reconocerán. (Cf. Yirmiyah”u 31:33). La tierra se llenará del conocimiento de Dios así como las aguas cubren las aguas (Cf. Yeshayah”u 11:40), sus espadas han de fundir y los pueblos no se levantarán en armas unos contra otros ni se prepararán para la guerra (Cf. Ibidem. 2:4). Sin embargo, desde los tiempos de Yeshu y hasta ahora todo el mundo está lleno de violencia y robo, y los cristianos han derramado sangre más que cualquier otro pueblo sobre la tierra y abundan en prostitución y los mesiánicos siguen sus caminos comiendo cerdo y toda clase de alimento impuro (Rom 14:14), siguiendo las leyes de los romanos y tiranos del mundo (Rom 13:1), asimilándose a los paganos cristianos (Gálatas 3: 28). Mientras que la Torah dice claramente lo contrario:
כִּי אַתָּה בָּא אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא-תִלְמַד לַעֲשׂוֹת כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם
“Cuando tú hayas entrado a la tierra que te da el Eterno tu Elokim, no tratarás de hacer las asquerosidades de los gentiles (to'avot hagoyim) de ellos”
Devarim /Deut 18:9
Otra objeción es sobre lo que parece en Mateo (también en el Shem-Tov), pues Mateo escribe:
Yeshayah”u 42: 1-4
הן נערי אשר בחרתי בחירי רצתה נפשי אתן רוחי עליו ומשפט לגוים יגיד.
ולא ירהה ולא ירוץ ולא ישמע אחד בחוץ.
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד ישים לנצח משפט
ולשמו גוים ייחלו.
א הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ-בּוֹ בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו מִשְׁפָּט לַגּוֹיִם יוֹצִיא.  ב לֹא יִצְעַק וְלֹא יִשָּׂא וְלֹא-יַשְׁמִיעַ בַּחוּץ קוֹלוֹ.  ג קָנֶה רָצוּץ לֹא יִשְׁבּוֹר וּפִשְׁתָּה כֵהָה לֹא יְכַבֶּנָּה לֶאֱמֶת יוֹצִיא מִשְׁפָּט.  ד לֹא יִכְהֶה וְלֹא יָרוּץ עַד-יָשִׂים בָּאָרֶץ מִשְׁפָּט וּלְתוֹרָתוֹ אִיִּים יְיַחֵלוּ.  {פ}
[“1”] Miren a Mi niño, a quien he elegido; Mi elegido, Mi Preferido con quien se agrada Mi alma; pondré Mi espíritu sobre él y él declarará la justicia a los goim..


[“2”] Y no temerá y no correrá ni oirá nadie en la calle.


[“3”] Una caña aplastada no romperá, y una mecha débil no apagará, hasta que establezca la justicia para la eternidad.


[“4”] Y en su nombre los goim lo deseaban. 
1. He aquí a Mi siervo, a quien sostengo. Mi elegido, en quien Mi alma se deleita. He puesto Mi espíritu sobre él. Hará que la justicia vaya a las naciones.


