Páginas

8/26/2012

פרק מ''ה Capítulo 45: Yesh"u y la farsa de su segunda venida - παρουσία


Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 143r
פרק מ''ה
[23] עוד אמר יש''ו לתלמידיו כאשר ירדפו אתכם בעיר הזאת ברחו לאחרת אמן אני אומר לכם לא תשלימו לכם ערי ישראל עד כי יבא בן אדם.
[24] אין תלמיד גדול מרבו ולא העבד גדול מאדוניו.
[25] די לתלמיד להיות כרבו ולעבד כאדוניו. אם לבעל הבית יקראו בעל זבוב כ''ש לבני ביתו.
[26] אל תראו מהם שאין דבר שלא יראה ולא נעלם.
[27] אני אומר לכם בחשך אמרו אותו באור.
[28] ואל תפחדו מהורגי שאין בידם להרוג הנפשות רק פחדו לאשר יכולת בידו לאבד הנפש והגוף בגהינם.
[29] הלא שני צפורים אבדו בפרוטה אחת ולא תפול אחת מהם על הארץ כי אם ברצון אביכם שבשמים?[1]
[30] הלא שערות ראשיכם כלם ספורים
[31] אל תראו שטובים מצפורים אדם.
[32] המשבח אותי בפני אדם אשבחבנו לפני אבי שבשמים.


Capítulo 45.  
[23] Entonces Yesh”u le dijo a sus discípulos:
En lo que concierne que cuando los persigan en esta ciudad [en Ptolemaida]  escapen a otra. En verdad les digo que no terminaran de [huir] de las ciudades de Israel hasta que venga el Ben Adam (Hijo del Nombre = “Mesías”).
[24]  No existe un talmid (estudiante) tan grande como su rav, y no existe un criado tan grande como su señor.
[25] Suficiente es para el talmid ser como su rav, y para el criado ser como su señor. Si al Ba’al de la casa llaman Bá’al Zevuv, cuánto más a los hijos de su casa.
[26] No les teman [porque] no hay nada que no desaparezca.  
[27] Que os digo [que] en las tinieblas se ha dicho sobre la luz.  
[28] Y no tengan miedo de los asesinos, porque pueden matar las acciones pues simplemente sean temerosos de perder del que tiene capacidad de extraviar su nefesh (alma residente) y al cuerpo en el Gehinom (infierno).  
[29] No se perdieron dos pájaros por un centavo (perutah), uno y ni uno cae a la tierra ¿pero vuestro Padre que está en los Cielos?  
[30] ¿No están enumerados todos los cabellos de la cabeza de ustedes?  
[31] No teman, porque ustedes son [más] buenos  que las aves [es un] hombre.  
[32] Alabado sea el que delante de los hombres me alabe, yo lo alabaré delante de mi Padre que está en los Cielos.
[33] [no existe en el texto hebreo]


Comentario.


1.   ¿El Regreso del Ben-Adam en la época del Segundo Templo?

Sobre la llegada del Hijo del Hombre, o sea, el se identificaba como el “Mesías”, antes de que se acaben de recorrer todas las ciudades de Israel.

Sobre este particular, específicamente la última parte, muchas comunidades mesiánicas y cristianas sostienen que Yesh”u vendrá nuevamente (segunda venida) y es a ese momento al que se referiría la “profecía”, según los natzratim creen que esto se refiere a la “resurrección” (ver. http://www.orajhaemeth.org/2010/12/las-muchas-y-profundas-incoherencias.html) de su amorfo “mesías”.


Cabe señalar sobre esta creencia en el segundo advenimiento que la misma tuvo su origen después de la muerte de los últimos discípulos, ya que los primeros cristianos esperaban verlo con sus propios ojos,  tal cual lo señalan todas las profecías dadas por el mismo Yesh”u en los evangelios, como ésta que citamos aquí. Al no producirse la instalación del Reino de los Cielos conforme los tiempos que él mismo había prometido, las generaciones cristianas subsiguientes debieron configurar una nueva doctrina. Esa doctrina, nueva y contraria a lo que el TaNa”j indica sobre el Mesías y la instauración del Reino de Dios, es la que llegó hasta nuestros días como segundo advenimiento o segunda “parusía-παρουσία”.

Respecto de esta profecía en particular podemos observar lo siguiente: Yesh”u asegura a sus discípulos que:

אמן אני אומר לכם לא תשלימו לכם ערי ישראל עד כי יבא בן אדם

“En verdad les digo que no terminarán de [huir] de las ciudades de Israel hasta que venga el Ben Adam”.

No cabe ninguna duda, no puede caber, respecto de que se dirige a sus discípulos de ese momento (no a futuros) porque es a ellos a los que les habla y los referencia con precisión al decir: “Ustedes”. Por otro lado es claro e irrefutable que asegura que “no terminaran de [huir] de las ciudades de Israel”, el Hijo del Hombre, aludiendo a sí mismo, llega e instala el Reino de los Cielos. O sea, que los discípulos no iban a terminar de predicar por todo Israel cuando de repente serían sorprendidos por la maravillosa noticia de que el Reino de Dios ya estaba entre ellos definitivamente.