2. Ni gritara, ni alzará su voz en la calle.


3. No quebrará la caña cascada, ni apegará el pabilo que todavía arde. Hará que la justicia vaya conforme a la verdad.


4. No desfallecerá ni será aplastado hasta que haya puesto justicia en la tierra. Y las islas esperarán su Torah.
Los mesiánicos, incluso reconocen que este pasaje es derivado de Yeshayah 42:1-4, y que este no sea el correcto.
Como nos podemos dar cuenta, entre el texto de Yeshayah”u y el psudeo-Yeshayah del texto del Evangelio de Mateo, es notoriamente diferente.
Ahora bien si cuantificamos los errores del texto de Mateo, nos arroja esta interesante tabla / cifra:
מִשְׁפָּט
עָלָיו
רוּחִי
נָתַתִּי
נַפְשִׁי
רָצְתָה
בְּחִירִי
אֶתְמָךְ-בּוֹ
עַבְדִּי
הֵן
Yeshayah
ומשפט
עליו
רוחי
אתן
נפשי
רצתה
בחירי
אשר בחרתי
נערי
הן
Mateo
קָנֶה
קוֹלוֹ
בַּחוּץ
וְלֹא-יַשְׁמִיעַ
יִשָּׂא
וְלֹא
יִצְעַק
לֹא
יוֹצִיא
לַגּוֹיִם
Yeshayah
קנה
בחוץ
אחד
ולא ישמע
ירוץ
ולא
ירהה
ולא
יגיד
לגוים
Mateo
מִשְׁפָּט
יוֹצִיא
לֶאֱמֶת
יְכַבֶּנָּה
לֹא
כֵהָה
וּפִשְׁתָּה
יִשְׁבּוֹר
לֹא
רָצוּץ
Yeshayah
¿?
¿?
¿?
יכבנה
לא
כהה
ופשתה
ישבור
לא
רצוץ
Mateo
יְיַחֵלוּ
אִיִּים
וּלְתוֹרָתוֹ
מִשְׁפָּט
בָּאָרֶץ
עַד-יָשִׂים
יָרוּץ
וְלֹא
יִכְהֶה
לֹא
Yeshayah
ייחלו
גוים
ולשמו
משפט
לנצח

עד ישים
¿?
¿?
¿?
¿?
Mateo


ß Leer de derecha a izquierda


De las 41 palabras que aparecen en el texto masorético de Yeshaya”h 42:1-4; comparándolo con el texto hebreo de Mateo solo coinciden 20 palabras (49 %); palabras incorrectas 14 (34%); y palabras faltantes 7 (17%); lo que significa que Mateo tuvo que manipular el texto original un 51% para ajustarlo a la agenda del criminal de Yesh”u.
Por otra parte quisiera resaltar, que mientras en Yeshayah"u dice “Y las islas esperan su Torah”, y en Mateo cambia la palabra I’im (איים-islas) por goyim (גוים-gentiles), demostrando la fabricación de una profecía vinculada hacia Yeshu, sea completamente falsa, en segundo plano esto implica que en América Latina y África no esperaban la anunciación del cristianismo por medio de la espada, la cruz y la Inquisición.
Por otra parte, Mateo cambia la palabra de Toratho-תורתו –Su Torah- por la palabra Shemo-שמו’ –su nombre, con el fin de resaltar que los gentiles idolatraran el nombre de Yeshu, mientras que en Yeshayah el texto es claro que la Torah será conocida hasta en las islas. Según algunos mesiánicos  dicen que los cristianos esperan a que se cumpla la Torah de Yeshu, sin embargo los cristianos y mesiánicos enseñan que el pueblo judío ya no está bajo la Torah como dice el apostata Pablo de Tarso, en Romanos 6:14:
ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει• οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ὑπὸ χάριν
וַחטִיתָא לָא מֵשׁתַּלטָא עלַיכּוּן לָא גֵּיר אִיתַיכּוּן תּחֵית נָמוּסָא אֵלָא תּחֵית טַיבּוּתָא
“…Porque ya no estamos  bajo la Torah (νόμον  - נָמוּסָא- תורה), sino en la gracia
Cfr. Gal 2:19; 3:10; 13; y 24
No tiene sentido que los gentiles (cristianos y mesiánicos) esperen supuestamente la Torah de Yeshu, si a ellos tan solo es un ayo, tal como algún día lo expreso Pablo de Tarso, además que, él indico que los creyentes cristianos / mesiánicos deberían observar a la ley romana ius civile Quiritium; tal como se expresa en la Epístola a los Romanos 6:14 y cuya praxis se comprueba en la literatura clásica romana. [1]
_____________________________________________________
[1] Cfr. Augustus 93; Digesto LXVIII 8, 4,2; 8, 11 (de Montesino); cfr. Suetonio, Domiciano 7:1 con la Lex Cornelio de sicarios et veneficis). 


*****

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!