Sabemos muy bien que esto no pasó en aquel momento. Sabemos muy bien que distintas iglesias cristianas deben haber pasado por todo Israel muchas veces en tantos siglos, como por tantos otros lugares del mundo, y que la profecía de Yesh”u no se cumplió.

Nuevamente, Yesh”u se equivocó al presumir que era el Mesías.

Para esta cita en particular, y para todas aquellas otras similares que veremos más adelante, es terminante la consigna bíblica que dice:

כא וְכִי תֹאמַר בִּלְבָבֶךָ  אֵיכָה נֵדַע אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ ה.  כב אֲשֶׁר יְדַבֵּר הַנָּבִיא בְּשֵׁם  ה וְלֹא-יִהְיֶה הַדָּבָר וְלֹא יָבֹא הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא-דִבְּרוֹ  ה  בְּזָדוֹן דִּבְּרוֹ הַנָּבִיא לֹא תָגוּר מִמֶּנּוּ. 

Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo sabremos cuándo no es realmente la palabra del Etern-o? [22] (tendrás en consideración que) cuando un profeta habla en el nombre del Etern-o, si la cosa anunciada no sucede ello significará que no es el Etern-o el que la anunció, sino el profeta por su propia cuenta. No le temerás.

-Sefer Devarim /Deuteronomio 18:21,22.


2. ¿Bá’al Zevuv y Yesh”u?

No se trata del personaje ficticio de Beelzebú creado por  el evangelista Marcos (3:22), sino que el texto hebreo de Shem-Tov claramente escribe: ‘בעל זבוב’ (Ba’al Zevuv), este personaje no es un demonio como creen la mayoría de los cristianos, sino que se trata del dios pagano de Ecrón, como aparece en Sefer Malajim Bet , Perek 1 / 2 Reyes 1:1-2:

א וַיִּפְשַׁע מוֹאָב בְּיִשְׂרָאֵל אַחֲרֵי מוֹת אַחְאָב.  ב וַיִּפֹּל אֲחַזְיָה בְּעַד הַשְּׂבָכָה בַּעֲלִיָּתוֹ אֲשֶׁר בְּשֹׁמְרוֹן וַיָּחַל וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם לְכוּ דִרְשׁוּ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן אִם-אֶחְיֶה מֵחֳלִי זֶה.

Y rebelose Moav contra Israel después de la muerte de Acav, [2] y cayó Ajazyah”u por la ventana de la habitación superior (de su casa) en Shomrón, y quedó enfermo. Y envió mensajeros diciendo: “Id, consultad a Ba’al Zevuv בעל זבוב, el dios de Ecrón, si me recuperaré de esta enfermedad’.

Según MaLB”iM (מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר) en su comentario al libro de 2 Reyes (‏ מלבי"ם, מלכים ב', א' ב), que las moscas simbolizaban la muerte, y Ba’al Zevuv  y su culto estaba vinculado a él, y por lo tanto, los sacerdotes predecían en nombre de Ba’al Zevuv  sobre quién vivirá y quién morirá.

Mientras que en Metzudat Tzión de R’ David Zlotschov y Yejiel Mijael Zlotschov, se estipula que esta clase de deidades eran las correspondientes a los ‘ídolos del trabajo’ (כן שם העבודת גלולים).

En ningún caso se podría justificar que tal deidad tuviera una correspondencia con un ángel dañino, o un demonio que tuviese poderes especiales sobre los enfermos (como lo sugieren indirectamente los evangelios); se podría suponer que algunos judíos se referían a él haciendo alusión a los poderes curanderos conforme al modus operandi de los sacerdotes de Ba'al, ejercidos posteriormente por el charlatán de Yesh"u.

Lo único interesante del des contexto de Yesh”u sobre este pseudo-demonio, es que él se identifica bajo el nombre de la deidad trinitaria de los cananeos: Ba’al, a quien     -según la leyenda ugarítica- el culto a Baal fue congregando a veces en armas y derramamiento de sangre propia y, en casos extremos se hacían ciertos sacrificios humanos (קורבנות אדם) , tal como Yesh”u se describe posteriormente como un korban Adam (sacrificio humano) haciendo alusión al antiguo culto erradicado en ese entonces en Erretz Israel, encontramos al famoso Yesh"u hebreo (de los mesiánicos) tratando nuevamente el re-instaurar tal culto pagano.


3. El verso que hace falta en Shem-Tov: pasuk 33.

El verso 33 en las versiones griegas dice:

ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸνἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς.

“Yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres”.

Encontramos aquí una maldición de Yeshu hacia aquellos que renieguen de él, mientras que en el verso 32 promete rendirles culto idolátrico a sus seguidores con la condición que lo idolatren a él delante de otros hombres.

De alguna manera es igual a decir:

“El que no me siga o el que sienta vergüenza de mí, que se dé por muerto”.

Yesh”u vuelve a hablar sobre sí mismo y a ponerse en el centro de la escena en lugar de centrar la atención de sus seguidores en HaShem y en Su voluntad.

Ya vimos que esta actitud no se corresponde con la que el TaNa”J asigna para el Mesías. Recordemos al efecto una porción del capítulo53 de Yeshayah”u / Isaias y entenderemos que la maldición dicha por Yesh”u no se ajusta a la idea (prevaleciente claro dentro de las comunidades cristianas).


*****


[1] El signo de interrogación falta en Howard.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!